DESZCZOWE DOŻYNKI

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych była Łękawica, a miejscem uroczystości obiekt Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” Stryszów. Zgodnie z 24 letnią tradycją po reaktywacji święta plonów w 1993 r. każde z sołectw jest organizatorem uroczystości w kolejnym roku kalendarzowym. Duża ilość uczestników utrudnia Łękawicy przyjęcie gości u siebie ze względu na brak odpowiedniej bazy dla imprez integracyjnych. Dopiero wybudowanie kompleksu rekreacyjnego na przysiółku Blych pozwoli na rozmach organizacyjny spotkań środowiskowych.

 

 

 

Barwny dożynkowy korowód, w tym wozy konne, konie mechaniczne z przyczepami, wozy strażackie wyruszyły spod Urzędu Gminy w Stryszowie na miejsce świętowania. Pogoda, a w zasadzie ulewny deszcz nie sprzyjał uczestnikom dożynek w trakcie przejazdu i podczas Mszy Świętej, plenerowej, koncelebrowanej przez nowego stryszowskiego Wikariusza księdza Krzysztofa Jarosza z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP Łękawica. W tej sytuacji współorganizatorzy święta – Wójt gminy i Kierownik GOK Małgorzata Kowalska podjęli decyzję o kontynuowaniu obchodów na świetlicy w budynku LKS „Chełm”.

 

            Starostowie dożynek Agnieszka Kalemka i Andrzej Adamczyk wręczyli wójtowi gminy Janowi Wacławskiemu tradycyjny bochen chleba z tegorocznego ziarna. Po przywitaniu gości przez sołtysa Łękawicy Antoniego Sadzikowskiego, włodarz gminy dokonał uroczystego otwarcia dożynek, docenił znojną, ciężką pracę nielicznych już gospodarzy na roli. Podkreślił warunki z jakimi muszą zmagać się rolnicy, sadownicy – ulewy, grady, nawałnice, przymrozki i liczne szkodniki - dziki, niszczące plony. Za ten trud należą się Wam słowa uznania i podziękowania, a chleba – symbolu święta plonów niech nie zabraknie na stołach. Umiejmy solidarnie dzielić się nim ze wspólnotą i wszystkimi potrzebującymi - podkreślił gospodarz gminy, Jan Wacławski.

            Po pokrojeniu chleba wójt dzielił go pośród wszystkich obecnych.

            Szczególnymi gośćmi dożynek byli Słowacy z gminy SELCE ze starostą Janko Kupec i przedstawicielami miejscowości, łącznie ponad 50 osób z zaprzyjaźnionego mikroregionu „Pod Panskym Dielom” oraz poseł RP Józef Lassota.

           

            Po części oficjalnej na parkiecie świetlicy wystąpiły dziecięce zespoły folklorystyczne z Selce, Orkiestra Dęta z brawurowo wykonanymi  przebojami, zespół dziecięcy „Mali Stronianie” i DJ Andrzej Kosek. Konferansjerkę prowadził jak zawsze z humorem Mieczysław Stanowski. Goście mieli okazję posmakować ciast, bigosu .. przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

           

            W trakcie imprezy komisja konkursowa dokonała oceny pięknych dożynkowych wieńcy, przyznając I miejsce dla Stryszowa i wyróżnienie dla Zakrzowa. Przedstawiciele tych sołectw z rąk wójta gminy otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody w postaci biletów na rejs statkiem po Wiśle, ufundowane przez Centrum Żeglugi Wiślanej.

Dla pozostałych sołectw przyznano statuetki. Niestety, ze względu  na warunki pogodowe nie rozegrano emocjonujących konkurencji Turnieju Sołectw.

Pomimo ciasnoty w świetlicy, towarzystwo bawiło się długo i wyśmienicie.