Szlachetna Paczka na terenie naszej gminy


 

Jak działa SZLACHETNA PACZKA w REJONIE?

W Paczce konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

Wolontariusze odwiedzają najbardziej potrzebujących w swoim otoczeniu. Poznają ich historie, przyczyny trudnej sytuacji.

Darczyńcy, po przeczytaniu opisu przygotowanego przez wolontariusza, wybierają rodzinę, której chcą pomóc i przygotowują pomoc materialną dopasowaną do potrzeb tej konkretnej rodziny.

Co roku w całej Polsce wolontariusze odnajdują ludzi żyjących w biedzie, spotykają się z nimi, diagnozują sytuację, a potem dbają o jak najlepszą, odpowiadającą na konkretne potrzeby pomoc, która jest przygotowywana przez darczyńców. Dzięki nim ludzie otrzymują nie tylko pomoc materialną, ale także impuls do działania i informację, że są dla kogoś ważni.

Wejdź na: www.superw.pl

- dołącz do naszego rejonu, nazywa się - Kalwaria Zebrzydowska i okolice. 

Czekamy na Ciebie!  

Czytaj więcej...

"Inkubator Kuchenny" w Zakrzowie

 

Powstaje "INKUBATOR KUCHENNY" w Zakrzowie 

Stara szkoła na Bugaju w Zakrzowie będzie miejscem realizacji pionierskiego projektu: INKUBATOR KUCHENNY. Okoliczni rolnicy będą mogli prowadzić przetwórstwo rolne, wykreować markę swych produktów lokalnych i zbywać je w oparciu o lokalne sklepiki. Instytucją wdrażającą  projekt jest krakowska Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska, a partnerami lokalne stowarzyszenia: „Gościniec 4 Żywiołów” oraz „Na Bursztynowym Szlaku” - szwajcarskim partnerem jest „Resau Exchange Development Durable”. Przystosowanie i wyposażenie obiektu w urządzenia przetwórcze, gastronomiczne, chłodnie oraz promocja, marketing i sprzedaż - w oparciu o markowe lokalne produkty – zaistnieje w oparciu o siłę franka, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Czytaj więcej...

ZŁOTE GODY - STRYSZÓW 2006

Prezentujemy listę osób odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem
" Za długoletnie pożycie małżeńskie" ( 50 lat) z terenu gminy Stryszów wręczonych Jubilatom przez Wójta Gminy mgr. Jana Wacławskiego w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie w dniu 7 listopada 2006 r.

1. Bartosz Feliks zam. Zakrzów - nie obecny
2. Bartosz Maria zam. Zakrzów - nie obecna
3. Bartosz Stanisław zam. Zakrzów
4. Bartosz Helena zam. Zakrzów
5. Bąk Jan zam. Zakrzów
6. Bąk Cecylia zam. Zakrzów
7. Dobosz Jan Mikołaj zam. Łękawica- nie obecny
8. Dobosz Janina Anna zam. Łękawica - nie obecna
9. Gębala Marian zam. Stryszów
10. Gębala Zofia Anna zam. Stryszów
11. Golonka Władysław zam. Stronie
12. Golonka Maria zam. Stronie
13. Kleszcz Józef Erazm zam. Łękawica
14. Kleszcz Józefa Dorota zam. Łękawica
15. Kwartnik Józef zam. Stryszów
16. Kwartnik Zofia Władysława zam. Stryszów
17. Leśniak Józef Stanisław zam. Stryszów
18. Leśniak Irena Zofia zam. Stryszów
19. Łasak Leopold zam. Stryszów
20. Łasak Władysława Genowefa zam. Stryszów
21. Malczyk Władysław Karol zam. Łękawica
22. Malczyk Janina zam. Łękawica
23. Miarka Mikołaj Józef zam. Stryszów
24. Miarka Józefa Stefania zam. Stryszów
25. Mlak Jan zam. Zakrzów - nie obecny
26. Mlak Helena zam Zakrzów - nie obecna
27. Nowak Marian Dominik zam. Łękawica - nie obecny
28. Nowak Aleksandra Aniela zam. Łękawica - nie obecna
29. Nowak Mieczysław zam. Stronie
30. Nowak Anna zam. Stronie
31. Okręglicki Julian Franciszek zam. Łękawica - nie obecny
32. Okręglicka Janina Władysława zam. Łękawica - nie obecna
33. Studnicki Stanisław zam. Stryszów
34. Studnicka Anna Rozalia zam. Stryszów
35. Szczygieł Mieczysław zam. Łękawica
36. Szczygieł Anna zam. Łękawica
37. Wójcik Władysław zam. Stryszów
38. Wójcik Joanna Anna zam. Stryszów
39. Wróbel Stanisław zam. Stryszów
40. Wróbel Maria zam. Stryszów
41.Zawiła Franciszek Józef zam. Łękawica
42. Zawiła Anna Stefania zam. Łękawica

XIII MIĘDZYNARODOWY ZŁAZ SAMORZĄDOWCÓW w Lanckoronie

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Zdrużenie Babia Hora zorganizowały w sobotę 30 sierpnia 2008 r. po raz trzynasty Babiogórski Złaz Samorządowców. Gospodarzem Złazu w roku bieżącym była Gmina Lanckorona. Uczestnikiem imprezy byli także samorządowcy z Gminy Stryszów pod przewodnictwem wójta gminy Jana Wacławskiego. Cel jaki przyświeca temu przedsięwzięciu to m. in. integracja mieszkańców gmin stowarzyszonych, poznawanie piękna naszych okolic oraz propagowanie turystyki jako aktywnej formy wypoczynku. Złaz od ośmiu lat jest także okazją do integracji społeczności lokalnej po obydwu stronach granicy polsko - słowackiej.

Skawa z koroną

W poniedziałek 04.08.2003r. w Świnnej Porębie Skawa zmieniła swoje koryto. Na zbiorniku w Świnnej ekipy techniczne dokonały zasypania starego koryta. Szczelny wał ziemi połączył brzegi rzeki, a strumień wody popłynął w kierunku budowanej zapory. Zdaniem inwestorów i wykonawców zbiornika, teraz nie ma już odwrotu i zapora musi zostać dokończona.
Kilkadziesiąt osób, mieszkańcy okolicznych miejscowości, przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska i władze samorządów od wojewódzkiego po gminne, obserwowało zakończenie pierwszego etapu budowy zbiornika.
Krzysztof Szamałek, wiceminister ochrony środowiska, zapowiedział wczoraj, że zapora w Świnnej będzie kontynuowana w ramach inwestycji rządowych. Dla Ryszarda Półtoraka, wicewojewody małopolskiego, zbiornik w Świnnej jest jedną z najważniejszych inwestycji w Małopolsce, która ma uchronić Kraków przed powodzią, z kolei wicemarszałek Małopolski Andrzej Sasuła wyraził wczoraj przekonanie, że po skierowaniu rzeki rzeki do sztolni na zaporze, nie będzie już odwrotu przy pracach w Świnnej i przed 2010 rokiem zbiornik powstanie.
Głównym inwestorem zapory jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prace budowlane i ziemne na zaporze wykonuje firma Hydrotest-Skanska

Punktualnie o godz. 12 w Świnnej Porębie zostało zasypane stare koryto rzeki i otwarto wał ziemny, przez który woda popłynęła w kierunku dwóch sztolni. Tym samym Skawa zaraz przy zaporze w Świnnej Porębie zmieniła bieg i popłynęła nowym korytem, które wydrążono w skale.
Przerwa w biegu rzeki korytem w kierunku Wadowic wynosiła około 2 godzin. Zdaniem wykonawców inwestycji nie miało to wpływu na ekosystem wzdłuż koryta rzeki, nie doszło też do opóźnień w dostawach wody w Wadowicach z tutejszego ujęcia. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zabezpieczyło odpowiednią ilość wody dla miasta w zbiornikach.
Zapora będzie miała długość 645 metrów, przęsła wałów mają mieć wysokość 54 metrów. Do tej pory inwestycja kosztowała już 320 mln zł. W tej chwili roboty na zbiorniku zaawansowane są w 40 proc.
Aby dokończyć budowę potrzeba jeszcze ok. 13 mld zł. Przede wszystkim na odbudowę infrastruktury znajdujących się w sąsiedztwie gmin (Stryszów, Mucharz i Zembrzyce). Prawie połowa wydanych pieniędzy poszła na budowę dróg wokół zapory, wykup gruntów i rozbudowę kanalizacji. Termin oddania całej zapory zaplanowano na 31 grudnia 2010 roku.

Z obłoków na ziemię

W niedzielę 9 grudnia, w kaplicy Ośrodka Rekolekcyjno - Wczasowego ‘Caritas’ w Zakrzowie, licznie zgromadzona publiczność obejrzała widowisko poetycko-muzyczne pt: "Z obłoków na ziemię". Scenariusz do tekstów ks.Jana Twardowskiego napisał znakomity krakowski aktor Jan Nowicki, on też wcielił się w postać ks.Jana Twardowskiego podczas spektaklu. Muzyczna oprawę przedstawienia przygotowali, należący do grona najlepszych jazzmanów polskich , Cezary Chmiel i Marek Stryszowski, oni też wraz z basistą Krzysztofem Borzochem uzupełniali na estradzie, kreację Jana Nowickiego.
Ponad godzinę zasłuchane audytorium z zapartym tchem sledziło tok myśli filozoficznej ks.Jana, podanej w bardzo przejmujący i przystępny sposób przez Mistrza Nowickiego, ilustrowanej równie przejmującą, znakomitą muzyką. Podczas spektaklu, w kaplicy, panowała niczym nie zmącona pełna skupienia cisza. W podziekowaniu za wspaniałe intelektualne przeżycia, wykonawcy otrzymali od publiczności burzę braw, kwiaty i owacje na stojąco.
Koncert zorganizował wójt Jan Wacławski, przy życzliwej współpracy ks. Andrzeja Lichosyta.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. /pp/

"Z obłoków na ziemię" to rodzaj spektaklu teatralnego poetycko muzycznego opracowanego i wyreżyserowanego przez legendarnego aktora Jana Nowickiego z oryginalną muzyką Marka Stryszowskiego i Cezarego Chmiela oraz poezją ks. Jana Twardowskiego, Bolesława Leśmiana i Jana Nowickiego. Wykonawcami spektaklu są : Jan Nowicki oraz muzycy Marek Stryszowski saksofony, flet prosty, śpiew, Cezary Chmiel syntezatory, Krzysztof Bodzoń kontrabas elektryczny.

Tematem spektaklu jest rozmowa z Panem Bogiem o przemijaniu, prawdzie, miłości, miłosierdziu i wierze, w kontekście postaci ks. Jana Twardowskiego i jego postrzegania współczesnego świata, momentami z dużą dozą humoru i satyry.

Dotychczas odbyła się prapremiera spektaklu w Wejherowie i pokaz w Jastarni.

Oficjalna premiera odbyła się podczas 51.Krakowskich Zaduszek Jazzowych w kościele o.o. Reformatów w Wieliczce w 2-go listopada 2006.

Zarówno spektakle przedpremierowe jak również sama premiera wywołały ogromne wzruszenie publiczności i entuzjastyczne recenzje prasowe. Spektakl realizowany jest w kościołach, teatrach, salach widowiskowych, a nawet w klubach.

Po premierze, "Z obłoków na ziemię" zobaczyli m.in. mieszkańcy Tarnowa i Nowego Dworu Mazowieckiego, Warszawy, Trzebini, Szczytna, Torunia, Zielonej Góry, Przemyśla, Oświęcimia, Krakowa.

W tym roku planowane są obszerne trasy koncertowe w Polsce i w wielu krajach na całym świecie. Spektakl obejrzą m.in. widzowie RPA, USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii.

Wykonawcy zostali zaproszeni na szereg krajowych i zagranicznych festiwali zarówno muzycznych, jak i teatralnych.

Misterium to będzie prezentowane przez cały rok , ale szczególnie polecane jest w okresie adwentu i Bożego Narodzenia oraz Wielkiego Postu.

WOSP 2008


W Gminnie STRYSZÓW
40 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
grało "z głową" , a nasz efekt to:
9.513,23 zł
oraz :
4,03 Euro
0,25 USA
66 kor słowackich
20 kor. czeskich

       
       
 

WOSP 2007

XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W GMINNIE STRYSZÓW
40 WOLONTARIUSZY
ZEBRAŁO KWOTĘ:
7,104,83 zł
ORAZ 3,12 EURO
0,01 FUNT BRYTYJSKI

       
       
 

WOSP 2006

GOK STRONIE
40 wolontariuszy na terenie gminy Stryszów zebrało w ramach kwotę:
6.380.46 zł oraz 0,14 euro i 1 medalik.

Betlejem w Dąbrówce

19 grudnia w Szkole Podstawowej w Dąbrówce odbyły się tradycyjne jasełka z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Występy dzieci miały wyjątkowo barwną i atrakcyjną formę.

Konferencja z wiceministrem - Zapora w 2012r.

Konferencję z udziałem wiceministra ochrony środowiska Stanisława Gawłowskiego, parlamentarzystów oraz przedstawicieli samorządów zorganizował 2 czerwca Paweł Graś, polityk Platformy Obywatelskiej i poseł z okręgu chrzanowskiego.

Politycy i samorządowcy przyjechali na zaporę w Świnnej, by przekonać się jaki jest zakres zaawansowania prac przy budowie zbiornika. Jak podkreślił wiceminister Jacek Gawłowski jego obecność na zaporze, to gwarancja, że obecnemu rządowi zależy na dokończeniu budowy zbiornika. - Na to wszystko potrzeba będzie jeszcze około miliarda złotych. Rząd Donalda Tuska obiecuje, że inwestycja zostanie zakończona w 2012 roku.
Władze i mieszkańcy gmin położonych nad przyszłą zaporą patrzą na te obietnice ze sceptycyzmem. W tym roku parlament ma znowelizować ustawę w sprawie programu budowy zapory w Świnnej Porębie. Nowelizacja ustawy jest konieczna,ponieważ obecna ustawa nie jest realizowana. Zapisano w niej, że zapora będzie gotowa w 2010 r. To nierealny termin, ponieważ pojawiło się kolejne opóźnienie w budowie.Na dodatek w tym roku parlament przeznaczył tylko 48 mln zł na ten cel, podczas gdy - zgodnie z ustawą - powinno być ponad 200 mln zł.
- Dołożymy wszelkich starań, aby budowa została zakończona w 2012 r. Nie ma innego wyjścia, tym bardziej że w kraju przygotowywane są do realizacji podobne inwestycje - mówił w Wadowicach wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.
Obecnie nie wiadomo nawet,ile pieniędzy brakuje na dokończenie budowy zapory pod Wadowicami. Wedle różnych szacunków chodzi o kwoty od 700 mln do 1 mld zł. Wiceminister powiedział,że w drugiej połowie roku opracowany zostanie nowy,dokładny kosztorys inwestycji.- Nie może być tak, że kosztorys i zakres zadań do realizacji w ramach tej inwestycji co roku się zwiększa. A obecnie co chwilę dokładane są jakieś nowe zadania: drogi do budowy, budynki czy kolektory. Trzeba raz na zawsze zamknąć ostateczną listę zadań i później je realizować. W przeciwnym razie ta zapora będzie budowana w nieskończoność - mówi Stanisław Gawłowski.
Przebywający w Świnnej i w Wadowicach wiceminister przyznał, że za kilka lat minie 100 lat od czasu pojawienia się koncepcji budowy pod Wadowicami zapory wodnej. - Na pewno na tę rocznicę inwestycja będzie już zakończona - zapewniał Stanisław Gawłowski.
(GM) Dziennik Polski

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Stryszów 10.04.2003

Zespół sędziowski w składzie:
podkom. Franciszek Kwaśniewski - Sędzia Główny
st. sierż. Paweł Migdałek - Sędzia Pomocniczy
sierż. sztab. Zbigniew Michalin
st. sierż Dariusz Kleszcz
mgr Józef Żegliński

Sędziowie przyznali nagrody w dwóch kategoriach wiekowych

W kategorii "Szkoły Podstawowe" startowało 30 uczniów z 10 szkół.
Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rzykach w składzie:
Konrad Fraś, Mateusz Łysoń, Dawid Młynarczyk,

W kategorii "Gimnazja" startowało 18 uczniów z 6 szkół.
Zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Rzykach w składzie:
Wojciech Króliczek, Paweł Socha, Tomasz Kowala, Kinga Metola

   

Dziesiąte miejsce w kraju i pierwsze w Małopolsce

Dziesiąte miejsce w kraju i pierwsze w Małopolsce
Ranking inwestycyjny tygodnika samorządowego "Wspólnota"

W rankingu tygodnika samorządowego "Wspólnota" oraz naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiającym samorządy lokalne o najwyższych wydatkch na inwestycje w 2006 r. w infrastrukturę techniczną (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) Gmina Stryszów zajęła czołowe miejsce w skali kraju, plasując się na 10 miejscu. W Małopolsce jest to najwyższa lokata. Wyniki rankingu ukazały się we "Wspólnocie" 8 października 2007 r. i zostały zaprezentowane podczas V Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Warszawie w dniach 9-10 października 2007 r.
Wójt Gminy Stryszów, Jan Wacławski stwierdził: "Pozycja Gminy Stryszów w różnych rankingach samorządowych jest od kilku lat bardzo wysoka. W roku 2006 stryszowski samorząd znalazł się na 20 miejscu w kraju w zakresie dochodów na 1 mieszkańca za rok 2005. Obecna pozycja w zakresie wydatków inwestycyjnych jest potwierdzeniem dobrego przygotowania i prowadzenia od wielu lat polityki inwestycyjnej, z ukierunkowaniem na gospodarkę wodno-ściekową, drogownictwo, bazę oświatową. Było to możliwe dzięki pozyskaniu ogromnych środków finansowych z Ministerstwa Środowiska przeznaczonych na budowę inwestycji hydrotechnicznej w Świnnej Porębie - ochronę zlewni rzeki Skawa, z budżetu państwa - Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego i innych źródeł."
Dziesiąte miejsce w kraju i pierwsze w Małopolsce jest dowodem na to, że Gmina Stryszów dynamicznie rozwija się, staje się atrakcyjna dla inwestorów, co potwierdza się
w obrocie nieruchomościami, wzroście ruchu turystycznego. Efekty wysiłku włodarza gminy, kierownictwa i pracowników urzędu widoczne są gołym okiem. Tendencje związane ze zmianą wizerunku gminy i rozwojem inwestycyjnym powinny być stałe a czynnikiem wpływającym na to, jest sąsiedztwo zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa i położenie części sołectw na jego obrzeżach.
Jeżeli zamierzenie i plany proinwestycyjne w 2007 r. roku powiodą się, w rankingu tygodnika samorządu terytorialnego Wspólnota i naukowców Uniwersytetu Warszawskiego ogłoszonym w 2008 r. Gmina Stryszów stanie na krajowym podium, czyli znajdzie się w trójce najlepszych samorządów.

 


 

WYNIKI MISTRZOSTW GMINY STRYSZÓW W TENISIE STOŁOWYM

WYNIKI MISTRZOSTW GMINY STRYSZÓW
W TENISIE STOŁOWYM
O "PUCHAR WÓJTA GMINY STRYSZÓW"


KATEGORIA OPEN:
1. Jakub Gębala - UKS "Cyklista" Stronie
2. Wojciech Klauzner - UKS "Cyklista" Stronie
3. Bogdan Oleksy - UKS "Cyklista" Stronie


KATEGORIA GIMNAZJUM + SZKOŁA ŚREDNIA (CHŁOPCY):
1. Wojciech Klauzner - UKS "Cyklista" Stronie
2. Jakub Gębala - UKS "Cyklista" Stronie
3. Dawid Karcz – SP Dąbrówka


KATEGORIA GIMNAZJUM + SZKOŁA ŚREDNIA (DZIEWCZĘTA):
1. Anna Gębala - UKS "Cyklista" Stronie
2. Katarzyna Gnojek – Gimnazjum Zakrzów
3. Edyta Morek – Gimnazjum Zakrzów

KATEGORIA MŁODZICZKI:
1. Karolina Piętoń – SP Stronie
2. Dominika Florek – SP Stronie
3. Natalia Zaremba – SP Stronie


KATEGORIA MŁODZICY:
1. Dawid Paczyński – SP Dąbrówka
2. Jakub Mączka – SP Łękawica
3. Arkadiusz Leńczowski – SP Stronie


KATEGORIA ŻACY:
1. Mateusz Pindel – SP Stronie
2. Bartłomiej Kuchnia - SP Stronie
3. Krzysztof Kurek – SP Stronie


KATEGORIA ŻACZKI:
1. Sara Paczyńska – SP Dąbrówka
2. Daria Leńczowska – SP Stronie
3. Zuzanna Oleksy – SP Stronie

Nagrody za rozwój sportu szkolnego

Jan Wacławski, wójt Stryszowa oraz nauczyciele Adam Kunowski z Wadowic i Jan Gębala ze Stronia otrzymali odznaczenia państwowe i związkowe za wspieranie sportu szkolnego.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i Minister Sportu Mirosław Drzewiecki przyznali Adamowi Kunowskiemu Koordynatorowi Powiatowemu Sportu i nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach srebrny medal "Za długoletnią służbę", a srebrną odznakę "Za Zasługi dla Sportu" Janowi Gębali, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stroniu.
Ponadto Małopolski Szkolny Związek Sportowy nadał Janowi Wacławskiemu, wójtowi gminy Stryszów okolicznościowy medal "Za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej i dyplom. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano m.in.: "(...) udzielona nam pomoc pana i jego urzędu pozwala na organizację wielu imprez i zawodów sportowych, przynosząc uczestnikom emocje, radości i entuzjazm oraz korzyści edukacyjne. Serdecznie gratulujemy sukcesów odnoszonych przez szkoły w imprezach wojewódzkich i powiatowych oraz rankingach współzawodnictwa, świadczących o działalności uczniów i kompetentnej pracy nauczycieli" - czytamy w liście gratulacyjnym od SZS Małopolska.
Uroczystość zorganizowana w Krakowie, stanowiła równocześnie podsumowanie "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży" SZS za rok szkolmy 2007/08.
Uczestniczyły w niej delegacje szkół województwa, które wyróżniły się w organizacji imprez sportowych.
(RASZ) "Dziennik Polski"

Małopolski Szkolny Związek Sportowy powstał w 1953 r. Jest powszechną, społeczną, samorządową organizacją sportowo – wychowawczą, działającą dla uczniów, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, promującą aktywność ruchową i zdrowy styl życia. Organizacja realizuje od wielu lat Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, w którym każdego roku bierze udział około 200 tys. uczniów. Małopolski Szkolny Związek Sportowy organizuje również obozy sportowe oraz liczne zawody, w tym także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Organizacja jest ściśle związana ze szkolnictwem, posiada swoje struktury w powiatach, a samorządy wielu gmin i powiatów przyznają środki finansowe na realizację poszczególnych projektów.

       
       
       

Szkolenie z Obrony Cywilnej dla pracowników urzędu oraz jednostek podległych.

W dniu 8.11.2007 r. w Sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo - rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie odbyło się szkolenie z Obrony Cywilnej dla pracowników urzędu oraz jednostek podległych.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy z następujących gmin:
• Gmina Lanckorona,
• Gmina Mucharz,
• Gmina Stryszów.
Instruktorem szkolenia był wykładowca z Krakowskiej Szkoły Wyższej Pan Andrzej Krawiec.
Na szkoleniu zostało omówione m.in.:
1. Organizacja oraz realizacja zadań Obrony Cywilnej na poziomie powiatu i gminy.
2. Organizacja systemów alarmowych

STOPNIE ALARMOWE

Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, w drodze zarządzenia, następujący stopień alarmowy:
- pierwszy stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia;
- drugi stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
- trzeci stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o osobach lub organizacjach przygotowujących działania terrorystyczne godzące
w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub wystąpienia aktów terroru godzących w bezpieczeństwo innych państw albo w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia innego zdarzenia godzącego
w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw;
- czwarty stopień alarmowy - w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw.

STOPNIE ALARMOWE

- Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony
z pominięciem niższych stopni.
- Zadania realizowane w poszczególnych stopniach alarmowych ujmuje się w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, będącego dokumentem wykonawczym do Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej realizuje zgodnie z procedurami ujętymi w tym Planie.
- Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, odwołuje albo zmienia stopień alarmowy.

3. Rodzaje zadań w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym
4. Organizacja systemów łączności dla potrzeb alarmowania i ostrzegania.

           
           
           
           

Gmina Stryszów - "Samorząd Przyjazny Szkole uczącej się"

W marcu br. Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przyznało Gminie Stryszów tytuł "Samorządu Przyjaznego Szkole uczącej się" jako dowód uznania dla samorządu, który aktywnie wspiera rozwój oświaty na swoim terenie. CEO współpracując z takimi samorządami organizuje corocznie Konferencję Rady Samorządowej, podczas której omawiane są działania podejmowane w programie.

Jedna ze szkół z terenu gminy - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, po żmudnej, kilkuletniej pracy uzyskała tytuł "Szkoły Uczącej się" nadawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
W ramach realizacji programu nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach, ogólnopolskich konferencjach "Klubu Szkół Uczących się". We wrześniu 2005 r. szkoła przygotowała specjalny raport pracy szkoły. W efekcie działań polepszono poziom nauczania, rozwijano samorządność uczniowską, dążono do zwiększenia roli rodziców w życiu placówek edukacyjnych. W pracach, imprezach, konkursach, zawodach brali udział uczniowie innych stryszowskich szkół, szkoły
z Żar Śląskich. Przed odebraniem tytułu w szkole zorganizowano kilka lekcji
z udziałem przedstawicieli CEO i kilkunastu szkół województwa małopolskiego
i śląskiego. W trakcie warsztatów i panelu dyskusyjnego oceniono jakość pracy placówki. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce jest jedyną placówką w tym regionie.
Wcześniejsze osiągnięcia to tytuł "Szkoły z klasą", Kuratoryjny Certyfikat "Szkoły wychowującej". W latach 2005/06 szkoła w Dąbrówce realizowała projekt "Szkoły marzeń". Gmina Stryszów jako partner projektu realizowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności otrzymała pamiątkową tablicę. Wręczenie odbyło się 18 kwietnia 2007 r. podczas uroczystej galii w sali konferencyjnej Zamku Królewskiego w Warszawie w obecności Minister dr hab. Sylwii Sysko-Romańczyk - Minister Edukacji Narodowej, Dyrektora Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej - dr Jacka Strzemiecznego, Dyrektora Programu Szkół Uczących się - pani Katarzyny Znanieckiej-Vogt, przedstawiciela Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i licznych samorządowców. Gmina Stryszów reprezentowana była przez Wójta Gminy Jana Wacławskiego.
Tytuł "Samorząd Przyjazny Szkole uczącej się" nadany został po raz pierwszy. Z województwa małopolskiego oprócz Stryszowa tabliczki otrzymały gminy Niepołomice i Krzeszowice. Informacje o bogatej ofercie edukacyjnej Centrum Edukacji Obywatelskiej można uzyskać na stronach www.ceo.org.pl
Program "Szkoła ucząca się" powstał dla wszystkich, którzy chcą, aby ich szkoła była coraz lepsza; program powstał dla tych, którzy o swojej szkole mówią: "nasza"- nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce przystąpiła do programu "Szkół uczących się" w 2004 roku.
Standardy wybrane przez szkołę:

 • Uczniowie uzyskują wysokie wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianów.
 • Szkoła wspiera uczniów mających trudności w nauce.
 • Szkoła stwarza warunki do rozwoju samorządności.
 • Szkoła podejmuje działania w celu rozwinięcia dobrej współpracy z rodzicami.

W ramach współpracy w klubie ,,Szkół Uczących się' w roku szkolnym 2006/2007 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce uczestniczy w konkursie ,,Notebok dla Aktywnego Nauczyciela'.
W związku z tym realizowane są w szkole nowe projekty:

 •  
  • "Pory roku w kolorach"
  • "Nie bójmy się czytania"
  • "Sztuka w regionie"

Partnerami szkoły w realizacji projektów są szkoły: Szkoła Podstawowa w Sance oraz Gimnazjum w Radostowicach. Podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości nauczania i wychowania poprzez aktywizowanie zespołów nauczycielskich, wykorzystywanie technologii komputerowej i Internetu oraz rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego myślenia.

Raport z września 2005 r. "Diagnoza jakości pracy Szkoły Podstawowej w Dąbrówce im. Janusza Korczaka" na stronie www.spdabrowka.iap.pl

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRONIU

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

- ogółem powierzchnia użytkowa - 1270,70 m2

- powierzchnia zabudowy - 678,00 m2

- powierzchnia całkowita - 1400,00 m2

- kubatura - 4930,00 m3

Rozpoczęcie budowy: 15.02. 2002 r.

Zakończenie budowy: 16.05. 2005 r.

Całkowity koszt obiektu: 2 199 152,25 zł

w tym:
- budynek: 1 903 738,05 zł

- wyposażenie sali gimnastycznej: 39 289,31 zł

- wyposażenie zaplecza sali gimnastycznej: 50 735,94 zł

- zagospodarowanie terenu: 205 378,95 zł

Poświęcenie i oddanie do użytku: 18.10.2006 r.


Godz. 10.00
Msza święta w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców oraz samorządowców gminy Stryszów w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Zakrzowie

Godz. 11.30
Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku sali gimnastycznej:
- powitanie gości przez dyrektora,
- poświęcenie krzyża i sali,
- przecięcie wstęgi,
- odśpiewanie hymnu państwowego,
- przemówienie wójta gminy Stryszów,
- przemówienie dyrektora szkoły,
- przemówienia zaproszonych gości,
- część artystyczna.

VIII KOLARSKI WYŚCIG PRZEŁAJOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY STRYSZÓW

Organizator:
Urząd Gminy Stryszów,
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie,
Ludowy Klub Sportowy "Żarek" Stronie

Data: 2007.02.24

W Y N I K I
~~~~~~~~~~~~~

KOBIETY - OPEN
~~~~~~~~~~~~~~~~
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 71 POL19870606 PYRGIES Magdalena G.K. Wheeler Sosnowiec 17.01
2. 70 POL19860221 PYRGIES Marlena G.K. Wheeler Sosnowiec 17.03 0.02
3. 87 POL19900721 MOSUR Sabine KS Iskra Głogoczów 17.42 0.41
4. 89 POL19940726 PYRGIES Alicja niezrzeszona 18.30 1.29
5. 81 POL19930616 RYCHLIK Karolina UKS Podwilk 18.50 1.49
6. 83 POL19901120 WOJEWODZIC Agnieszka UKS Dobra Jarecki Team 19.30 2.29
7. 86 POL19920925 BAJER Iwona KS Iskra Głogoczów 19.58 2.57
8. 84 POL19930422 ŻUR Monika KS Luboń 21.20 4.19
9. 82 POL19940330 ZAMROŹNIAK Sabina UKS Podwilk 22.15 5.14
10. 88 POL19930311 KOWALCZYK Justyna KS Iskra Głogoczów 22.26 5.25
11. 79 POL19940425 PRZEBINDA Karolina KS Iskra Głogoczów 23.40 6.39
12. 80 POL19940113 KOZINA Patrycja UKS Zawojak -1 okrążenie

Do wyścigu zgłoszono zawodniczek: 12
Wystartowało zawodniczek: 12
Ukończyło zawodniczek: 12

MŁODZICZKI i JUNIORKI MŁODSZE
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 89 POL19940726 PYRGIES Alicja niezrzeszony / unassociated 18.30
2. 81 POL19930616 RYCHLIK Karolina UKS Podwilk 18.50 0.20
3. 86 POL19920925 BAJER Iwona KS Iskra Głogoczów 19.58 1.28
4. 84 POL19930422 ŻUR Monika KS Luboń 21.20 2.50
5. 82 POL19940330 ZAMROŹNIAK Sabina UKS Podwilk 22.15 3.45
6. 88 POL19930311 KOWALCZYK Justyna KS Iskra Głogoczów 22.26 3.56
7. 79 POL19940425 PRZEBINDA Karolina KS Iskra Głogoczów 23.40 5.10
8. 80 POL19940113 KOZINA Patrycja UKS Zawojak -1 okrążenie

ORLICZKI i JUNIORKI
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 71 POL19870606 PYRGIES Magdalena G.K. Wheeler Sosnowiec 17.01
2. 70 POL19860221 PYRGIES Marlena G.K. Wheeler Sosnowiec 17.03 0.02
3. 87 POL19900721 MOSUR Sabine KS Iskra Głogoczów 17.42 0.41
4. 83 POL19901120 WOJEWODZIC Agnieszka UKS Dobra Jarecki Team 19.30 2.29

 

GIMNAZJALIŚCI
~~~~~~~~~~~~~~~
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 92 POL19910306 KRUK Kamil Gimnazjum Zakrzów 6.24
2. 90 POL19910219 ŁYPIK Marek Gimnazjum Zakrzów 6.44 0.20
3. 91 POL19921006 KAZIMIERCZYK Sebastian Gimnazjum Zakrzów 6.46 0.22
4. 93 POL19961114 ŻYWCZAK Kamil Zawoja 7.46 1.22

Do wyścigu zgłoszono zawodników: 4
Wystartowało zawodników: 4
Ukończyło zawodników: 4

 

MŁODZICY
~~~~~~~~~~
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 8 POL19930825 WAWAK Bartłomiej ULKS Victoria Kozy 16.10
2. 2 POL19930831 SŁAPA Marcin ULKS Sprint Valvex Jordanów 17.26 1.16
3. 3 POL19940105 PONICKI Arkadiusz ULKS Sprint Valvex Jordanów 17.29 1.19
4. 10 POL19940326 DEMKOWSKI Beniamin KS Luboń 17.58 1.48
5. 7 POL19930902 MARZEC Grzegorz UKS Sokół Kęty 19.10 3.00
6. 16 POL19930727 CEREMUGA Kacper UKS Sokół Kęty 20.07 3.57
7. 4 POL19940325 KOWALCZE Karol ULKS Sprint Valvex Jordanów 20.30 4.20
8. 12 POL19940105 BAL Tomasz KS Luboń 21.20 5.10
9. 15 POL19940312 GACEK Przemysław KS Luboń 21.48 5.38
10. 6 POL19940113 BAJER Dariusz KS Iskra Głogoczów 22.26 6.16
11. 11 POL19941022 MUSIAŁ Patryk KS Luboń 22.41 6.31
12. 14 POL19941108 ŻUR Marcin KS Luboń 23.50 7.40
13. 18 POL19940113 ŻUROMSKI Marek UKS Zawojak -1 okrążenie
***. 5 POL19941216 SEWIOŁO Robert ULKS Sprint Valvex Jordanów wycofany
***. 9 POL19940124 HANDZEL Kamil KS Luboń wycofany

Do wyścigu zgłoszono zawodników: 15
Wystartowało zawodników: 15
Ukończyło zawodników: 13

 

JUNIORZY MŁODSI
~~~~~~~~~~~~~~~~~
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 16 POL19910209 ADAMCZYK Maciej UKS Sokół Kęty 24.21
2. 11 POL19911018 PALETA Daniel UKS Sokół Kęty 24.54 0.33
3. 17 POL19910509 MUSIAŁ Kamil KS Luboń 24.56 0.35
4. 22 POL19911008 CZERNIAWSKI Mateusz UKS Podwilk 27.24 3.03
5. 6 POL19910624 WIECZOREK Wojciech UKS Sokół Kęty 28.30 4.09
6. 24 POL19910929 HAJDA Grzegorz UKS Zawojak 29.06 4.45
7. 20 POL19910622 MAGRYŚ Patryk WLKS Krakus -1 okrążenie
8. 19 POL19920105 BAL Mariusz KS Luboń -1 okrążenie
9. 18 POL19910815 CEREMON Paweł KS Luboń -1 okrążenie
10. 4 POL19920422 MENDRYGAŁ Kornel UKS Sokół Kęty -1 okrążenie
11. 3 POL19920221 PRZEBINDA Dawid KS Iskra Głogoczów -1 okrążenie
12. 2 POL19921208 BUDEK Mateusz KS Iskra Głogoczów -1 okrążenie
13. 23 POL19910318 RUSIN Grzegorz UKS Zawojak -1 okrążenie

Do wyścigu zgłoszono zawodników: 13
Wystartowało zawodników: 13
Ukończyło zawodników: 13

 

JUNIORZY
~~~~~~~~~~
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 37 POL19900719 BULIK Mieszko ULKS Victoria Kozy 23.30
2. 38 POL19891106 SMYRAK Bartosz UKS Zawojak 26.18 2.48
3. 22 POL19900814 SIATKA Erwin KS Iskra Głogoczów 26.28 2.58
4. 24 POL19890109 CEREMON Piotr KS Luboń Skomielna Biała 26.29 2.59
5. 23 POL19900115 PAJĄKOWSKI Paweł KS Iskra Głogoczów 27.11 3.41
6. 25 POL19890903 WACŁAWIK Paweł KS Luboń Skomielna Biała 27.13 3.43
7. 28 POL19900121 DĄBROWSKI Franciszek UKS Sokół Kęty 27.31 4.01
8. 26 POL19900226 MROŻEK Marcin UKS Sokół Kęty 27.39 4.09
9. 21 POL19890324 ZENER Mateusz UKS Sprint 28.24 4.54
10. 31 POL19900325 HANDZLIK Wojciech ULKS Victoria Kozy -1 okrążenie
11. 27 POL19900620 PŁONKA Tomasz UKS Sokół Kęty -1 okrążenie
12. 42 POL19890321 TOCZEK Konrad niezrzeszony -1 okrążenie
13. 35 POL19900605 TARKA Paweł WLKS Kraków -1 okrążenie
14. 36 POL19900515 CZERNIAWSKI Dawid UKS Podwilk -1 okrążenie
15. 32 POL19890402 SKRZYPCZYK Michał TKKF Żywioł Nilamowice -1 okrążenie
16. 29 POL19900220 BIAŁAS Tomasz UKS Sokół Kęty -1 okrążenie
17. 30 POL19890923 CHAŁUPKA Adrian UKS Sokół Kęty -1 okrążenie
18. 39 POL19900616 FERLEJKO Piotr UKS Zawojak -1 okrążenie

Do wyścigu zgłoszono zawodników: 18
Wystartowało zawodników: 18
Ukończyło zawodników: 18

 

ELITA MĘŻCZYZN I ORLICY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 52 POL19800815 SIKORA Tomasz KS Iskra Głogoczów 39.59
2. 58 POL19870127 *BIEL Szymon ULKS Victoria Kozy 40.12 0.13
3. 60 POL19840225 LEMPART Paweł Joe Cox Pajęczno 41.54 1.55
4. 61 POL19760909 OGLĘDZIŃSKI Dominik Bikershop Team 43.02 3.03
5. 51 POL19880121 *BZDYL Paweł KS Iskra Głogoczów 43.21 3.22
6. 54 POL19880226 *SURÓWKA Jakub Luboń Skomielna Biała -1 okrążenie
7. 56 POL19860503 *KOLEF Piotr UKS Sokół Kęty -1 okrążenie
8. 50 POL19880710 *CZĄSTKA Michał KS Iskra Głogoczów -1 okrążenie
9. 57 POL19880708 *PĄCZEK Piotr UKS Sokół Kęty -1 okrążenie
10. 55 POL19880510 *BESTWINA Michał UKS Sokół Kęty -2 okrążenia
***. 53 POL19870529 *FIKUS Mateusz UKS Sokół Kęty wycofany

Do wyścigu zgłoszono zawodników: 11
Wystartowało zawodników: 11
Ukończyło zawodników: 10

ORLICY
M-ce| Nr | Kod UCI | Nazwisko i imię | Klub | Czas |Różnica|Kara
----+-----+-----------+-------------------------+----------------------------------------------------------+------------+-------+----
1. 58 POL19870127 *BIEL Szymon ULKS Victoria Kozy 40.12 0.13
2. 51 POL19880121 *BZDYL Paweł KS Iskra Głogoczów 43.21 3.22
3. 54 POL19880226 *SURÓWKA Jakub Luboń Skomielna Biała -1 okrążenie
4. 56 POL19860503 *KOLEF Piotr UKS Sokół Kęty -1 okrążenie
5. 50 POL19880710 *CZĄSTKA Michał KS Iskra Głogoczów -1 okrążenie
6. 57 POL19880708 *PĄCZEK Piotr UKS Sokół Kęty -1 okrążenie
7. 55 POL19880510 *BESTWINA Michał UKS Sokół Kęty -2 okrążenia
***. 53 POL19870529 *FIKUS Mateusz UKS Sokół Kęty wycofany

 

WYNIKI ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH

WYNIKI ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH
rozegranych w dniu 4.09.2004r. na stadionie sportowym w Stroniu.

Grupa MDP 12-16 lat - dziewczęta

Lp.
Drużyna
Bieg sztafetowy
Rozwinięcie bojowe
Razem
Miejsce
1
OSP Łękawica
85,8
860,8
946,6
I

 

Grupa MDP 12-16 lat - chłopcy

Lp.
Drużyna
Bieg sztafetowy
Rozwinięcie bojowe
Razem
Miejsce
1
OSP Łękawica
93,0
882,0
975,0
I
2
OSP Stronie
94,0
877,0
971,0
II
3.
OSP Zakrzow
66,2
855,0
921,2
III

 

Grupa A - mężczyźni

Lp.
Drużyna
Sztafeta pożarnicza
Ćwiczenia bojowe
Razem
Miejsce
1
OSP Łękawica
65,0
64,0
129,0
I
2
OSP Stryszów
69,0
66,2
135,2
II
3.
OSP Stronie
69,0
96,0
165,0
III
4
OSP Zakrzów
81,8
90,8
172,6
IV

 

       

Przedszkolaki na Start - Dąbrówka 2 marca 2009r.

Grupa dwudziestu przedszkolaków po raz pierwszy przekroczyła progi nowego oddziału przedszkolnego - zorganizowanego w ramach projektu "Przedszkolaki na start" - projekt równych szans przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dąbrówce.
Społeczność szkolna powitała serdecznie przedszkolaków i ich rodziców. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli zaproszeni goście: wójt gminy Stryszów Jan Wacławski oraz sołtys wsi Dąbrówka Tadeusz Szkut.
Realizacja projektu umożliwia dzieciom ośmiogodzinny pobyt w przedszkolu, w czasie którego dzieci uczestniczyć będą w zajęciach indywidualnych i zespołowych. Proces nauczania połączony będzie z aktywnością zabawową w zajęciach konstrukcyjnych, manipulacyjnych, tematycznych, dydaktycznych i ruchowych. Szczególny nacisk jest kładziony na rozwój kompetencji kluczowych.

SKRAWEK NIEBA W ZAKRZOWIE

Od kilku dobrych lat w centrum Zakrzowa straszyła swym wyglądem stara, niemal waląca się chałupina. Dawniej znajdował się tutaj punkt katechetyczny. Potem przez jakiś czas z drewnianego budynku korzystali strażacy z miejscowej OSP. Wydawało się, że zamknięty na cztery spusty obiekt czeka marny los. Tymczasem, powstał tu... "Skrawek Nieba". Grupa gimnazjalistów z Zakrzowa rozpoczęła tegoroczne wakacje od świętowania włąśnie tam. Stary, uratowany przed ruiną budynek w centrum wioski wypełnił się 25 czerwca masą gości, w tym także młodzieżą z Mucharza i z Kalwarii Zebrzydowskiej. A było się czym pochwalić. Zakrzowscy uczniowie pod opieką swojej matematyczki Moniki Putyry urządzili tutaj coś, co jest po trosze klubem młodzieżowym i świetlicą. Nazwali to "Skrawek Nieba". Przez wiele miesięcy pracowali w pocie czoła. Rozpoczęli od złożenia wniosku o dofinansowanie z programu nazwanego Pracownią Umiejętności, utworzonego trzy lata temu - przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Polską Telefonię Cyfrową i kilka organizacji pozarządowych - z myślą o inicjatywach młodzieżowych poza centrami wielkich miast. Jury analizujące projekly z uznaniem przeczytało o "Skrawku nieba". Młodzi zakrzowianie. nim zakasali rękawy, dużo się szkolili w tym, jak pozyskiwać pieniądze na swój cel. Z Pracowni Umiejętności dostali też specjalnego opiekuna - Martę Włodarską. Na rezultaty nie musieli długo czekać Dostali wsparcie od władz samorządowych gminy Stryszów oraz lokalnych sponsorów. Do pracy zgłosili się też członkowie klubu sportowego "Burza" Zakrzów. Ważną
rolę odegrał rónież miejscowy proboszcz Marian Chyrc, który przekazał młodzieży należący do parafii budynek. Podczas otwarcia nowo wyremontowanego obiektu zakrzowscy gimnazjaliści pokazali cyfrowe fotografie będące ilustracją dokonań i włożonego wysiłku. Nie zabrakło także tortu, owoców i słodyczy.
Razem z młodzieżą ze "Skrawka Nieba" świętowała druga grupa z zakrzowskiego Gimnazjum, która z kolei założyła klub wspinaczki wysokogórskiej "Extrema" i również otrzymała fundusze na swój cel z Pracowni Umiejętności. Dzięki temu sześć osób - nauczyciele Renata Płąchta i mariusz Talar oraz uczniowie Dominika Elżbieciak Bartłomiej Gnojek, Krystian Kazimierczyk i Szymon Korzeniowski - przeszło kurs wspinaczkowy w ośrodku "Hutnik" w Nowej Hucie. Potem członkowie "Extremy" z innymi chętnymi osobami zdobywali wybrane szczyty górskie. Zaczęli od Leskowca potem był Turbacz i Babia Góra, a następnym etapem będą Tatry, w tym Rysy. Zamierzają nadal rozwijać swe umiejętności wspinaczkowe. W następnych sezonach przymierzają się do wspinaczek typowo skałkowych i w tym celu znów złożą wniosek do Pracowni Umiejętności o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego.
(dyr) "Kronika Beskidzka"

Bouffier zwycięzcą 44. Rajdu Krakowskiego

Bryan Bouffier (Peugeot 207) wygrał 44. Rajd Krakowski, drugą eliminację mistrzostw Polski. Broniący tytułu francuski kierowca wyprzedził o 1.07,9 Kajetana Kajetanowicza i o 1.32,2 Tomasza Czopika (obaj Mitsubishi Lancer).

Liderem MP pozostał Leszek Kuzaj, piąty na mecie Rajdu Krakowskiego, na drugie miejsce awansował Kajetanowicz, a trzeci jest Bouffier.

Francuski kierowca Peugeota, który w poprzednim sezonie zdecydowanie wygrywał z czołówką polskich kierowców, na trasie Rajdu Krakowskiego pokazał, że i w tym roku będzie poważnym kandydatem do mistrzowskiego tytułu. Nie wystąpił w rozpoczynającym sezon 2008 Rajdzie Magurskim (wygrał go Leszek Kuzaj), ale na trasach w okolicach Myślenic był zdecydowanie najszybszy.

Na mecie chwalił swój zespół za perfekcyjne przygotowanie auta. Przyznał, że występ w Rajdzie Krakowskim był jego pierwszym startem w sezonie, a zwycięstwo zawdzięcza niezawodności samochodu oraz doskonałej znajomości rajdówki Peugeota, wyniesionej z ubiegłorocznych startów. Bouffier uważa, że walka o tytuł mistrza Polski może być w tym roku bardziej wyrównana, bowiem kilku polskich kierowców, jak Michał Kościuszko (zwycięzca dwóch pierwszych odcinków) czy Michał Sołowow, jeździ bardzo szybko.

Zarówno zwycięzca jak i inni kierowcy zgodnie twierdzili, że rajd był bardzo trudny z uwagi na specyfikę odcinków specjalnych i wymagającą nieustannej koncentracji oraz odrobiny szczęścia, nawierzchnię. Nierówna nawierzchnia, zdradliwe pobocza z dziurami i kamieniami były przyczyną licznych awarii, które miały wpływ na ostateczne wyniki. Właśnie awaria wyeliminowała z rajdu Michała Kościuszkę, a Kuzajowi i Sołowowowi defekty uniemożliwiły walkę o czołowe lokaty.

Bardzo dobrą dyspozycję zaprezentował w krakowskim rajdzie Kajetan Kajetanowicz, który od ubiegłego roku startuje z najbardziej doświadczonym i utytułowanym polskim pilotem -Maciejem Wisławskim. Po dwóch tegorocznych imprezach RSMP Kajetanowicz jest drugi w klasyfikacji, z minimalną stratą do prowadzącego Leszka Kuzaja.

Drugi dzień rajdu przebiegał z problemami. Jeden z sześciu sobotnich odcinków został odwołany z przyczyn bezpieczeństwa, jeden przerwano po przejeździe kilku załóg, bowiem jedno z aut wypadło z trasy. Leszek Kuzaj odrabiał straty po piątkowej awarii i awansował z siódmego na piąte miejsce, wicelider rajdu Michał Sołowow spadł po awarii i spóźnieniu na punkt kontroli na dziesiąte miejsce, a Kajetanowicz, jadący równo i skutecznie, awansował z czwartego na drugie miejsce.

Wyniki 44. Rajdu Krakowskiego:

1. Bryan Bouffier, Xavier Panseri (Francja, Peugeot 207 Super 2000) - 1:22.45,6
2. Kajetan Kajetanowicz, Maciej Wisławski (Mitsubishi Lancer) - strata 1.07,9
3. Tomasz Czopik, Łukasz Wroński (Mitsubishi Lancer) - 1.32,2
4. Michał Bębenek, Grzegorz Bębenek (Mitsubishi Lancer) - 1.40,7
5. Leszek Kuzaj, Craig Parry (W. Brytania, Subaru Impreza) - 2.15,5
6. Maciej Lubiak, Karina Szarama (Mitsubishi Lancer) - 2.26,8
7. Paweł Dytko, Tomasz Dytko (Mitsubishi Lancer) - 3.30,2
8. Tomasz Kuchar, Daniel Dymurski (Subaru Impreza) - 3.35,8
9. Kamil Butruk, Maciej Wilk (Mitsubishi Lancer) - 4.08,7
10. Michał Sołowow, Maciej Baran (Peugeot 207 S2000) - 4.18,5

czołówka klasyfikacji rajdowych samochodowych mistrzostw Polski (RSMP):

1. Leszek Kuzaj - 14 pkt
2. Kajetan Kajetanowicz - 13
3. Bryan Bouffier (Francja) - 11
4. Łukasz Sztuka - 8
5. Tomasz Czopik
Mariusz Stec - po 6

(PAP)Wychowanie komunikacyjne w Gminie Stryszów

 

 

Trzy szkoły podstawowe z terenu gminy Stryszów wzbogaciły się o wyposażenie w sprzęt służący do wychowania komunikacyjnego. Uczniowie z Dąbrówki będą poznawać przepisy ruchu drogowego w miasteczku drogowym. Elementy symulujące ulice i skrzyżowania wraz ze znakami drogowymi i przeszkodami pozwalają na praktyczne ćwiczenia, szczególnie dla rowerzystów przygotowujących się do zdobycia karty rowerowej. Miasteczko ruchu drogowego może być wykorzystane zarówno w hali, jaki i na boiskach przyszkolnych. Natomiast dzieci ze szkół w Łękawicy i Stryszowie dzięki zakupionym fantomom będą zapoznawać się z podstawami ratownictwa medycznego. Wszystkim uczniom takie formy zajęć przypadły do gustu.
Opinie uczniów:
Nasze nowe miasteczko ruchu drogowego jest bardzo fajne. Lubię, kiedy uczymy się przepisów w tym miasteczku. Wówczas niektórzy koledzy są policjantami i sprawdzają czy dobrze jeździmy po drodze i czy znamy znaki drogowe - mówi Janek Wojtan uczeń kl. IV.
Mnie w naszym miasteczku podoba się to, że możemy ułożyć prawdziwe skrzyżowania, przejścia dla pieszych i jezdnię. Na zajęciach poznajemy znaki i zasady poruszania się po drogach. Myślę, że ćwicząc w miasteczku dobrze zdam egzamin na kartę rowerową - stwierdza Dawid Pękala uczeń kl. IV.
Na zakup wyposażenia dla tych trzech szkół dotację przekazało PZU S.A.. Pomoce te wpłyną na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego, ułatwią prowadzenie nauki udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie będą mogli wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce, co w bezpośredni sposób wpłynie na wzrost ich bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
W listopadzie bieżącego roku Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. przeprowadził dużą akcję przekazywani środków finansowych dla placówek oświatowych na działania prewencyjne w zakresie wyposażenia komunikacyjnego w trzech powiatach: wadowickim, suskim i oświęcimskim. Łącznie przekazano dotację dla około 70 szkół ubezpieczonych w naszej firmie. Celem przeprowadzonej akcji jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez edukację i praktyczne ćwiczenia, co w konsekwencji powinno spowodować zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Szczególnie ukierunkowani jesteśmy na najmłodszych, którzy poprzez wychowanie komunikacyjne podejmować będą później rozważne i świadome decyzje nie tylko na drodze, ale również w życiu codziennym - mówi Dyrektor Inspektoratu PZU S.A. w Oświęcimiu Tomasz Żak.
Wychowanie komunikacyjne dzieci rozpoczyna się już w przedszkolu. Treści z tym związane wpisują się w działalność dydaktyczno - wychowawczą. Przedszkolaki rozpoznają obiekty, sygnały, barwy i dźwięki, poznający zasady zachowania się na drodze. W podstawach programowych klas I-III szkół podstawowych przewidziane jest wychowanie komunikacyjne, jako element nauczania zintegrowanego. W starszych klasach IV-VI i w gimnazjum uczniowie przerabiają podstawy programowe w przedmiocie techniki. Przez symulację, ćwiczenia, gry dydaktyczne, dyskusję uczniowie stają się uczestnikami ruchu. Zastosowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych - zestawów komunikacyjnych, plansz, makiet, modeli - pomogą osiągnąć zamierzony cel. Dyrektorzy i rady pedagogiczne stryszowskich szkół tworzą programy wychowawcze, ujmując w nich wychowanie komunikacyjne, współpracując w tym zakresie z policją. O efektach tych programów świadczą lokaty uzyskiwane przez uczniów w gminnych, powiatowych i wojewódzkich Turniejach Bezpiecznego Ruchu Drogowego. W 2008 roku drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stroniu zajęła VI miejsce na poziomie wojewódzkim w Turnieju Bezpiecznego Ruchu Drogowego.

PZPN - Pomoc po powodzi

Eugeniusz Kolator - wiceprezes PZPN przyjął osobiście podziękowania za pomoc w usuwaniu popowodziowych szkód. Pomoc finansowa udzielona przez PZPN klubowi sportowemu Chełm Stryszów wyniosła 80 tys. zł

UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI 20-LECIA POWSTANIA PRZEDSZKOLA W STRONIU

Fragment okolicznościowego przemówienia p. Dyrektor Małgorzaty Ryś:
" ...Minęło już 20 lat od dnia 08.09.1986 roku, kiedy to oddano do użytku Państwowe Przedszkole w Stroniu.
Z inicjatywy obecnego tutaj inż. Jana Gębali po konsultacji z Inspektorem Oświaty i Wychowania w Stryszowie mgr Józefem Górkiewiczem doszło do powstania Społecznego Komitetu Uruchomienia Przedszkola na zebraniu założycielskim w dniu 02.06.1985r.W skład komitetu weszli: przewodniczący - Krzysztof Korzeniowski, z-ca przewodniczącego pani Maria Biela, Maria Radwan Zdzisław Oleksy, Kazimierz Spólnik, Janina Piętoń, Stanisław Odrowąż, Jan Berny.
Na przedszkole adoptowany był pawilon, który powstał za kadencji mgr Władysława Hubera - gminnego dyrektora szkół w Stryszowie, kiedy to miejscowa szkoła prowadziła kolonie letnie. Całością prac adaptacyjnych kierował inż. Jan Gębała i Józef Górkiewicz z ramienia Urzędu Gminy. Należy podkreślić dużą inicjatywę całego społeczeństwa Stronie, organizacji politycznych i społecznych. Przedszkole to przejdzie do historii, jako wysiłek mobilizujący władze, organizacje polityczne, społeczne i ludzi dobrej woli. I właśnie dzięki tym ludziom dobrej woli dzieci przez wszystkie te lata mogły uczęszczać do przedszkola, gdzie w atmosferze ciepła,serdeczności wzrastały wśród przyjaciół małych i dużych. To właśnie w przedszkolu dzieci mają warunki do osiągnięcia samodzielności, do swobodnej twórczej zabawy oraz kształtowania postawy tolerancji, wyrozumiałości i opiekuńczości, współdziałania w grupie.
Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować rodzicom, którzy są nieodzownymi partnerami w wychowaniu dzieci, zawsze chętni do pomocy i współpracy. Dziękuję władzom Gminy za owocną wieloletnią współpracę. A teraz zapraszam wszystkich na krótki występ w wykonaniu dzieci."

Primus inter pares

Primus inter pares
Złota Czternastka Szkoły - kwietniowa uroczystość w murach gimnazjum w Zakrzowie

Choć za oknem wiosna niespieszna, to wiosenne podmuchy wiatru zrobiły swoje i bez większego kłopotu wkroczyły do literackiej kawiarenki otwartej w zakrzowskim gimnazjum, gdzie obcując z poezją, poczuć można było już wręcz „wiosnę majową” z burzą uczuć, zapachem bzów, bo też od filozoficznej zadumy nad życiem , jego radościami i balastem codzienności, wszystkim tym, co ogranicza , ale i rozwija, rozpoczęła się szkolna uroczystość Primus inter pares AD 2008.

Odsłona siódma.
Tym razem dla orłów były orły!
Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się rodzice wyróżnionych uczniów, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, przewodnicząca Rady Rodziców, powitała serdecznie pani dyrektor mgr Janina Paszta. Zawsze staramy się, aby statuetki były piękne, symboliczne, niepowtarzalne, bo nieprzypadkowo niektórzy uczniowie tytuł Primus inter pares otrzymują po raz trzeci. Nieprzypadkowo w tym roku są to też orły. Dla Was moje orły, Nasze orły są właśnie te orły - podkreślała pani dyrektor.
Najlepsze wyniki w nauce wśród nagrodzonych osiągnęła Monika Śpiewla. Jako pierwsza odebrała z rąk wójta mgra Jana Wacławskiego statuetkę Primus inter pares, a rodzice otrzymali okolicznościowy list gratulacyjny. Monika jest tegoroczną finalistką olimpiady z języka niemieckiego, uczennicą klasy drugiej,wierzymy , że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w przyszłym roku zdobędzie tytuł laureata, czego jej i jej nauczycielce mgr Beacie Mirosze, zarazem wychowawczyni oraz rodzicom serdecznie życzymy.

Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem, człowieczy los niesie trudy, żal i łzy...

W tym roku w gronie wyróżnionych znalazło się też dwoje dzieci Państwa Gałuszków, Katarzyna z klasy pierwszej i Krzysiu z klasy drugiej, który ze względu na stan zdrowia uczy się w domu. W piątkowe popołudnie mogliśmy się cieszyć jego obecnością w szkole i mogliśmy powtórzyć za panią dyrektor , że jest wielką radością naszej szkoły, że cieszymy się, że jest naszym uczniem , że możemy być Jego nauczycielami, bo jest wspaniałym, dzielnym człowiekiem.

Non scholae sed vitae discimus

Niełatwo zostaje się Pierwszym wśród równych ... My nauczyciele naprawdę wiemy, że to nie tylko talent, ale i umiejętność dokonania wyboru, często też rezygnacja z przyjemności na rzecz obowiązku. W końcu ciężka , mozolna praca decydują o sukcesie. Bardzo się cieszymy, że mamy do czynienia z mądrymi i świadomymi młodymi ludźmi, którzy wierzą, że nauka to inwestycja w przyszłość, że się opłaca, że uczą się dla siebie ku wielkiej satysfakcji swoich rodziców i nas nauczycieli.
Pani dyrektor złożyła wyrazy uznania i szacunku rodzicom nagrodzonych uczniów za trud włożony w proces wychowania,za troskę w oczach, za obecność, za miłość, dobry klimat w rodzinach, za wspomaganie swoich pociech w ich dążeniach i zamierzeniach edukacyjnych, bo , jak stwierdziła, Trzeba kochać i wymagać.
Tych łez nie należy się wstydzić, bo to są łzy życia, które składa się z wielu dróg : krętych, prostych, umaszczonych, ukwieconych , nazwijmy to sobie, jak chcemy, różnymi znakami drogowymi. Państwa dzieci wybrały drogę pracy, wytrwałości i miłości, bo tej drogi uczycie je Państwo na co dzień - powiedziała pani wizytator mgr Renata Sopicka, by po chwili dodać jeszcze : Jestem zaszczycona,że mogę nadzorować Gminę Stryszów. Dziękuję, że zobaczyłam uroczystość na wysokim poziomie.

Wójt gminy stwierdził, że kronika osiągnięć Gimnazjum w Zakrzowie jest bogata. Przywołał niedawny sukces - zdobycie prestiżowego tytułu "Szkoła Jagiellońska" przez gimnazjum. Życzył sobie i innym, by grupa gimnazjalistów odbierających "Orły 2009" była równie liczna, jak ta tegoroczna, chociaż miałoby to nawet zburzyć wizerunek matematyki jako nauki ścisłej, bo - jak powiedział - W Gimnazjum W Zakrzowie dziesięć wcale nie równa dziesięć, ale czternaście.
Podczas siódmej gali konkursu Primus ... statuetki prymusów otrzymało 14 najlepszych uczniów szkoły. Nagroda ma promować talenty, motywować najzdolniejszych. To szlachetna rywalizacja. Wyróżnienie przyznawane jest za wyniki w nauce, wzorową postawę oraz aktywność młodzieży. W tym roku nagrodzeni zostali gimnazjaliści, których średnia ocen wynosi od 5,0 do 5,23.Tytuł uzyskali: Monika Śpiewla, Aneta Pilch, Marzena Kolasa, Mirosław Płonka, Dawid Talaga, Karolina Kozik, Paweł Wicher, Aneta Wcisło, Anna Mirocha, Joanna Odrowąż, Ewelina Chmielarz. Katarzyna Gałuszka, Aleksander Mruczek, Krzysztof Gałuszka.
Do ścisłego grona zaliczyć można m.in. Annę Mirochę, laureatkę olimpiady z języka polskiego. Przed uczennicą otworem stoją wszystkie drzwi szkół ponadgimnazjalnych.
Renata Szafraniec

Posłowie murem za zaporą.


19 grudnia 2005 r. w Stryszowie spotkali się małopolscy parlamentarzyści z przedstawicielami gmin: Stryszów, Mucharz, Zembrzyce i Lanckorona. Na zaproszenie wójta Jana Wacławskiego do Stryszowa przyjechali posłowie: Beata Szydło, Marek Polak, Paweł Kowal, Marek Łatas z PiS, Janusz Chwierut z PO, oraz Stanisław Rydzoń z SLD.
Podstawowym niebezpieczeństwem, które nie po raz pierwszy zagroziło Zbiornikowi w Świnnej, był plan obniżenia poziomu piętrzenia wody. Taki projekt przedłożył Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w związku z planowanym obniżeniem finansowania inwestycji. Niebezpieczeństwo powstania trudnych do zagospodarowania szerokich polderów zalewowych jak na razie wydaje się być zażegnane, gdyż przedstawiciel RZGW Antoni Gronko przyznał, że plany te nie uzyskały akceptacji w Ministerstwie Środowiska.
Dla przedstawicieli samorządów równie niepokojące jest sugerowane przez rząd ograniczenie wydatków w 2006 r. z przewidywanych w ustawie o długoletnim finansowaniu budowy Zbiornika z 250 mln zł do 90 mln, Doprowadzi to w pierwszym rzędzie do ograniczenia finansowania inwestycji związanych z gospodarką ściekową, zapewniających ochronę ekologiczną zlewni zbiornika. Samorządy gminne zachęcone obietnicami wsparcia ich wysiłków poważnie zaangażowały się w inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową i teraz mogą pozostać same z gigantycznymi jak na ich budżety obciążeniami inwestycyjnymi. Inwestycje te jednak są konieczne jeśli gotowy zbiornik ma być rzeczywiście wykorzystany dla rozwoju turystycznego terenów, które od kilkudziesięciu lat ponoszą największy ciężar związany z niedogodnościami budowy zapory w Świnnej.
- Złożyłem w tej sprawie interpelację. W styczniu powinna być znana odpowiedź. Póki co, uzyskałem zapewnienie z Ministerstwa Środowiska, że w 2006 roku będzie na inwestycję przeznaczone 170 mln zł - powiedział Marek Polak, poseł PiS. Wszyscy posłowie potwierdzili, że w sejmowych kuluarach mówi się, że 170 mln. zł to najbardziej prawdopodobna suma jaka zostanie przeznaczona w nadchodzącym roku na budowę Zbiornika.

Janusza Chwierut z PO zasugerował, że posłowie z Małopolski w sprawie Zbiornika w Świnnej powinni stworzyć w Sejmie koalicję ponad podziałami, której rolą będzie przekonanie reszty parlamentarzystów, by ustawa o długoletnim finansowaniu zapory była konsekwentnie realizowana.
Paweł Kowal z PiS wskazał na potrzebę uzmysłowienia wszystkim posłom nowej kadencji, że sprawa Świnnej to temat podstawowy dla naszego regionu, nie tylko lokalny. - Proponuję zrobić konkretną akcję promocyjną w parlamencie. Zaprezentować projekt w nowoczesny, atrakcyjny sposób.
Wójt Jan Wacławski podziękował wszystkim za czynione do tej pory wysiłki i wskazał, że tak liczne i szybkie zebranie się przedstawicieli władzy parlamentu i samorządu w sytuacji zagrożenia podstaw finansowych budowy zbiornika dobrze rokuje na przyszłość i jest wyraźnym sygnałem, że inwestycja w Świnnej nie może być traktowana jako problem lokalny.

AJPI Piotr Piwowarczyk

Zjazd Gminy Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stryszowie.

W dniu 8 kwietnia 2006 r. o godz. 17.30 w sali przy SP w Stroniu, odbył się Zjazd Gminy Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stryszowie.
W zjeździe uczestniczyli, członkowie Zarządu wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Stryszów oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości przybyli m.in.

- Marian Sołtysiewicz - Prezes Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach
- Kazimierz Stanowski - Przewodniczący Rady Gminy w Stryszowie;
- Jan Gębala - dyrektor Szkoły Podstawowej w Stroniu;

Głównym tematem spotkania były sprawozdania z działalności za ostatnie
5 lat kadencji, które przedstawił dh. Prezes Jan Wacławski (w załączeniu), udzielenie absolutorium Zarządowi Związku OSP RP i wybranie nowego Zarządu.
Poszczególne jednostki reprezentowali:

OSP Łękawica
1. Wacławski Jan
2. Opyrchał Franciszek
3. Tatar Stanisław
4. Ryba Bogdan
5. Makówka Aleksander
6. Bartkowski Lucjan
OSP Stryszów
7. Grajny Jan
8. Trączyk Kazimierz
9. Zabiegaj Stanisław
10. Klaczak Piotr
11. Wójcik Marcin

OSP Zakrzów
12. Biela Janusz
13. Żmija Henryk
14. Odrowąż Wiesław
15. Styrczula Józef

OSP Stronie
16. Rafał Lempart
17. Jan Berny
18. Mamcarz Zdzisław
19. Piotr Kocańda

IX Zjazd Związku OSP RP w Stryszowie na posiedzeniu przyjął 2 uchwały
Posiedzeniu przewodniczył druh Franciszek Opyrchał.
Protokołowała p. Marta Pływacz.

 

Ludziom na ratunek

Ludziom na ratunek
Stryszów: Nowy nabytek - poprawa gotowości operacyjnej.

W sobotę 19 stycznia stryszowscy druhowie uroczyście świętowali przekazanie samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pojazd marki Mercedes-Benz 1222 zakupiono pod koniec roku 2007, ze środków budżetowych Gminy, za 160 tysięcy złotych.
Sprowadzone z Niemiec auto oklejone jest całkowicie folią odblaskową, w nocnych akcjach ratowniczych rozświetla okolicę. Parametry techniczne: silnik wysokoprężny o mocy 192 KM, zbiornik PCV na wodę o pojemności 2500 l., autopompa o wydajności 1600l/min., szybkie natarcie, szperacz.
W obecności pocztów sztandarowych delegacji straży z Łękawicy, Stronia i przedstawicieli własnej jednostki, okolicznościowy raport Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach starszemu kapitanowi Pawłowi Kwarciakowi, złożył Komendant Gminny druh Franciszek Opyrchał.
Poświęcenia nowego nabytku dokonał proboszcz stryszowskiej Parafii Ks. Zbigniew Kaleciak.
Nie mogło zabraknąć oblewania pojazdu szampanem, czego dokonał członek Zarządu Powiatowego OSP, druh Stanisław Zabiegaj.
W uroczystościach oprócz braci strażackiej szczebla powiatowego i gminnego, uczestniczyli samorządowy z Wójtem Gminy Janem Wacławskim, starostą wadowickim Teresą Kramarczyk, sołtysami Stryszowa i Dąbrówki.
Symbolicznego aktu przekazania do użytkowania samochodu pożarniczego dokonał wójt Gminy Jan Wacławski na ręce Prezesa OSP Stryszów dh. Jana Grajnego, a kluczyki i dowód rejestracyjny odebrał Naczelnik OSP dh. Kazimierz Trączyk.
W imieniu strażaków pojazd odebrał kierowca Piotr Klaczak, prezentując auto, jego wysoką skalę dźwiękową sygnałów akustycznych, światła alarmowe i wyposażenie.
Wójt przekazując samochód powiedział, że marzenia strażaków się spełniają, a te marzenia realizują władze samorządowe i Rada Gminy.
Początkiem 2007 roku nikt w najśmielszych wyobrażeniach nie przypuszczał, że straże wzbogacą się o dwa pojazdy. Wcześniej w lipcu ubiegłego roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu nabyto Mercedesa Benz 1019 i agregat oddymiający za 120 tysięcy złotych.
Łącznie wydatki na ochronę przeciwpożarową w ubiegłym roku wyniosły 360 tysięcy złotych.
Mam nadzieję, że przekazany sprzęt nie zawiedzie przy bezpośrednich działaniach bojowych, przy ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Niech się on sprawdza najczęściej podczas ćwiczeń i zawodów pożarniczych, a wyjazdów i zdarzeń akcyjnych będzie jak najmniej – mówił Jan Wacławski.
Stryszowscy strażacy zadeklarowali, że będą dbać, pielęgnować i konserwować to cacuszko i dobrze wypełniać posługę im powierzoną.
Swoją cegiełkę miał Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. w Oświęcimiu, dofinansowując zakup samochodu ze środków prewencyjnych.
Gmina Stryszów jako jedyna w regionie otrzymała w 2006 roku z konkursu grantowego Zarządu Województwa Małopolskiego „Bezpieczna Małopolska” sprzęt ochrony osobistej w kwocie 42 tysiące złotych, a w 2008 roku OSP w Stroniu i Zakrzowie mają dostać pompę szlamową, agregat prądotwórczy, motopompę z zestawem do ograniczania stref skażenia ekologicznego, dwa zestawy do ratownictwa medycznego. Wartość doposażenia około 66 tysięcy złotych.
W latach wcześniejszych w 70 % ze środków województwa nabyto samochód do ratownictwa techniczno-medyczno-ekologicznego IVECO, będącego na stanie w OSP Łękawica (wartość 274,800 zł) i pojazd gaśniczy Jelcz o pojemności 6 tysięcy litrów dla OSP Zakrzów.
Po uroczystej ceremonii druhowie i goście spotkali się przy strażackim poczęstunku.

Wysiłek druhów doceniony

W Gminie Stryszów podczas minionego weekendu świętowali strażacy ochotnicy. Z tej okazji najbardziej zasłużonym druhom wręczono medale i odznaki związku.
Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w miejscowym kościele parafialnym, skąd w towarzystwie orkiestry OSP z Łękawicy pomaszerowano na stadion LKS "Chełm" Stryszów.
Tu, w obecności pocztów sztandarowych delegacji straży z Łękawicy, Stronia, Zakrzowa i przedstawicieli własnej jednostki, okolicznościowy raport Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach starszemu kapitanowi Pawłowi Kwarciakowi, złożył Komendant Gminny druh Franciszek Opyrchał. Nie zabrakło okolicznościowych wystąpień m.in. Jana Wacławskiego, wójta Stryszowa a zarazem prezesa Zarządu Gminnego OSP, komendantów gminnego i PSP.
- Bez OSP ochrona przeciwpożarowa w naszym powiecie byłaby mniej skuteczna - twierdzi komendant Paweł Kwarciak, który podczas uroczystości wysoko ocenił współpracę komendy powiatowej PSP ze strażami ochotniczymi, samorządem gminy i sołectw.
Ocena nie mogła być inna, gdyż wójt dba o zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy. W ubiegłym roku na ochronę przeciwpożarową wydano 360 tysięcy złotych. Ponadto rok wcześniej gmina jako jedyna w regionie otrzymała z konkursu grantów Zarządu Województwa Małopolskiego "Bezpieczna Małopolska" sprzęt ochrony osobistej za 42 tysiące złotych, a w tym roku jednostki OSP w Stroniu i Zakrzowie dostaną pompę szlamową, agregat prądotwórczy, motopompę z zestawem do ograniczania stref skażenia ekologicznego i dwa zestawy do ratownictwa medycznego za blisko 66. tys złotych.
W imprezie oprócz zasłużonych i długoletnich członków OSP takich jak prezes OSP Stryszów dh. Jan Grajny, czy Mieczysław Łypik, którzy do straży wstąpili jeszcze w połowie ubiegłego wieku, uczestniczyli też najmłodsi "strażacy" tacy jak dwunastoletni Mateusz Ryba z Łękawicy, który już od dwóch lat przygotowuje się do walki z czerwonym kurem.
- To u nas rodzinna tradycja, ojciec Bogdan jest naczelnikiem straży w Łękawicy, a siostra Marta, licealistka również należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – mówi Mateusz.
I chociaż członkowie MDP nie uczestniczą jeszcze w prawdziwych akcjach, to pilnie ćwiczą i uczestniczą w strażackich zawodach. Dlatego podczas obchodów i oni zostali nagrodzeni okolicznościowymi odznakami MDP. Otrzymali je: Magdalena Talaga, Mateusz Ryba, Krzysztof Tobiasz, Przemysław i Dawid Piwowarczyk oraz Adrian i Dawid Worytko.
Ponadto odznaką Strażak Wzorowy uhonorowano: Małgorzatę Opyrchał, Przemysława Glanowskiego, Sławomira Ceremugę, Tomasza Makówkę, Krzysztofa Mirochę i Sławomira Zabiegło. Z kolei medale "Za zasługi dla pożarnictwa" brązowe otrzymali: Michał Gurdek, Piotr Kozik, Sylwester Kurek, Karol Okręglicki, Jan Oleksy, Tomasz Paździora, Marcin i Marek Piwowarczyk, Marcin Stanek i Marcin Wójcik; a srebrne: Damian Basiura, Paweł Cycoń, Antoni Dzidek, Stanisław Król, Mariusz Makówka, Zdzisław Mamcarz, Jacek Master, Artur Opyrchał, Tadeusz Piwowarczyk, Krzysztof Porębski i Krzysztof Żmija; zaś złote: Józef Kapnik, Piotr Kocańda, Stanisław Mika, Ignacy Piwowarczyk i Stanisław Zabiegaj.
Po uroczystej ceremonii, druhowie i goście spotkali się przy strażackim poczęstunku, bawiono się, przypominano też najważniejsze momenty strażackiej historii i barwne postaci, jak pełniącego od 68 lat obowiązki skarbnika OSP Łękawica Władysława Sadzikowskiego; wspominano też tych, którzy już odeszli na wieczną strażacką wartę.
Tekst Robert Szkutnik "Dziennik Polski"

Mamy boiska Orlika!

W Myślenicach przedstawiciele gminy Stryszów podpisali z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie umowy na wspófinansowanie budowy boisk z ogólnopolskiego projektu "Orlik 2012".
To dobra wiadomość. Teraz już mamy pewność, że w powiecie wadowickim powstaną dwa boiska, jedno w gminie Stryszów w Łękawicy opodal kościoła.
- Cieszymy się ogromnie, ale czeka nas jeszcze dużo pracy, tym bardziej, że plany przewidują, że boisko będzie zbudowane do końca października, tego roku – mówi Jan Wacławski, wójt Stryszowa.
Zbudowane w ramach projektu "Orlik 2012" obiekty mają posiadać boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawą o wymiarach 62x32 m. Boisko będzie ogrodzone, ze sztucznym oświetleniem. Podobnie sztuczne oświetlenie ma posiadać umiejscowione obok mniejsze boisko wielofunkcyjne, do gry w siatkówkę czy koszykówkę (o wymiarach 32,1x19,1). Do tego będzie zbudowany budynek lekkiej konstrukcji, wolnostojący, mający dwie szatnie oraz pomieszczenie dla trenera środowiskowego (koszt jego zatrudnienia będzie spoczywał na gminie).
Według szacunków koszt budowy jednego obiektu to prawie 1 mln zł. Kosztami w wysokości 1/3 mają podzielić się gmina, urząd marszałkowski i ministerstwo sportu.
- U nas musimy dołożyć chyba z 500 tys. złotych, ponadto mamy problem, bo chociaż zdecydowaliśmy o przeznaczeniu 13. działek pod budowę i w lipcu chcemy ruszyć z przetargami na roboty, to niespodzianie musimy starać się o zgody. My w planach zagospodarowania przestrzennego mamy zapisane, że u nas można budować dachy dwuspadowe, a tymczasem Orlik przewiduje, że dach ma być płaski – mówi Jan Wacławski, wójt Stryszowa.
Do projektu zgłosiło się 146 gmin z Małopolski, a do realizacji wybrano na razie 30 boisk, ale jeśli dodatkowe środki zostaną ostatecznie zatwierdzone, to powstanie ich w tym roku nawet i 48 i tyle pieniędzy chce dołożyć urząd marszałkowski na budowę takich boisk w województwie.
(RASZ)"Dziennik Polski"

"Onufralia 2008"

21 czerwca 2008 roku na boisku sportowym "Żarek" Stronie odbyły się "Onufralia 2008", czyli kolejne imieniny Gminy Stryszów. Przy dobrej pogodzie impreza zgromadziła dużą publiczność. W ramach programu imprezy odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Wadowicach a Samorządowcami Gminy Stryszów. Mecz zakończył się wynikiem 2:2. O zwycięstwie Gminy Stryszów zadecydowały rzuty karne. Następnie na plenerowej scenie zaprezentowały się zespoły artystyczne działające przy GOK w Stroniu. Zespoły taneczne: Jutrzenka, Kropelki, Pieguski i Przedszkolaki. Zespoły wokalno – muzyczne: Violino i Omyłka. Gwiazdą programu była wokalistka muzyki Disco-Polo "Etna", która została dobrze przyjęta przez publiczność, podobnie jak kapela góralska "Dukat" występująca pod koniec imprezy ze swoim programem "Biesiada góralska".

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009

1 września w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu miała miejsce niezwykła uroczystość - Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009, którą uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście - przedstawiciele władz gminy Stryszów - Wójt Gminy pan Janusz Wacławski, Skarbnik - pani Maria Studnicka oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Kazimierz Stanowski.

Uroczystość rozpoczęła się od udziału w Mszy Świętej. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się na sali gimnastycznej. W części oficjalnej Pan Dyrektor Jan Gębala przedstawił i powitał I - klasistów. Gromadka ta liczy 28 uczniów. Przypomniał także o wydarzeniach sprzed 69 lat. O tej największej tragedii narodu polskiego, która rozpoczęła się 1 września 1939 r. nam Polakom nigdy nie wolno zapomnieć. Polacy w tej wojnie ustanowili kilka bardzo smutnych rekordów - zginął co 5 Polak (6 mln 28 tys. zabitych).

Spotkanie uświetnili uczniowie klasy V, którzy wraz z wychowawczynią panią mgr Małgorzatą Porębską przygotowali program artystyczny. Nastrojowe i poważne nuty przypominały o kolejnej już rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nie zabrakło również dobrej zabawy. Młodzi aktorzy już powoli marzyli o wakacjach.

Okres wakacji dla większości szkół to czas remontów. Nie inaczej było ze strońską szkołą, choć tutaj zakres i rozmach robót może naprawdę imponować. W etap końcowy wkroczyła budowa dwuspadowego dachu. Poprzedni stropodach (kryty papą) pomimo konserwacji miał liczne przecieki. Całkowicie wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną w starej części szkoły. Dobiega końca flizowanie i biały montaż w sanitariatach na poziomie parteru, piętra i przyziemia. Przebudowano wejście główne do szkoły, zostało ono zadaszone, wymieniono barierki ochronne, położono kostkę brukową. Zostały wymalowane 4 sale lekcyjne, biblioteka, pokój dyrektora i pokój nauczycielski a także część korytarzy. Dodatkowo w pokoju nauczycielskim oraz w bibliotece założono wykładzinę PCV na gorąco. Ponadto w całej szkole zamontowano żaluzje pionowe oraz wymieniono lampy oświetleniowe. W pokoju nauczycielskim pojawiły się nowe meble, dla uczniów zakupiono 10 stolików i 20 krzeseł. Wymieniono drzwi wejściowe do szkoły od strony Gminnego Ośrodka Kultury.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 400 tys. zł. Z czego 47 tys. zł. to pomoc Ministerstwa Edukacji Narodowej. Swoją cegiełkę dołożyła również Rada Rodziców, która przekazała 32 tys. zł. Pozostałą kwotę przekazał Urząd Gminy.

Bliskie spotkania z kulturą - Marta Bizoń w Zakrzowie

Bliskie spotkania z kulturą - Marta Bizoń w Zakrzowie
31 pażdziernika 2007 r.

Bliskie spotkania z kulturą to nie tylko wyjazdy młodzieży do teatrów w Krakowie na spektakle i ambitneseanse filmowe, ale także przygotowanie pod kierunkiem nauczycieli własnych aranżacji, montaży poetycko-muzycznych.
Goszcząca 31 pażdziernika 2007 w Gimnazjum w Zakrzowie znana artystka estrady Teatru Ludowego w Nowej Hucie Marta Bizoń, pochodząca z Wadowic, poprowadziła warsztaty teatralne i podzieliła się doświadczeniami aktorskimi z młodymi adeptami sztuki. Jej uwagi i wskazówki mogą przydać się przy grudniowym wystawieniu fragmentów "Balladyny" przygotowywanym w zakrzowskim gimnazjum.
"Zależy nam, by szkoła stała się znaczącym ośrodkiem kultury w naszej gminie, aby gimnazjum oddziaływało w sferze kulturalnej, naukowej na całą społeczność lokalną" - podkreśla dyrektor gimnazjum p. Janina Paszta.
Marta Bizoń gościła w zakrzowskim gimnazjum dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacj projektu "Szkoły Jagiellońskie."

Wizyta marszałka Janusza Sepioła

4 listopada z przedstwicielami samorządów powiatu wadowickiego spotkał się marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł. Wizytę rozpoczęło spotkanie w Lanckoronie gdzie samorządowcy zapoznali się ze stanem prac nad usuwaniem szkód powodziowych na potokach Cedron, Jastrząbka i Stronie. Informacje na ten temat przedstawił Zygmunt Kot dyrektor Małoposkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Następnym punktem wizyty marszałka Sepioła było spotkanie w Urzędzie Gminy Stryszów, gdzie głównym tematem debaty był problem finansowania budowy zbiornika w Świnnej-Porębie. Głos w tej sprawie zabrali wójtowie Jan Wacławski, Wacław Wądolny i Eugeniusz Stypuła, przedstawiciele gmin na terenie których powstaje zapora. Obecny na spotkaniu Tadeusz Litewka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zaproponował, by gminy przejęły zadania rozbudowy infrastruktury na swoim terenie. Wówczas zakończenie budowy zbiornika nie kosztowałoby 1,2 mld zł, a jedynie 800 tys. zł. Przedstawiciele gminy zgodzą się na to, jeśli w finansowaniu inwestycji pomoże im sejmik województwa.
Marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł obiecał, że wnioski dotyczące rozbudowy infrastruktury w gminach Mucharz, Stryszów i Zembrzyce będą wysoko punktowane w programie operacyjnym województwa.

Manewry przeciwpożarowe w Zalesiu

Sobota 6 września 2008 r. godz. 21.57 strażacy z PSP Wadowice oraz wszystkie jednostki OSP z gminy Stryszów i Mucharz zostają wezwanie do pożaru, który ma miejsce na terenie lasu tuż obok Harcerskiej Bazy Obozowej w Zalesiu na terenie gminy Stryszów. Tuż po zgłoszeniu zdarzenia każdej jednostce zostają przydzielone zadania, a te pośpiesznie, na sygnale udają się na miejsce tragedii. Jednostką zostały przydzielona m.in. takie zadania: gaszenie pożaru wodą z samochodów gaśniczych, gaszenie pożaru sprzętem podręcznym, ewakuacja i zaopatrzenie rannych osób, uzupełnianie wody dla jednostek gaśniczych. Z miejsca zdarzenia ewakuowano kilkanaście osób w tym także osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Cała akcja trwała blisko dwie godziny. To wszystko to jednak tylko scenariusz ćwiczeń, jaki przewidziano podczas manewrów rozgrywanych przez jednostki OSP gminy Stryszów i Mucharz przy wsparciu komendy PSP w Wadowicach oraz strażaków JRG Andrychów. Całość ćwiczeń miała bardzo realistyczny charakter. Działania rozpoczęto tuż po zbiórce strażaków na boisku sportowym LKS chełm w Stryszowie, a podsumowanie nastąpiło w siedzibie CARITAS w Zakrzowie. Całość manewrów została wysoko oceniona przez nadzorujących ją obserwatorów.

       
       
       
       

Uroczystość 65-lecia OSP w Łękawicy oraz poświęcenie Sztandaru OSP Łękawica

Uroczystość 65-lecia OSP w Łękawicy
oraz poświęcenie Sztandaru OSP Łękawica,

Łękawica 31 lipca 2005 r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

13.30 - przemarsz do Kościoła Parafialnego;

14.00 - Msza Święta - poświęcenie sztandaru

15.00 - przemarsz na miejsce uroczystości - boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Łękawicy

15.15 - Raport, Hymn Państwowy, przywitanie gości, wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru oraz wpisy do kroniki jednostki

15.30 - wręczenie sztandaru i dekoracja OSP odznaczeniem korporacyjnym, wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Przemówienie okolicznościowe;

16.30 - przemarsz do Domu Strażaka - występy artystyczne, poczęstunek oraz wieczór taneczny dla gości zaproszonych

IX Piknik "Pożegnanie Lata"

Stryszowianie po raz kolejny udowodnili, że potrafią się bawić. Na pikniku "Pożeganie lata" stawiło się w miniony weekend ponad 2 tysiące osób.
Musimy przyznać, że tym razem, szlagierem tej organizowanej każdego roku przez Gminny Ośrodek Kultury imprezy, nie były ani mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami telewizji Kraków a samorządowcami gminy, ani też bieg przełajowy o puchar naszej redakcji. Wszystkie atrakcje przyćmił występ Stana Borysa. Jak się okazało, artyście nie zaszkodził długoletni pobyt zagranicą. Nadal dysponuje on fantastycznym głosem, którego walory, tego wieczoru, zwielokrotniało echo odbijające się od pobliskich wzgórz. Usłyszeliśmy prawie wszystkie przeboje artysty z będącym już standardem rockowym utworem "Jaskółka uwięziona". I jakby tego było mało, gdy nocą na niebie rozbłysły fajerwerki, legendarny pieśniarz zaintonował słowa Norwida: "Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej".
- Aż ciarki chodziły po plecach. To naprawdę było super. To wielki artysta, mój ulubiony - mówi Piotr Piwowarczyk.
Wcześniej też chyba nie narzekano na program, który w tym roku trwał, aż dziewięć godzin. Rozgrywano mecze szachów i warcabów, swoje stoisko prezentowali seniorzy, nie brakło zabaw dla dzieci, jadła i napojów. Wystąpiły również zespoły taneczne i wokalne z GOK: Kropelki, Jutrzenka, Pieguski i Violino, przygotowane przez Annę Hlebowicz i Bernadettę Łuczak, a potęgę magii ukazał iluzjonista Wiesław Jaśkowski. Furorę wśród publiczności wywołał zwłaszcza numer podpatrzony przez prestidigitatora, aż we Włoszech, polegający na rozmnażaniu pieniędzy. Występ zakończył się dość nietuzinkowo. Mag po zejściu ze sceny wyszeptał do piszącego te słowa oraz prowadzącego program Marka Studnickiego: "Panowie zgubiłem pieniądze. Nie widzieliście". Po takich emocjach, nawet wrocławski kabaret "Jajca w majonezie" i zespół rockowo-popowy "Nasty Ladies" z Wyszkowa, którego członkinie wyglądały jak sklonowane Dody Elektrody, nie miał kłopotów z rozgrzaniem publiczności. Trudno się dziwić, gdyż ta, czekała na losowanie nagród głównych w loterii fantowej, w której każdy los, a sprzedano ich 1791 - wygrywał. Napięciu trudno się dziwić. Los za cztery złote można było zamienić na , zestaw mebli, rower, telewizor lub wycieczkę zagraniczną, a nawet na kilka ton kamienia z pobliskiego kamieniołomu.

Janusz Korczak patronem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Janusz Korczak patronem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Uroczyste nadanie imienia patrona odbyło sie 19.05.2004 r.

"Do nadania imienia szkole przygotowywaliśmy się prawie dwa lata.Po dokonaniu wyboru Janusza Korczaka chcieliśmy, aby wszyscy bardzo dobrze poczuli tę postać. Był on bowiem człowiekiem, który całe życie poświecił dzieciom, jako wielki obrońca ich praw i twórca systemu wychowawczego, opartego na pobudzaniu aktywności społecznej i podmiotowym traktowaniu dzieci.

Wyjątkowa osobowość tego człowieka, nowatorskie poczynania wychowawcze, a zwłaszcza bogactwo i atrakcyjność środków i technik aktywizujących dzieci oraz ciepło i miłość, która otaczał swoich wychowanków, spowodowała, że jest osobą godną naśladowania. Może być wzorem dla tych, którym nie są obce losy małego człowieka - dziecka.

Całe życie poświęcił dzieciom, jego zakłady opiekuńcze stawały się prawdziwymi domami, zastępującymi dom rodzinny.

Organizacja wychowawcza Korczaka oparta jest na zaufaniu, ukochaniu, szacunku i porozumiewaniu się z dzieckiem, na dostrzeganiu w nim przede wszystkim człowieka i równowartościowego partnera, na stwarzanie mu warunków do podejmowania możliwie świadomego wysiłku samozachowawczego, aby dorastało do prawdziwego człowieczeństwa.

Janusz Korczak żył dla dzieci i z nimi zginął. Jednak jego idea wychowawcza jest nadal żywa i aktualna.
W naszej szkole uczymy mądrości, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, wychowujemy w prawdzie, dlatego cieszymy się, że Janusz Korczak został patronem naszej szkoły, a jego metody pracy z dziećmi będą przez nas kontynuowane.

Pragnę z całego serca, by w przyszłości nasi uczniowie potrafili oceniać ludzi za ich czyny i charakter, a nie za pochodzenie."

Dyrektor SP im. Janusza Korczaka w Dąbrówce
Lucyna Wacławska

 

Konwent Przewodniczących Rad Gminy i Powiatu

Gmina Stryszów 4 czerwca br. była gospodarzem Konwentu Przewodniczących Rad Gminy i Powiatu Wadowickiego. W programie było zwiedzanie SUNFLOWER FARM w Stryszowie, poznanie technologii odnawialnych, informacja o gospodarstwach agroturystycznych, którą przedstawiła Pani Helena Master
z Łękawicy, informacja o zagrożeniach związanych z GMO i działaniach podejmowanych przeciwko wprowadzaniu roślin genetycznie modyfikowanych, zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Stryszowie.
Podczas spotkania w Ośrodku Caritas w Zakrzowie Wójt Gminy przedstawił multimedialną prezentację gminy i strategiczne działania samorządu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

KONCERTY ORGANOWE W ZAKRZOWIE

Raz w miesiącu, w jesienno-zimowe niedziele dźwięki muzyki organowej rozbrzmiewają we wnętrzach Sanktuarium Św. Anny Kościoła Parafialnego w Zakrzowie. Przy współdziałaniu księdza proboszcza Mariana Chyrca, Wójta gminy Jan Wacławskiego i Gminnego Ośrodka Kultury zrodził się pomysł organizowania koncertów organowych.
W listopadzie licznie zgromadzona publiczność wysłuchała żywiołowo wykonanych interpretacji znanych dzieł J.S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdy, Leona Boëllmanna, Césara Francka w wykonaniu Witolda Zalewskiego, organisty Katedry na Wawelu.
Grudniowy koncert uświetnił występ Sławomira Barszcza organisty Bazyliki Katedry w Tarnowie, wykładowcy Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie w klasie organów. Muzyk wielokrotnie nagradzany podczas festiwali organowych m.in. podczas Ogólnopolskiego Konkursu Organistów PRO ORGANO - III miejsce w 2005r., wyróżnienie w 2007r. W repertuarze wykonawcy znalazły się utwory muzyki organowej od klasyki do współczesności. W programie koncertu, który odbył się 14 grudnia, znalazły się utwory Johanna Pachelbela, Dietricha Buxtehude, Jana Sebastiana Bacha, Józefa Surzyńskiego i Mariana Sawy. Szczególnie interpretacja awangardowej i brawurowej Toccaty "Hejnał wszyscy zaśpiewajmy" Mariana Sawy - współczesnego organisty i kompozytora, pokazała ogromne możliwości brzmieniowe organów. Publiczność podziękowała za koncert owacjami na stojąco i bukietem kwiatów. Koncerty gromadzą dużą widownię o szerokim spektrum wiekowym, co przy trudnej, nieznanej muzyce organowej należy do rzadkości. Zakrzowskie organy powstały dzięki ofiarności wspólnoty parafialnej. Sponsorem koncertu był Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spółka Akcyjna. Zakrzowskie koncerty maja na celu popularyzację muzyki organowej i kultury muzycznej. 25 stycznia 2009 r. o godz. 16.00 odbędzie się kolejny organowy spektakl muzyczny w wykonaniu Krzysztofa Latały - wykładowcy krakowskiej Akademii Muzycznej. Informacje o koncertach zamieszczane są na stronie www.stryszow.pl.
Od pomysłu do wybudowanie organów w zakrzowskim kościele upłynęło 10 lat. Staraniem Proboszcza Ks. Kanonika Mariana Chyrca w 1996r. zaczęto oszczędzać i gromadzić środki na rozpoczęcie inwestycji. W 2003 roku przeprowadzono roboty przygotowawcze w wieży, na chórze, poprzez położenie posadzki, malowanie i wykonanie metalowych schodów. W tym samym roku wybrano firmę Organomistrzowską Józef Mamel Kraków i wykonawców podzespołów:
- piszczałek labialnych
- piszczałek językowych
- piszczałek drewnianych
- elektroniki
- szafy organowej
- ozdób rzeźbionych

W latach 2004-2005 wykonano konstrukcję nośną, szafę organową, zamontowano miechy, wiatrownice, kanały powietrzne, piszczałki, dostosowano instalacje elektryczną. Początkiem 2006 roku wykonano rzeźby i złocenia a uroczystego poświęcenia organów dokonał J.E. Kardynał Franciszek Macharski w dniu 1 marca 2006r. Całe organy liczą 25 głosów, mają 1438 piszczałek metalowych i drewnianych 3 manuały i pedał. Posiadają system elektromechaniczny, system powietrzny z miechem głównym i dwoma pomniejszymi, trewola na wszystkie wiatrownice.
Instrument ma duże możliwości brzmieniowe od delikatnego piano głosów fletowych
do potężnego forte, wzmocnionego głosami językowymi. Zakrzowskie organy powstały dzięki ofiarności wspólnoty parafialnej.

Dyspozycja organów:
Manuał 1: Pryncypał 8" Burdon 8" Oktawa 4" Rurflet 4" Kwinta 2 2/3" Mikstura 3ch. Trąbka 8" Manuał 2: Salicet 8" Holflet 8" Viola 4" Róg nocny 4" Piccolo 2" Cymbel 2ch. Obój 8" Manuał 3: Prynypał skrzypcowy 8" Amabilis 8" Trawersflet 4" Nasard 2 2/3" Sifflet 1" Krumnhorn 8" Subbas 16" Oktawbas 8" Fletbas 8" Chorałbas 4" Fagot 16" M II - M I M III - M I M III - M II M I - P M II - P M III - P