Znowu trzeba walczyć o Zaporę w Świnnej.

Znowu trzeba walczyć o Zaporę w Świnnej.
Posłowie i samorządowcy w Stryszowie

15 października 2007 r. w Stryszowie spotkali się parlamentarzyści Małopolski Zachodniej z przedstawicielami trzech gmin, na terenie których powstaje Zbiornik Wodny "Świnna Poręba". Zaproszenie wystosował Jan Wacławski wójt gminy Stryszów, wójt gminy Mucharz Wacław Wądolny oraz wójt gminy Zembrzyce Józef Gąsiorek. Na zaproszenie samorządowców do Stryszowa przybyli posłowie: Janusz Chwierut i Paweł Graś z PO, Marek Polak z PiS, Leszek Murzyn z LPR oraz Ludwik Mucek pełnomocnik posła Stanisława Rydzonia z SLD.
Podstawowym niebezpieczeństwem, które nie po raz pierwszy zagroziło Zbiornikowi w Świnnej, jest planowane na przyszły rok obniżenie finansowania inwestycji jedynie do kwoty 68 mln. zł. zapisanej w przedłożonym przez rząd projekcie budżetu na rok 2008. Jest to plan zdecydowanego obniżenia poziomu finansowania inwestycji, który spowoduje opóźnienie jej zakończenia, ponieważ w uchwalonej w 2005 r. Ustawie o ustanowieniu wieloletniego programu: "Program budowy Zbiornika Wodnego Swinna Poręba na lata 2006 - 2010" zakłada się ukończenie tej budowy do 2010 r. przy corocznym finansowaniu mającym wynosić ok. 250 mln zł. Już w roku 2007 rząd przeznaczył tylko 170 mln. zł. - teraz ma być pieniędzy jeszcze mniej.
Jak wskazali samorządowcy wprowadzona zmiana może doprowadzić w pierwszym rzędzie do zahamowania działań związanych z budową kanalizacji i wodociągów, zapewniających ochronę ekologiczną zlewni rzeki Skawa. Samorządy gminne zachęcone zapewnieniem wsparcia ich wysiłków poważnie zaangażowały się w prace związane z gospodarką wodno-ściekową i teraz nie mogą pozostać same z gigantycznymi, jak na ich budżety, obciążeniami inwestycyjnymi. Inwestycje te - jak podkreślali wszyscy obecni na spotkaniu - są konieczne jeśli gotowy Zbiornik ma być wykorzystany dla rzeczywistego rozwoju okolicznych terenów. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców trzech gmin, którzy od kilkudziesięciu lat ponoszą największy ciężar związany z niedogodnościami budowy zapory w Świnnej, ale jest to równie ważne dla mieszkańców całej Małopolski. Prawidłowo przeprowadzona inwestycja powinna bowiem wzbogacić nasze województwo, tworząc bardzo atrakcyjny obszar pod względem ekologicznym i turystycznym, zapewniający nie tylko bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale także zdecydowanie wpłynąć na jego rozwój pod względem turystycznym.
Obecny na spotkaniu przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Marian Szklarczyk przyznał, że opóźnienie w projektowaniu przełożenia linii kolejowej i drogi Stryszów - Zembrzyce oraz przeszkody formalno-prawne, spowoduje w 2008 r. ograniczenie finansowania Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Na wsparcie zadania nr IV - ochronę zlewni rzeki Skawa, środków może zabraknąć, tym bardziej, że zapisane w Ustawie kwoty zostały już gminom przekazane
Wójt gminy Stryszów wnioskował o pilną nowelizację Ustawy o ustanowieniu wieloletniego "Programu budowy Zbiornika Świnna Poręba" w latach 2006-2010. W celu określenia terminu zakończenia inwestycji do 2012 r. i zwiększenie środków na finansowanie zadania IV - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej.
W związku z tym poseł PO Janusz Chwierut zasugerował, że samorządowcy powinni szybko określić kwoty potrzebne do kontynuowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych i przedłożyć je w nowym parlamencie do 15 listopada, tak aby Komisja Finansów Publicznych mogła zgłosić poprawki do Ustawy Budżetowej przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu państwa. Najważniejszym argumentem za przyjęciem takiej poprawki powinien być obowiązek dotrzymywania zobowiązań, które Sejm już raz przyjął.