Kultura i sport w gminie Stryszów

Działalnością kulturalną na terenie Gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, który współpracuje w tym zakresie z Urzędem Gminy, Gminnym Centrum Informacji Turystycznej, klubami sportowymi, bibliotekami oraz placówkami oświatowymi. 

 

Jednym z kierunków pracy Ośrodka jest promocja Gminy, ukazanie jej walorów krajoznawczych i bogactwa kulturowego. 

Do podstawowych zadań należy w szczególności: edukacja kulturalna mieszkańców oraz przygotowanie do odbioru szeroko rozumianej sztuki. W tym aspekcie swej działalności, GOK wspólnie ze szkołami, organizuje liczne konkursy, turnieje, warsztaty, eliminacje do konkursów powiatowych. Ta forma kulturalnej inicjatywy, ma na celu wprowadzenie młodzieży w aktywne życie kulturalne oraz sportowe. Z konkursów o charakterze gminnym należy tutaj wymienić: konkursy recytatorskie – Żywe słowo oraz Muza, Przegląd Grup Kolędniczych, Turniej Tenisa Stołowego,  konkurs plastyczny Paleta, konkurs muzyczny Kolęda – pastorałka. Poza tym GOK przeprowadza szereg innych konkursów  sportowych, plastycznych, muzycznych, czytelniczych.

Po konkursach  prace tutejszej młodzieży są eksponowane na wystawach w GOK.

Ośrodek sprawuje ponadto mecenat nad  młodymi talentami. W ramach GOK działają zespoły muzyczne: WBW oraz H2O. Poza tym Ośrodek przygotowuje młodzież do konkursów powiatowych m.in. recytatorskich i muzycznych.

Do głównych zadań GOK należy również tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego oraz artystycznego. Przy GOK działa zespół i kapela „Stronianie”, którzy od lat kultywują  i pielęgnują tradycje ludowe, obrzędy i obyczaje związane z naszym regionem. Również w tym celu wydano tomik poezji Marii Stanowskiej – poetki ludowej ze Stronia. Do ważnych osiągnięć GOK zaliczyć można wystawę prac hafciarskich p. Agaty Mamcarz, a także stworzenie koła hafciarskiego przy Ośrodku.

Ważnym elementem pracy GOK jest organizacja kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji dla mieszkańców gminy. Służą temu coroczne imprezy masowe takie jak: ONUFRALIA, Dożynki Gminne, PIKNIK - Pożegnanie lata i inne. Ośrodek  był gospodarzem Dożynek wojewódzkich oraz Gwiaździstego Zlotu Szlakami Jana Pawła II. 

Podczas w/w imprez występują znani artyści, prezentują się lokalne grupy muzyczne, a także przeprowadzane są liczne konkursy  i turnieje sportowe.

Od wielu lat GOK, wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich zajmuje się promocją lokalnych zwyczajów, rękodzieła ludowego oraz regionalnej kuchni. Dlatego też nasze gminne stoisko zawsze gości na Dniach Wsi Powiatu, czy też innych tego typu imprezach.

Ośrodek współpracuje także z Muzeum – Dworkiem w Stryszowie, będącym oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu. Efektem tej współpracy są  liczne wernisaże wystaw m.in.: Odkrywanie ikony, Wyczarowane w drewnie, Sztuka Bieszczadzkich Połonin, Malowane drewnem, Anioły.

W ramach Ośrodka Kultury pracują cztery biblioteki publiczne /Stryszów, Stronie, Zakrzów, Łękawica/. Czytelnictwo książek, zainteresowanie czasopismami   w dużym stopniu stanowią świadectwo aktywności kulturalnej społeczeństwa. 

Organizacją życia sportowego na terenie Gminy zajmują się działające w formie stowarzyszenia kultury fizycznej ludowe kluby sportowe takie jak:

 • LKS CHEŁM Stryszów;
 • LKS ŻAREK Stronie;

oraz uczniowskie kluby sportowe, funkconujące przy Szkołach Podstawowych z terenu gminy tj.:

 • UKS Tygrys przy Szkole Podstawowej w Łękawicy;
 • UKS Pasjonat Zakrzów;
 • UKS Cyklista Stronie;
 • Parafialny UKS Burza Zakrzów.

W/w kluby w ramach swojej działalności organizują liczne rozgrywki piłkarskie, biorąc udział w mistrzostwach PZPN. Ponadto organizują inne imprezy sportowo-rekreacyjne tj.:

 • Turnieje tenisa stołowego;
 • Spartakiady;
 • Zawody strzeleckie, 
 • Wyścigi kolarskie o Puchar Wójta Gminy;
 • Święta Sportu, festyny połączone z rywalizacją sportową w różnych dyscyplinach sportowych.

Informacje o klubach sportowych działających na terenie gminy Stryszów:

LKS „Chełm” Stryszów

Ludowy Klub Sportowy „Chełm” ma już 60 lat, został założony jako LZS w 1948 roku. W 1962 r. zarejestrowano w PZPN sekcję piłki nożnej, która od 46 lat bierze udział 

w rozgrywkach. Przez te lata  przewinęło się w klubie prawie 500 zawodników. 

Aktualnie w rozgrywkach piłkarskich biorą udział 3 drużyny klubu. Drużyna seniorów występuje w klasie „A” Podokręgu Wadowice. Drużyna jest bardzo młoda, w jej składzie występuje 5 zawodników młodzieżowych. Drużyna juniorów starszych i drużyna juniorów młodszych aktualnie występują w II Lidze Wadowicko-Oświęcimskiej.

Prezesem LKS „Chełm” jest Marian Wieczorek, v-ce Prezesem ds. sportu i kierownikiem sekcji piłki nożnej jest Piotr Brodowski, trenerem drużyn jest Stanisław Konik.

Oprócz sekcji piłki nożnej na przestrzeni lat działały w klubie: sekcja siatkówki, sekcja tenisa stołowego i sekcja motorowa (Trial).Drużyna trialowa w latach 1986,1987 i1988 zdobyła 3 tytuły Drużynowego Mistrza Polski w rajdach obserwowanych.

W 1968 r. oddano do użytku wybudowane w czynie społecznym boisko sportowe w Stryszowie, które w latach następnych było modernizowane i rozbudowywane. W 1985 r. oddano do użytku budynek socjalno-administracyjny wybudowany ze środków wygospodarowanych przez klub w ramach prowadzonej działalności remontowo-budowlanej. W latach 1997, 1998 i 2001 Stryszów nawiedziły powodzie, największa w 2001 r. – poczyniła ona ogromne straty na obiekcie sportowym. Dzięki uzyskanym dotacjom na usuwanie skutków powodzi, pomocy Wójta Gminy Stryszów oraz pracy członków klubu wygląd obiektu wrócił szybko do stanu pierwotnego.

Z obiektu sportowego w Stryszowie, oprócz członków klubu, korzysta na lekcjach W-F młodzież szkolna. Odbywają się na nim także liczne imprezy społeczne i rozrywkowe. Największą z nich jest organizowany co roku Piknik „Pożegnanie Lata” cieszący się dużą popularnością i wysoką frekwencją mieszkańców gminy.

Więcej o klubie na stronie: www.chelm-stryszow.futbolowo.pl

LKS „Żarek” Stronie

Powstał w 1968 r. - założony przez Jana Kruka, Kazimierza Stanowskiego i Stanisława Pindla. W 1980 r. ze względu na brak bazy i środków finansowych Klub zawiesił swoją działalność.

W 1994 r. nastąpiła reaktywacja działalności klubu na wniosek kilku zapaleńców: Jana Gębali, ks. Marka Gizickiego, Tadeusza Kruka, Kazimierza Tatary, Wiesława Odrowąża, Włodzimierza Lemparta i Bogdana Radwana.

W 2000 r. oddano do użytku dla LKS „Żarek” boisko piłkarskie z pełnowymiarową bieżnią. W 2007 r. klub obchodził Jubileusz 25-lecia działalności. Na przestrzeni 25 lat w klubie trenowano w następujących sekcjach: siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, kolarstwo, piłka nożna. Kadra szkoleniowa klubu to: Jan Gębala – żacy (25 zawodników), Bogdan Radwan – juniorzy młodsi (22 zawodników), Janusz Daniel – seniorzy (30 zawodników).

Klub wspólnie z Wójtem Gminy Stryszów jest organizatorem cyklicznej imprezy: Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Przełajowym. Ponadto klub jest corocznie organizatorem w okresie letnim „Dni Sportu” – popularnej imprezy z licznymi atrakcjami. „Żarek” Stronie doczekał się stadionu i pełnowymiarowej bieżni, a w latach 2010-2011 r. został wybudowany pawilon sportowy.  Obiekt powstał w ramach realizacji jednego z celów strategicznych rozwoju Gminy Stryszów, którym jest tworzenie na jej terenie nowoczesnej bazy sportowej i rekreacyjnej. Operacja była współfinansowana z działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 w wysokości 414 169 zł. Dzięki realizacji projektu powstał pawilon sportowo rekreacyjny, którego całkowity koszt wyniósł 673 715,97 zł.

Więcej o klubie na stronie www.zarekstronie.pl

PUKS  „BURZA” ZAKRZÓW

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Burza”  Zakrzów powstał w 2006 roku z inicjatywy młodzieży zakrzowskiej, która postanowiła reaktywować klub istniejący już  20 lat temu. Prezesem klubu został wybrany Stanisław Pakuła, trenerem jest Tomasz Żmija. Dzięki wsparciu sponsorów i własnym inicjatywom udało się skompletować sprzęt i stroje potrzebne do rozpoczęcia rozgrywek. Sezon zaczęli od rozgrywek w wadowickiej klasie „C”  na wynajmowanym boisku LKS Pogoń Bugaj, nie mając żadnego własnego zaplecza sportowego. Jednocześnie przygotowywali boisko przy ośrodku Caritas w Zakrzowie. Pierwszy sezon w rozgrywkach zakończyli na 4 miejscu. Następny sezon rozpoczęli już od gry na nowym obiekcie w Zakrzowie, który dzięki wsparciu Wójta Gminy Stryszów, Ośrodka Caritas w Zakrzowie i własnym pracom udało się przygotować do rozgrywek. Przygotowano płytę boiska, pomieszczenia dla sędziów, szatnie oraz budki dla zawodników. Całe rozgrywki dzięki bardzo dobrej grze w rundzie wiosennej, w której zajęli od 1 miejsca a zakończyli tak jak poprzednio na 4 miejscu. 

Głównym celem klubu na najbliższy okres jest wejście do „B” klasy rozgrywek oraz kontynuowanie modernizacji i rozbudowa obiektu. W najbliższym czasie zarząd klubu ma zamiar dokończyć prace przy oświetleniu boiska, tak aby można było przeprowadzać treningi w porach wieczornych. Marzeniem klubu i społeczeństwa lokalnego jest budowa nowego własnego boiska w centrum Zakrzowa, aby wszyscy mogli z niego korzystać na co dzień.

Klub także aktywnie uczestniczył w życiu środowiska lokalnego – członkowie klubu pomagali przy adaptacji salki katechetycznej na klub dla młodzieży w unijnym projekcie „Skrawek nieba”.