Jasełka w Szkole im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

Jasełka w Szkole im. Janusza Korczaka w Dąbrówce
oraz
II Gminny Bal Sześciolatka - Dąbrówka 06.01.2004 r.

Dzięki zwyczajom i obrzędom świątecznym magia świąt Bożego Narodzenia może trwać dłużej. Kolędowanie, szopki, spotkania opłatkowe, jasełka stanowią niezwykłą, bardzo radosną atmosferę. Przedstawienia jasełkowe mają bogate dzieje. Według tradycji kościelnej pierwsze jasełka jako adoracje żłobka wystawił św. Franciszek z Asyżu. Przez wiele wieków spektakle były wystawiane w kościołach przyklasztornych. W XVIII w. biskupi wydali zakaz przedstawiania jasełek w świątyniach. Znawcy kultury ludowej twierdzą, że wyprowadzenie przedstawień z kościoła znacznie rozwinęło aspekt ludowy, dzięki czemu dzisiaj możemy oglądać bardzo bogate i ciekawe interpretacje. Obecnie możemy oglądać jasełka wszędzie, w klasztorach, teatrach, kościołach, szkołach, ośrodkach kultury. W szkole Podstawowej w Dąbrówce oglądamy je tradycyjnie od lat i zawsze w innej aranżacji.

‘Pójdźmy wszyscy do stajenki’ to tytuł tegorocznych jasełek uczniów klas 0 - III SP im. Janusza Korczaka w Dąbrówce przygotowanych pod kierunkiem nauczycielek W. Siwek i K .Gębala.
Misteryjny teatr bożonarodzeniowy dotyczy losów Świętej Rodziny, jak również ludzi, którzy się z nią zetknęli. Wokół głównego faktu narodzenia Pana Jezusa występują zdarzenia, którego poprzedzały i po nim następowały. Jasełka w tym roku to widowisko trzyaktowe. Najbardziej dramatyczny jest akt herodowy. Umowność jasełek pozwala na ukazanie rozmów Heroda z żoną, sługą, Trzema królami, diabłem i śmiercią. Widzowie są również świadkami śmierci samego Heroda. Drugi akt tzw. pasterski obejmuje obraz życia pasterzy, pojawienie się anioła z wieścią o narodzeniu się Pana Jezusa, wyborze darów dla Pana i drogę do Betlejem. Zaś trzeci akt ma charakter liryczny. Tradycyjna stajenka to miejsce adoracji małego Dzieciątka. Hołd składają Mu aniołowie, pasterze, dzieci, Trzej królowie, przedstawiciele rzemieślników.
W akcie adoracyjnym silnie zostaje zaznaczona polskość. Polscy i swojscy są pasterze: Kuba, Maciej, Bartek, Wojtek, ich stroje i najprostsze dary. Mocno zaznaczone jest śpiewanie kolęd.
Zamykając jasełka Anioł Stróż prosi Pana Jezusa o błogosławieństwo dla ,, polskich dzieci”. Podkreśla mocno, że Polska pozostaje wierna Chrystusowi.
Zwyczaje staropolskie giną bardzo szybko. Ocalmy od zapomnienia jasełka, niech ubogacają Święta Bożego Narodzenia i niech nadal tworzą i umacniają polską tradycję.
W.S