Mapy

Aby zobaczyć mapy satelitarne gminy Stryszów kliknij tutaj.

Klub AbstynentaPamiętaj że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, prowadzi do śmierci. Dzięki leczeniu jednak można ją zatrzymać i z nią żyć. Zgłoś się do nas, a my na pewno coś Ci poradzimy. Wystarczy tylko przyjść!

Przyjdź lub Zadzwoń
Budynek starej poczty w Stryszowie   tel. 33 8797 528

 

Harmonogram Dyżurów

Poniedziałek:

9.00 – 13.00 – Dyżur pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego
16.00 – 20.00 - Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu

Wtorek:

09.00 – 13.00 – Dyżur pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego
13.00 – 15.00 –Konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy domowej


Środa:

15.30 – 17.30 -  Dyżur pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Czwartek:

9.00 -13.00-  Dyżur pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego

13.30 – 16.30-Porady psychologiczne-  dyżur psychologa ( po wcześniejszym umówieniu
                        pod numerem telefonu  511-650-854)

18.00 -20.00- Spotkanie społeczności klubowej.


Piątek:

10.00 – 14.00- Dyżur pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego

14.30 -17.00 - Terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu.


Sobota:

18.00-20.30  - Miting anonimowych alkoholików ( spotkanie alkoholikowi którzy dzielą się nawzajem doświadczeniami, siłą i nadzieją aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu)

Niedziela:

18.00-20.00- Spotkanie rodzinne.

 

W punkcie konsultacyjnym w  Klubie Abstynenta „ Na Organistówce” w Stryszowie  można uzyskać porady  terapeutycznej
        
 - Terapeuta Wiesław Seweryn :      

a) Terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu w każdy piątek
godz. 15.00-17.30  

b) Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu w każdy poniedziałek

godz. 16.00 -20.00

c) Terapia dla osób doznających przemocy w rodzinie w każdy wtorek  godz. 13.00 – 15.00


  Psycholog Sebastian Uznański.

Przyjmuje w pierwszy, drugi i trzeci czwartek każdego miesiąca do 14.00 – 17.00
Zapisy pod numerem telefonu 511-650-854


Na terenie Gminy Stryszów działa Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych:
Przewodniczący: Andrzej Mruczek               
Sekretarz: Dominika Gwiżdż
Członkowie:
Kazimiera Knapek
Janina Paszta
Maria Mlak
                 
Do zadań Gminnej Komisji należy min.

   1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu połączonego z powodowaniem rozkładu życia rodzinnego, demoralizacją małoletnich, uchylaniem się od pracy albo systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego. Zgłoszenie takie może dokonać każda zainteresowana osoba ( członek rodziny, nauczyciel itp.)
   2. Wezwanie osoby nadużywającej alkoholu na rozmowę z członkami Gminnej Komisji
   3. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
   4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania dla Sądu
   5. Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Wadowicach i wszczęcie postępowania
o leczenie odwykowe


Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie. Zał 1.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- rozmawiają z osobą, która składa wniosek
- rozmawiają z osobą, której wniosek dotyczy,
- zbierają informacje z pomocy społecznej, policji i innych miejsc,
- motywują do podjęcia kontaktu z placówką terapii uzależnień

Jeśli dana osoba nie zgodzi się na to, wówczas GKRPA:
- składa wniosek do Sądu

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Wadowice
- kieruje na badanie do biegłych,
- wydaje postanowienie o leczenie w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym,
- wydaje postanowienie o zmianie trybu leczenia, jeśli osoba nie podjęła leczenia w poradni
- zwraca się do oddziałów stacjonarnych o ustalenie terminu leczenia,
- zawiadamia osobę zobowiązana o terminie przyjęcia na oddział

Osoba zobowiązana zgłasza się w wyznaczonym terminie na oddział, jeśli tego nie zrobił, Sąd wydaje nakaz doprowadzenia jej na leczenie przez Policję.


Zażywanie narkotyków przez nieletnich jest bezpośrednim
zagrożeniem zdrowia i życia!
Jeśli problem dotyczy Twojego dziecka zgłoś się na rozmowę do placówki pomocowej w celu przeprowadzenia interwencji pomocowej

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny Ministerstwa Zdrowia
Karczew ul. Anieliny 2
tel. 22 779 10 43
www.anielin.pl


Monar Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Uzależnionych do Środków Odurzających
Kraków, Suchy Jar 4
tel. 12 645 06 10
www.monar.kki.pl


Wojewódzki Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Lekowych
Czechowice-Dziedzice, ul. Stalmacha 9
tel. 32 215 50 05


Ośrodek Leczenia Uzależnień „ Formacja”
Kraków, ul. Różana 3
tel. 12 267 33 06


Ośrodek Rehabilitacyjny Młodzieży nieprzystosowanej
Lekowo „ Wapienica”
Bielsko-Biała, ul. Kaszyska 35
Tel. 33 818 38 35


Oddział Leczenia Alkoholowych zespołów Abstynenckich

Leczenie trwa do 10 dni. Prowadzone są wczesne formy terapii polegającej głównie na informacji i zmotywowaniu chorego do dalszego leczenia choroby alkoholowej. W dniu przyjęcia pacjenta powinien być trzeźwy, posiadać skierowanie do szpitala oraz karty informacyjne lub inną dokumentację medyczną.

 

Oddział Terapii Uzależnienia od alkoholu

Program terapii trwa 8 tygodni. Przyjęcie do szpitala odbywa się w trybie planowanym, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem Oddziału lub upoważnioną przez niego osobą. Pacjent ustala sobie termin osobiście, telefonicznie lub na miejscu. Przed przyjęciem do szpitala pacjenta obowiązuje tygodniowa abstynencja lub odbyta detoksykacja.


Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich- 5 c 

Kraków  ul Babińskiego 28
Tel/faks 12 65-24-378

Oddział Terapii
Uzależnienia od alkoholu – 5 c
Kraków  ul Babińskiego 28
Tel/faks 12 65 24 270
www.wotum.małopolska.pl
 
Oddział TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
W KATOWICACH, ODDZIAŁ STACJONAR NY W SKOCZOWIE
Katowice 21, 43-430 Skoczów Tel 33 479 19 94

 


Członkowie Zarządu Klubu
Pilch Stanisław prezes klubu
Wójcik Tadeusz sekretarz klubu
Piwowarczyk Jan skarbnik klubu


Członkowie komisji rewizyjnej
Kęsicki Ryszard - przewodniczący
Kwartnik Andrzej 
Kruk Leszek 

 

Setny jubileusz pani Anny Pawłowskiej z Dąbrówki

Dużym wydarzeniem w życiu gminy Stryszów jest 100. rocznica urodzin mieszkanki Dąbrówki Pani Anny Pawłowskiej, która urodziła się 16 września 1908 r. Z tej okazji przedstawiciele gminy spotkali się z jubilatką w dniu 15 września. Listy gratulacyjne przesłał z tej okazji Premier RP Donald Tusk i Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. Na uroczystych urodzinach zorganizowanych w Dworze "Senator" w Zakrzowie stawiła się licznie rodzina Pani Anny. Jubilatka ma sześcioro wnucząt i trzynaścioro prawnucząt, przez wszystkich nazywana jest "Babcią" - również przez mieszkańców całej Dąbrówki, którzy od lat darzą ją wielką sympatią i szacunkiem.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

IV Wiosenny Rajd - Stryszów 9.05.2004

Organizatorzy: PTTK ODDZIAŁ "ZIEMIA WADOWICKA"
przy współpracy Wójta Gminy Stryszów JANA WACŁAWSKIEGO

Bogaty program imprezy wypełniły zabawy i konkursy z nagrodami dla uczestników Rajdu, m.in.:
konkurs wiedzy turystyczno-krajoznawczej,
konkurs piosenki turystycznej,
rzutki do tarczy
przeciąganie liny.

O godz. 14.00 - wystąpiły zespoły muzyczno-taneczne ze Szkoły Podstawowej w Stryszowie i Dąbrówce
O godz. 14.20 - grupa wokalna i soliści ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy
O godz. 15.00 - zaprezentowały swoje umiejętności grupy raperskie z Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu: H20, WBW. Friko Skład.

Bal Przedszkolaków

Karnawał w gminie Stryszów jako pierwsze rozpoczęły śpiewem i tańcem przedszkolaki. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce odbył się 10 stycznia bal, na którym zaprezentowały swoje piosenki grupy przedszkolne i zerówki ze wszystkich miejscowości gminy Stryszów. Występy były bardzo wesołe, a stroje tak kolorowe, jak przystało na prawdziwą zabawę karnawałową.

 

       
       
       
       

Powiatowy Turniej BRD - Wieprz 10.04.2008

10 kwietnia 2008 roku w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Wieprzu odbył się powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Bardzo mile ten dzień wspominać będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu: Tomasz Gnojek (kapitan), Jarosław Chmielarz, Mateusz Kocańda i Bartłomiej Makówka (rezerwowy). Po bardzo zaciętej walce wymienieni uczniowie zostali zwycięzcami zawodów i będą reprezentować powiat wadowicki na mistrzostwach województwa małopolskiego.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ma już długą historię. Pierwsze zawody w powiecie wadowickim zostały rozegrane blisko 30 lat temu. Nasza szkoła zawsze święciła w nim duże sukcesy. Od 15 lat regularnie jesteśmy finalistami zawodów powiatowych. Kilkukrotnie byliśmy mistrzami powiatu i reprezentowaliśmy powiat wadowicki na mistrzostwach województwa (kiedyś bielskiego, obecnie małopolskiego).

W tym roku po kilku latach przerwy ponownie SP Stronie okazało się najlepsze w powiecie. Fakt ten tym bardziej cieszy, że w zawodach tych pokonali aktualnych mistrzów polski - drużynę ze Szkoły Podstawowej z Rzyk (w roku szkolnym 2006/2007 zawodnicy SP Rzyki zostali Mistrzami Polski w Turnieju BRD).

W mistrzostwach powiatu wzięło udział 8 drużyn, wytypowanych na podstawie eliminacji międzygminnych. Zawody składały się z 3 etapów. Pierwszy - test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, drugi - praktyczne udzielanie pomocy poszkodowanemu, trzeci - jazda rowerem po torze przeszkód. Po pierwszym etapie nasi zawodnicy zdecydowanie prowadzili w ogólnej klasyfikacji, na drugim miejscu - ich najgroźniejsi rywale - SP Rzyki. Etap drugi nie wpłynął znacząco na wyniki. O wszystkim więc zadecydować miał etap ostatni - jazda po torze przeszkód. Tutaj emocje sięgały zenitu! Jako pierwsi tor przeszkód pokonywali zawodnicy z Rzyk. Poszło im bardzo dobrze. Nasi zawodnicy (Jarek i Tomek) spisali się troszkę słabiej na torze przeszkód niż ich koledzy z Rzyk i sprawa pierwszego miejsca zostawała ciągle otwarta. Jednak bardzo wysoką formę zaprezentował ostatni zawodnik ze Stronia - Mateusz. Uzyskał najlepszy przejazd w całym turnieju i tym samym przerzucił szalę zwycięstwa ! Radości nie było końca!

Mateusz tak dobrym przejazdem przypieczętował nie tylko zwycięstwo drużyny ale także i swoje (w klasyfikacji indywidualnej). Jako najlepszy zawodnik turnieju otrzymał bardzo cenne nagrody. Zresztą cała drużyna wróciła do domu nie tylko z bagażem doświadczeń ale także z bagażem prezentów!!!

Trzecie miejsce w zawodach zdobyła druga drużyna z Gminy Stryszów - reprezentranci Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Gratulujemy naszym reprezentantom wysokich osiągnięć w tak wygórowanej rywalizacji.

       
       
       
       
       

 

Dzień Wszystkich Świętych - Dobre Spotkania z Duszami Zmarłych

W dniu 1 listopada Kościół katolicki uroczyście świętuje pamięć Wszystkich Świętych.
To dla chrześcijan dzień radosny, gdyż czcimy w nim pamięć zarówno osób uznanych za święte jak i tych powszechnie nieznanych i anonimowych, o których świętości świadczyło ich życie codzienne często nie wychodzące poza ramy społeczności lokalnych - wszystkich tych których życie nacechowane było świętością. Drugi listopada to " Dzień Zaduszny "
- dzień w którym wspominamy naszych zmarłych.
Dawniej wierzono, iż dusze ludzi którzy odeszli przybywają w Tych Dniach do żywych i oczekiwano na: "wszyćckie duszycki, które wrócą do swego". Zapraszano zmarłych do ich ziemskich domostw - zostawiając np. uchylone furtki i drzwi. Powszechnie uważano, iż duszyczki odczuwają głód i pragnienie. W związku z tym np. w XIX wieku w przeddzień
Dnia Zadusznego pieczono pierogi i chleby, gotowano bób i kaszę, a na wschodzie Polski - kutię. Takie dobroci wraz z wódką zostawiono w nocy na stole.
Zwyczaj zakazywał tego dnia wykonywania niektórych czynności, aby nie skaleczyć w inny sposób nie znieważyć odwiedzającej dom duszy
Dziś, kiedy zabiegani i zajęci przyziemnymi problemami naszego trudnego życia codziennego (o przyczynach i skutkach porozmawiamy w innym czasie) - w Zaduszki rozpoczynamy CZAS NIEZWYKŁY.
CZAS gdy idziemy na cmentarze gdzie porządkując groby naszych bliskich poddajemy się atmosferze zadumy i zbliżamy myślą do tych którzy od nas odeszli. Zapalamy znicze i świece, zdobimy mogiły kwiatami i wieńcami.
CZAS naznaczony intensywnymi przemyśleniami o śmierci. Poprzez modlitwę i rozmyślanie o Naszych Bliskich, Znajomych, którzy odeszli - dotykamy wspomnień i konfrontujemy się ze smutkiem i żalem,. Czas ten, kiedy tak grzać będziemy dłonie i serca w cieple i świetle świec - jest nam potrzebny aby prawdziwie i bez pośpiechu POMYŚLEĆ O RZECZACH NIEUNIKNIONYCH. Przekonamy się wtedy w sposób spokojny i ufny, że Dobre Wspomnienia dają nam siłę. Obudzi się w nas niezwykła wrażliwość na życie i śmierć!

Z życzeniami Dobrych Wzruszeń Honorata Gadzińska

PS. Czy wiecie o tym, że:
Żebrak, dziad modlący się przy kościele czy cmentarzu w Tych właśnie dniach świątecznych - był zawsze hojnie obdarowywany pieniędzmi i jedzeniem, które przeznaczono dla duchów. Takiego żebraka uznawano za ich zastępcę. Uważano, że dając jałmużnę wybawia się dusze cierpiące w czyścu.
...W tym roku nie będę skąpa i wrzucę monetę z radością w puszkę wyciągniętą - z godnością...
25.10.2008 - Łękawica

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Wielkanocne Przedstawienie

Jak zwykle barwne i pełne zaangażowania przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów i przedszkolaków w Dąbrówce. 23 marca mieliśmy okazję zobaczyć trzy częściowe przedstawienie zawierające elementy wielkopostne, wielkanocne i wiosenne. Oby prawdziwa wiosna była tego roku tak kolorowa i radosna jak ta, którą mogliśmy podziwiać na scenie w Szkole Podstawowej w Dąbrówce.

Jasełka w Szkole im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

Jasełka w Szkole im. Janusza Korczaka w Dąbrówce
oraz
II Gminny Bal Sześciolatka - Dąbrówka 06.01.2004 r.

Dzięki zwyczajom i obrzędom świątecznym magia świąt Bożego Narodzenia może trwać dłużej. Kolędowanie, szopki, spotkania opłatkowe, jasełka stanowią niezwykłą, bardzo radosną atmosferę. Przedstawienia jasełkowe mają bogate dzieje. Według tradycji kościelnej pierwsze jasełka jako adoracje żłobka wystawił św. Franciszek z Asyżu. Przez wiele wieków spektakle były wystawiane w kościołach przyklasztornych. W XVIII w. biskupi wydali zakaz przedstawiania jasełek w świątyniach. Znawcy kultury ludowej twierdzą, że wyprowadzenie przedstawień z kościoła znacznie rozwinęło aspekt ludowy, dzięki czemu dzisiaj możemy oglądać bardzo bogate i ciekawe interpretacje. Obecnie możemy oglądać jasełka wszędzie, w klasztorach, teatrach, kościołach, szkołach, ośrodkach kultury. W szkole Podstawowej w Dąbrówce oglądamy je tradycyjnie od lat i zawsze w innej aranżacji.

‘Pójdźmy wszyscy do stajenki’ to tytuł tegorocznych jasełek uczniów klas 0 - III SP im. Janusza Korczaka w Dąbrówce przygotowanych pod kierunkiem nauczycielek W. Siwek i K .Gębala.
Misteryjny teatr bożonarodzeniowy dotyczy losów Świętej Rodziny, jak również ludzi, którzy się z nią zetknęli. Wokół głównego faktu narodzenia Pana Jezusa występują zdarzenia, którego poprzedzały i po nim następowały. Jasełka w tym roku to widowisko trzyaktowe. Najbardziej dramatyczny jest akt herodowy. Umowność jasełek pozwala na ukazanie rozmów Heroda z żoną, sługą, Trzema królami, diabłem i śmiercią. Widzowie są również świadkami śmierci samego Heroda. Drugi akt tzw. pasterski obejmuje obraz życia pasterzy, pojawienie się anioła z wieścią o narodzeniu się Pana Jezusa, wyborze darów dla Pana i drogę do Betlejem. Zaś trzeci akt ma charakter liryczny. Tradycyjna stajenka to miejsce adoracji małego Dzieciątka. Hołd składają Mu aniołowie, pasterze, dzieci, Trzej królowie, przedstawiciele rzemieślników.
W akcie adoracyjnym silnie zostaje zaznaczona polskość. Polscy i swojscy są pasterze: Kuba, Maciej, Bartek, Wojtek, ich stroje i najprostsze dary. Mocno zaznaczone jest śpiewanie kolęd.
Zamykając jasełka Anioł Stróż prosi Pana Jezusa o błogosławieństwo dla ,, polskich dzieci”. Podkreśla mocno, że Polska pozostaje wierna Chrystusowi.
Zwyczaje staropolskie giną bardzo szybko. Ocalmy od zapomnienia jasełka, niech ubogacają Święta Bożego Narodzenia i niech nadal tworzą i umacniają polską tradycję.
W.S

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

Uczniowie klas I - III pod opieką wychowawczyń odwiedzili z kolędą, jasełkami i choinką w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach ul. Parkowa 1.
W ramach akcji edukacyjnej pt. „ Choinka nadziei” organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka we współpracy z Nadleśnictwem w Suchej Beskidzkiej zawieźli zieloną pachnącą lasem choinkę, przystrojoną ozdobami wykonanymi przez samych uczniów.
Uczniowie długo będą pamiętać nieopisaną radość, zachwyt i wzruszenie pensjonariuszy tego ośrodka. Takie miłe chwile są niezwykle ważne dla mieszkańców tego domu, ponieważ wprowadzają radość do ich trudnego i smutnego życia co potwierdza dyrektor Domu Pomocy Społecznej w podziękowaniu przysłanym do szkoły.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W DĄBRÓWCE

Boże Narodzenie należy do świąt, które nierozerwalnie połączone są z polską tradycją jaką są jasełka.
Jasełka, które tradycyjnie od lat organizowane są w SP. w Dąbrówce co roku w innej scenografii, scenerii, oprawie muzycznej i plastycznie. Główny i stały wątek jasełek to Narodzenie Pana Jezusa a wokół tego faktu gromadzą się inne zdarzenia, które dotyczą losów Świętej Rodziny oraz ludzi, którzy się z nią zetknęli. Tematyka obejmuje wątek pasterzy, dzieci, Trzech Króli i okrutnego Heroda, wszystkie te osoby przeżywają cudowną noc narodzenia. Obok śpiewanych przez dzieci kolęd pojawia się także muzyka instrumentalna, gdzie dzieci uzdolnione muzycznie grają na swoich instrumentach.
W tym roku jasełka stanowiły oprawę wielu imprez organizowanych w naszej szkole min.:
• wigilia szkolna;
• wizyta przedszkoli ze Stryszowa, Stronia i Wadowic przedszkole nr 5;
• bal choinkowy z występem dla Rodziców i społeczności lokalnej;
• dzień Babci i Dziadka;
• oraz wspomniana już wizyta w Domu Opieki Społecznej w Wadowicach.

Jasełka w naszej szkole cieszą się wielką popularnością i oglądalnością.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Znowu trzeba walczyć o Zaporę w Świnnej.

Znowu trzeba walczyć o Zaporę w Świnnej.
Posłowie i samorządowcy w Stryszowie

15 października 2007 r. w Stryszowie spotkali się parlamentarzyści Małopolski Zachodniej z przedstawicielami trzech gmin, na terenie których powstaje Zbiornik Wodny "Świnna Poręba". Zaproszenie wystosował Jan Wacławski wójt gminy Stryszów, wójt gminy Mucharz Wacław Wądolny oraz wójt gminy Zembrzyce Józef Gąsiorek. Na zaproszenie samorządowców do Stryszowa przybyli posłowie: Janusz Chwierut i Paweł Graś z PO, Marek Polak z PiS, Leszek Murzyn z LPR oraz Ludwik Mucek pełnomocnik posła Stanisława Rydzonia z SLD.
Podstawowym niebezpieczeństwem, które nie po raz pierwszy zagroziło Zbiornikowi w Świnnej, jest planowane na przyszły rok obniżenie finansowania inwestycji jedynie do kwoty 68 mln. zł. zapisanej w przedłożonym przez rząd projekcie budżetu na rok 2008. Jest to plan zdecydowanego obniżenia poziomu finansowania inwestycji, który spowoduje opóźnienie jej zakończenia, ponieważ w uchwalonej w 2005 r. Ustawie o ustanowieniu wieloletniego programu: "Program budowy Zbiornika Wodnego Swinna Poręba na lata 2006 - 2010" zakłada się ukończenie tej budowy do 2010 r. przy corocznym finansowaniu mającym wynosić ok. 250 mln zł. Już w roku 2007 rząd przeznaczył tylko 170 mln. zł. - teraz ma być pieniędzy jeszcze mniej.
Jak wskazali samorządowcy wprowadzona zmiana może doprowadzić w pierwszym rzędzie do zahamowania działań związanych z budową kanalizacji i wodociągów, zapewniających ochronę ekologiczną zlewni rzeki Skawa. Samorządy gminne zachęcone zapewnieniem wsparcia ich wysiłków poważnie zaangażowały się w prace związane z gospodarką wodno-ściekową i teraz nie mogą pozostać same z gigantycznymi, jak na ich budżety, obciążeniami inwestycyjnymi. Inwestycje te - jak podkreślali wszyscy obecni na spotkaniu - są konieczne jeśli gotowy Zbiornik ma być wykorzystany dla rzeczywistego rozwoju okolicznych terenów. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców trzech gmin, którzy od kilkudziesięciu lat ponoszą największy ciężar związany z niedogodnościami budowy zapory w Świnnej, ale jest to równie ważne dla mieszkańców całej Małopolski. Prawidłowo przeprowadzona inwestycja powinna bowiem wzbogacić nasze województwo, tworząc bardzo atrakcyjny obszar pod względem ekologicznym i turystycznym, zapewniający nie tylko bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale także zdecydowanie wpłynąć na jego rozwój pod względem turystycznym.
Obecny na spotkaniu przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Marian Szklarczyk przyznał, że opóźnienie w projektowaniu przełożenia linii kolejowej i drogi Stryszów - Zembrzyce oraz przeszkody formalno-prawne, spowoduje w 2008 r. ograniczenie finansowania Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Na wsparcie zadania nr IV - ochronę zlewni rzeki Skawa, środków może zabraknąć, tym bardziej, że zapisane w Ustawie kwoty zostały już gminom przekazane
Wójt gminy Stryszów wnioskował o pilną nowelizację Ustawy o ustanowieniu wieloletniego "Programu budowy Zbiornika Świnna Poręba" w latach 2006-2010. W celu określenia terminu zakończenia inwestycji do 2012 r. i zwiększenie środków na finansowanie zadania IV - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej.
W związku z tym poseł PO Janusz Chwierut zasugerował, że samorządowcy powinni szybko określić kwoty potrzebne do kontynuowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych i przedłożyć je w nowym parlamencie do 15 listopada, tak aby Komisja Finansów Publicznych mogła zgłosić poprawki do Ustawy Budżetowej przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu państwa. Najważniejszym argumentem za przyjęciem takiej poprawki powinien być obowiązek dotrzymywania zobowiązań, które Sejm już raz przyjął.

INTEGRACYJNE ŚWIĘTO EDUKACJI

INTEGRACYJNE ŚWIĘTO EDUKACJI
Dzień nauczyciela w Dworze Senator w Zakrzowie

Pracownicy stryszowskiej oświaty, począwszy od nauczycieli, pracowników administracyjnych i nauczycieli po emerytów, tradycyjnie spotykają się podczas Święta Komisji Edukacji Narodowej w Dworze Senator w Zakrzowie. Tegoroczne obchody zorganizowano w przeddzień Dnia Nauczyciela i miały one szczególny wymiar, gdyż gościł na nich Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Halina Chimer, starszy wizytator Barbara Grabowska oraz przedstawiciele samorządu lokalnego z włodarzem gminy Janem Wacławskim na czele.
Część oficjalną poprzedziła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Zakrzowie pod wezwaniem Św. Anny, odprawiona przez kanonika ks. Mariana Chyrca. Kurator w swoim wystąpieniu podkreślił wysoka pozycję małopolskiej oświaty w Polsce, która jest efektem trudnej ciężkiej pracy całego środowiska.
Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski nie kryjąc zadowolenia z obecności tak ważnych osób na uroczystości, podkreślił efekty pracy samorządu lokalnego na niwie oświaty, który dba o poprawę bazy lokalowej i materialnej szkół, przeznacza środki budżetowe na zajęcia pozalekcyjne, aktywnie aplikuje o środki unijne i krajowe przeznaczone na aktywizująca i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkół wiejskich. Jednak dobry poziom stryszowskiej oświaty uzależniony jest od samych nauczycieli, niosących kaganek oświaty wypełniony wiedzą. Za serce włożone w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży, za dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych - w sprawdzianie dla uczniów klas VI i egzaminie dla gimnazjalistów, za udział w licznych konkursach, w tym laureatów i finalistów szczebla małopolskiego, za sukcesy na niwie sportowej, wójt złożył nauczycielom gorące podziękowania i słowa uznania. Nakłady i wkład pracy w kapitał ludzki, na rzecz dzieci i młodzieży powinny procentować w przyszłości dla dobra Małej Ojczyzny Gminy Stryszów dla regionu i Polski. Poprzeczka oświatowa małopolskiej i gminnej oświaty niech będzie zawieszona wysoko jak obecnie a nawet wyżej- mówił włodarz stryszowskiego samorządu Jan Wacławski.
W swoimi wystąpieniu nawiązał do wielkiego Nauczyciela Polaków, Jana Pawła II - papieża, wybranego na Stolicę Piotrową 30 lat temu, 16 października 1978 r. - który wielokrotnie kierował swoje gorące słowa do środowiska nauczycieli i wychowawców. W homilii podczas Mszy Św. w Łowiczu 14 czerwca 1999r. Ojciec Święty mówił:
Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjedliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

Kunsztem artystycznym wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Stryszowie rozbawiając do łez uczestników dnia nauczyciela, przedstawiając wielowątkowe życie klasy i modę szkolną na wesoło. Opiekunem, scenografem, reżyserem kabareciarzy jest polonistka Maria Zborowska.

Za osiągnięcia, zaangażowanie i sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej Wójt Gminy przyznał nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Otrzymali je:

Małgorzata Ryś - Przedszkole samorządowe w Stroniu
Lucyna Wacławska - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Jan Gębala - Szkoła Podstawowa w Stroniu
Marek Kwartnik - Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Dyrektorzy szkół przyznali nagrody finansowe swoim nauczycielom.
Otrzymali je nauczyciele:

Szkoła Podstawowa w Stroniu
1. mgr Renata Elżbieciak
2. mgr Jolanta Pilch
3. mgr Maria Pióro
4. mgr Małgorzata Porębska

Szkoła Podstawowa w Stryszowie
1. mgr Agata Bąk
2. mgr Jadwiga Lasek
3. mgr Jolanta Pająk

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
1. mgr Elżbieta Mamcarczyk
2. mgr Danuta Paczyńska
3. mgr Adam Woźnicki

Szkoła Podstawowa w Łękawicy
1. mgr Izabella Kania
2. mgr Edyta Kwartnik
3. mgr Maria Kruk
4. mgr Barbara Leśniak

Gimnazjum w Zakrzowie
1. mgr Grażyna Biłko
2. mgr Anna Goryl
3. mgr Dominika Gwiżdż
4. mgr Maria Markiewicz
5. mgr Beata Mirocha
6. mgr inż. Lucjan Pająk
7. mgr Renata Szafraniec

Przedszkole Samorządowe w Stroniu
1. mgr Bożena Jarguz

Przedszkole Samorządowe w Stryszowie
1. mgr Elżbieta Kruk
2. mgr Jolanta Studnicka

       
       
       
       
       
       
       
       

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Stryszów

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Stryszów

Wykaz nauczycieli z gminy Stryszów,
nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2005

Nagrody Wójta Gminy otrzymali:

1. mgr Janina Paszta - dyrektor Gimnazjum w Zakrzowie
2. mgr Małgorzata Ryś - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Stroniu
3. mgr inż. Jan Gębala - dyrektor Szkoły Podstawowej w Stroniu
4. mgr Marek Kwartnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękawicy

Nagrody dyrektora otrzymali:

Szk. Podst. w Stroniu

1. mgr Małgorzata Porębska
2. mgr Renata Kopacz

Szk. Podst. w Stryszowie

1. mgr Urszula Mika
2. mgr Danuta Uznańska
3. mgr Beata Sadzikowska
4. mgr Jolanta Pająk

Szk. Podst. w Dąbrówce

1. mgr Władysława Siwek
2. mgr Krystyna Gębala
3. mgr Zofia Kasprzycka-Haranek
4. mgr Danuta Paczyńska

Szk. Podst. w Łękawicy

1. mgr Maria Kruk
2. mgr Barbara Leśniak
3. mgr Teresa Studnicka
4. mgr Wanda Żmija

Gimnazjum w Zakrzowie

1. mgr Anna Goryl
2. mgr Grażyna Biłko
3. mgr inż. Bernadeta Sarnowska
4. mgr inż. Izabella Czaicka-Mrowiec

Przedszkole Samorządowe w Stroniu

1. mgr Elżbieta Petrilak

Przedszkole Samorządowe w Stryszowie

1. mgr Jolanta Kruk
2. lic. Jolanta Studnicka

Ilość nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy :
- na 84 nauczycieli zatrudnionych - 32 nauczycieli dyplomowanych co stanowi 38 % zatrudnionych nauczycieli

       

X Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

W Stryszowie w ramach X Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego tłumnie odwiedzano zabytkowy XVI w. dwór obronny, w którym mieści się oddział muzeum zbiorów wawelskich.
Wewnątrz prezentowano wystawę wnętrza dworu polskiego oraz galerię zdjęć z warsztatów malarstwa emocjonalnego. Jak obliczyli harcerze z Chrzanowa ze szczepu "Cisowy Dworek", pomagający przy imprezie, wtym czasie zwiedziło obiekt około 1500 osób. Podziwiali oni nie tylko architekturę, ale wysłuchali również występów Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione
z Suchej Beskidzkiej i uczestniczyli w pokazie rycerskiego rzemiosła Bractwa Orlich Gniazd. Ponadto sporo było imprez towarzyszących, warsztatów i kiermaszów.
Można też było odbyć podróż pomiędzy Stryszowem a Lanckoroną
bryczką lub ciuchcią z wagonikiem na gumowych kołach oraz spróbować specjalności lokalnej kuchni.

       
       
       
       

Dożynki Gminne w Stryszowie - 07.09.2008r.

Mieszkańcy gminy Stryszów podziękowali Bogu za udane zbiory. W tym roku uroczystość zorganizowano w kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego w Stryszowie oraz na stadionie LKS "Chełm" Stryszów.
Najpierw uczestnicy dożynek podążyli furmankami pod urząd gminy, gdzie uformowano barwny korowód pojazdów skąd pojechano do kościoła parafialnego w Stryszowie. Po nabożeństwie koncelebrowanym przez proboszcza parfii w Stryszowie ks. Zbigniewa Kaleciaka, ks. Ryszarda Pływacza oraz ks. Andrzeja Lichosyta przemaszerowano na stadion LKS Chełm w takt bębnów orkiestry strażackiej z OSP w Łękawicy. Na stadionie, Jan Wacławski, wójt gminy w asyście starosty i starościny imprezy: Andrzeja Gębali i Barbary Wójcik, pokroił bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki. A następnie pokarmem tym, zgodnie z tradycją, częstowano wszystkich uczestników święta.
Po przemówieniach wojta gminy oraz gospodarza imprezy sołtysa Stryszowa Andrzeja Bąka rozegrano tradycyjny Turniej Sołectw, który poprowadził Mieczysław Stanowski oraz panie z Gminnego Ośrodka Kultury. Reprezentanci wsi zmagali się w nietuzinkowych konkurencjach, takich jak np.: rzut bali sprasowanej słomy, slalom ze związanymi nogami. Zawody wygrało sołectwo Stronie pod wodzą sołtysa Stanisława Pindla, przed Łękawicą i Dąbrówką. Czwarte miejsce zajęła Leśnica, a piąte Stryszów. Najlepsza drużyna otrzymała od wójta pamiątkowy puchar.
Ważnym elementem imprezy był wybór najpiękniejszego wieńca. Zdecydowano, że najlepsze jest dzieło gospodyń ze Stronia; a przedstawiające kielich mszalny z hostią.
Uroczystości uświetniły występy lokalnych zespołów Violino i Omyłka, a zakończył festyn, na którym przygrywał Gonek Band.

       
       
       
       

GMINNE DOŻYNKI LEŚNICA 2007

Społeczność gminy Stryszów w niedzielę świętowała dożynki. Obchody zorganizowano w najmniejszej wsi zamieszkałej przez nieco ponad trzystu obywateli – Leśnicy.
Od niedzielnego poranka znać było, że będzie to dzień niezwykły. Pieszo, furmankami, traktorami i czym kto mógł zdążano do Stryszowa pod urząd gminy, skąd do kaplicy pod wezwaniem św. Wojciech w Leśnicy, wyruszył dożynkowy pochód. Pierwsi, sygnału do wymarszu, oczekiwali w odświętnych ubraniach strażacy i chłopi z pocztu sztandarowego z PSL.
- To najważniejszy dzień dla całej wsi i gminy. Domy przystrojone, podwórza uprzątnięte, a trawniki jak spod igły – mówi Marek Michalski, dzierżący zielony sztandar.
Po polowej mszy świętej barwny korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP w Łękawicy przeszedł spod kaplicy w kierunku sołeckiej świetlicy, opodal, której przygotowano na świeżym powietrzu scenę i miejsca dla gości. Na trasie przemarszu zebrały się tłumy. Wszyscy odświętnie ubrani, by, jak mówią, uszanować święto. - Nie wyobrażam sobie, żebym w taki dzień założyła dżinsy – przekonuje zagadnięta gospodyni, która z okazji święta założyła białą bluzkę i czarną spódnicę, a męża ubrała w jasny garnitur i krawat.
Jak nakazuje tradycja bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki wręczyli wójtowi Stryszowa Janowi Wacławskiemu, starostowie dożynek: Alicja Moćko i Krzysztof Guzik.
- Czcimy dziś trudy waszej pracy, a chleb ten będziemy dzielić sprawiedliwie - mówił do zgromadzonych wójt, gospodarz dożynek, który pokroił chleb i częstował nim gości.
Święta plonów w gminie odbywają się według scenariusza przygotowanego w Gminnym Ośrodku Kultury. Każdego roku, żelaznym punktem zabawy jest turniej sołectw. Reprezentanci wszystkich wsi odpowiadają na podchwytliwe pytania, dotyczące np. liczby mieszkańców w sołectwach, muszą również wykazać się sprawnością fizyczną, np.: krojąc cebulę, a także grając w ringo… grabiami. "DP"

Droga Łękawica-Dąbrówka-Rdzawka

Inwestycja związana jest z koniecznością przełożenia istniejącej sieci drogowej zlokalizowanej w czaszy przyszłego zbiornika wodnego Świnna Poręba. Obejmowała budowę oraz przebudowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną na łącznej długości 1112 m.

Szczegółowy zakres robót obejmował:
- Przebudowę drogi na dł. 592 m; szer. jezdni 5 m, pobocza obustronne szer. 1 m, nawierzchnia bitumiczna, odwodnienie.
Oprócz robót drogowych zakres robót obejmował: przełożenie sieci gazowej, przebudowę oświetlenia, budowę zestawu oczyszczającego wody opadowe;
- Budowę drogi na dł. 520 m; szer. jezdni 5 m, pobocza obustronne szer. 1 m, nawierzchnia bitumiczna, odwodnienie.

Oprócz robót drogowych zakres robót obejmował:
przełożenie sieci wodociągowej, przełożenie kabli teletechnicznych PKP, linii energetycznej, budowę zestawów oczyszczających wody opadowe - 2 szt, budowę przepustu ramowego.
Wartość robót wyniosła 2.670.725 zł brutto.

Osoby zaproszone na otwarcie drogi Łękawica-Dąbrówka-Rdzawka:
Stefan Sawicki - Z-ca Dyrektora RZGW ds Inwestycji
Marian Szklarczyk - RZGW Kraków
Antoni Grońko - Kierownik Inspektoratu Budowy Zbiornika "Świnna Poręba"
Jan Żakowski - Inspektor Nadzowru RZGW Kraków
Pedro Ferandes - MOTA-ENGIL POLSKA S.A.
Piotr Motyka - MOTA-ENGIL POLSKA S.A.
Edward Stalmach - MOTA ENGIL POLSKA S.A.
Dionizy Lutak - MOTA ENGIL POLSKA S.A.
Ryszard Rusek - kierownik Robót MOTA ENGIL POLSKA S.A.
Tadeusz Szkut - sołtys wsi Dąbrówka
Kazimierz Stanowski - Przeowdniczący Rady Gminy Stryszów
Andrzej Gębala - Radny Gminy Stryszów
Jerzy Okręglicki - Radny Gminy Stryszów

GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

31 maja 2005 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych naszej gminy. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań ekologicznych, wyrabianie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Zadaniem uczestników konkursu było odgadniecie pospolitych gatunków roślin występujących na naszym terenie.
Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami.
I miejsce zajęła Anna Mirocha ze Szkoły Podstawowej w Stroniu, II miejsce- Joanna Odrowąż ze Szkoły Podstawowej w Stryszowie, natomiast miejsce III Karolina Kruk ze Szkoły Podstawowej w Stroniu. Laureatom konkursu GRATULUJEMY!

 

PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ „NA SZLAKAU”
W dniu 31 maja 2005 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu odbył się kolejny Przegląd Piosenki Turystycznej „Na szlaku”. W imprezie uczestniczyli soliści i zespoły szkół podstawowych naszej gminy. Wszyscy wykonawcy prezentowali w konkursie dwa utwory. Określenie „piosenka turystyczna” sugeruje, że chodzi o wszystkie piosenki z włóczęg, wędrówek, obozów, rajdów, o piosenki śpiewane a capella lub przy akompaniamencie instrumentów takich, jakie można zabrać z sobą na wędrówkę.

W kategorii solistów I miejsca Komisja przyznała Annie Ryś ze Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz Żanecie Grajny ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.

W kategorii grup:
I miejsce Grupa „Omega” ze Szkoły Podstawowej w Stroniu
II miejsce Grupa ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy
III miejsce Grupa „Motylki” ze Szkoły Podstawowej w Stroniu
IV miejsce Grupa ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Laureatom przeglądu serdecznie gratulujemy!!!!!!

 

       

Gminne Obchody Święta Strażaków - Stronie 12.05.2007r.

Członkowie OSP z terenu Gminy Stryszów, którym przyznano odznaczenia:

Strażak wzorowy

Wiesław Bryzek
Żmija Henryk
Wyka Andrzej
Odrowąż Wiesław
Skrzypek Andrzej
Kruk Franciszek
Lempart Rafał
Złoty Medal za zasługi
Wicher Tadeusz


Brązowy medal za zasługi


Odrowąż Marek
Kozik Mirosław
Wontor Wiesław
Krzysztoń Rafał
Kurek Marcin
Kurek Krzysztof
Żmija Henryk
Piętoń Daniel

 

"MY W ŚWIECIE - ŚWIAT U NAS"

SPRAWOZDANIE Z IMPREZY PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT
"MY W ŚWIECIE - ŚWIAT U NAS"

Gimnazjum w Zakrzowie od 1.09.2007 do 31.12.2007 realizuje projekt inicjujący "My w świecie - świat u nas" w ramach projektu "Szkoły Jagiellońskie", który realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkoła ta jako jedna z 54 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego otrzymała dotację na realizację tego projektu w wysokości 65 960 zł zajmując wysokie trzecie miejsce w rankingu.
Projekt obejmuje cztery główne działania:
1. Bogactwo języków - bogactwem Europy. Na tropach twórców sztuki i nauki.
2. Bliskie spotkania z kulturą
3. Szlakiem Piastów
4. Świadomie planuję karierę zawodową.
koordynatorem których została pani M. Putyra.
19 grudnia odbyła się impreza podsumowująca projekt, która prezentowała osiągnięcia uczniów i nauczycieli tej szkoły. Zaczęto od wspomnień sięgających marca 2007 roku, kiedy pojawił się pomysł przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Uniwersytet Jagielloński. Później nastąpiła krótka prezentacja wspomnień ze Szlaku Piastowskiego oraz zaproszono nas na wystawę fotograficzną z tej wyprawy, wykonaną przez uczniów pod opieką pani R. Płachty.
Następnie siedem zespołów zadaniowych utworzonych ze wszystkich klas gimnazjum zaprezentowało wyniki swojej czteromiesięcznej pracy. Zaczęli Bawarczycy od zatańczenia swojego tańca, później było spotkanie z wielkimi kompozytorami niemieckimi. Doznania muzyczne zostały spotęgowane przez pięknie wykonany walc wiedeński, a później pojawił się Szkot w swoim narodowym stroju i Beatlesi i zabrzmiało "Love me do". Na koniec prezentacji zespołów językowego i muzycznego, opiekunami których były panie B. Mirocha i D. Gwiżdż, grupa tancerzy przeniosła nas ponownie na salony i zobaczyliśmy walc angielski.
Dalsze doznania artystyczne to zachwyt nad sztuką impresjonistyczną w galerii prac wykonanych przez uczniów z zespołu malarskiego pod opieką pana M. Tatara i p. U. Bizoń.
Zespół architektury przybliżył kilka fascynujących budowli z całego świata: Partenon, Bazylikę św. Piotra, wieżę Eiffla, Wieki Mur Chiński, Big Bena, Sfinksa i nasz rodzimy, budzący wiele krytycznych uwag, Pałac Kultury i Nauki . Pojawiły się plakaty, zdjęcia, albumy, makiety tych budowli, wykonane po okiem p. R. Gordon i M. Putyry. Świat architektury ukazano również w ułożonych przez uczniów obrazach z puzzli.

Po tych doznaniach artystycznych, przenieśliśmy się w świat nauki, którego opiekunkami zostały p. A. Goryl i M. Markiewicz. Tutaj spotkaliśmy się z Talesem mierzącym wysokość piramidy, Archimedesem, który wyskoczył z wanny krzycząc Eureko, czy wreszcie Pitagorasem, który był nauczycielem wielu wybitnych matematyków i fizyków.
Następnym punktem była prezentacja zespołu literatury, z opiekunką p. G. Biłko. Przedstawiono fragmenty Skąpca, Don Kichota oraz współczesną scenę balkonową z Romea i Julii. Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy Julia obiecała Romkowi wysłanie sms-a.
W trakcie spotkania zadbano nie tylko o ducha, ale również o ciało i w świecie kuchni, przygotowanych pod okiem p. B. Sarnowskiej i I. Czaickiej-Mrowiec, zaprezentowano i przygotowano do degustacji tradycyjne potrawy niemieckie, włoskie, francuskie i oczywiście polskie, a na koniec zaproszono nas (w skeczu grupy Ani Mru-Mru) do restauracji chińskiej, w której podawano zupę chińską z Radomia. Ucztę dla ciała kontynuowano w salach w trakcie przerwy, gdzie przygotowany był poczęstunek dla uczniów, na który udano się w rytmie cha-chy wykonanej na koniec tej części imprezy przez grupę taneczną.
Drugą część wypełniła sztuka pt. "Balladyna" przygotowana przez grupę teatralną pod opieką p. R. Szafraniec i K. Szwaja-Szostek. Efekt ich czteromiesięcznej pracy to 1,5 godzinny spektakl, który swoim poziomem artystycznym zaskoczył wszystkich obecnych na sali gimnastycznej, zamienionej w ten dzień w salę teatralną.
19 grudnia 2007 roku zapisze się z pewnością w historii tego gimnazjum i jeszcze długo będzie można do niego wracać we wspomnieniach.

Cztery Pory Roku - Wiosna 2007

Dnia 18 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Stroniu miał miejsce niecodzienny konkurs recytatorski pt. "Cztery pory roku -Wiosna 2007". Recytatorzy z gminnych szkół walczyli o laur Erato- muzy poezji lirycznej. Konkurs był pierwszym konkursem z zaplanowanych czterech. W czerwcu odbędzie się edycja - Lato, we wrześniu - Jesień, a w grudniu - Zima.
Uczestnicy musieli zaprezentować wiersz, którego tematem jest wiosna. Najczęściej były recytowane wiersze Marii Stanowskiej - poetki ludowej ze Stronia oraz Jana Brzechwy. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Anna Wrona, Małgorzata Kowalska, Tomasz Wójcik. Poszczególne miejsca zajęli:

W kategorii uczniów szkół podstawowych klas "0"-I:

I miejsce - Karol Talaga, SP Stronie
Łukasz Czuba, SP Łękawica
II miejsce - Adrianna Mazio, SP Łękawica
Michał Franik, SP Dąbrówka
Anna Wata, SP Dąbrówka
III miejsce - Dominik Krystian, SP Stronie

W kategorii uczniów szkół podstawowych klas II-III:

I miejsce - Mariola Góralczyk, SP Dąbrówka
Karolina Korzeniowska, SP Dąbrówka
II miejsce - Dawid Pękala, SP Dąbrówka
III miejsce -Dawid Gutt, SP Dąbrówka
Sara Kowalczyk, SP Dąbrówka

W kategorii uczniów szkół podstawowych IV-VI:

I miejsce -Dominika Kurek, SP Stronie
II miejsce -Edyta Morek, Aleksandra Leśniak - SP Stronie
III miejsce - Joanna Stanowska, SP Stronie
Wyróżnienie - Wiktoria Lurka - SP Łękawica, Karolina Piętoń - SP Stronie

Wszystkim laureatom dziękujemy i zapraszamy na czerwcową edycję konkursu.

 

Konkurs Ekologiczny

Wszyscy zaangażowani w ochronę środowiska i zainteresowani zagadnieniami ekologii wzięli udział w tematycznym konkursie, który dobył się 29. maja 2008 r. Rozegrał się w trzech kategoriach wiekowych. Komisja sprawdzająca prace, po podliczeniu i zestawieniu wszystkich punktów, nagrodziła następujące osoby:

W kategorii uczniów klas I-III
I miejsce: Daria Maj, SP Łękawica
Karol Talaga, SP Stronie
Damian Zapalski, SP Stronie
Tomasz Stanowski, SP Dąbrówka
Karol Rak, SP Stronie
Paulina Kurek, SP Stronie
Wiktor Adamczyk, SP Łękawica
II miejsce: Natalia Godzik, SP Stronie
Michał Mamcarczyk, SP Stronie
Sylwester Adamczyk, SP Łękawica
Konrad Jabłoński, SP Łękawica
III miejsce: Maria Gadzińska, SP Łękawica
Natalia Piwowarczyk, SP Łękawica
Marcin Wróbel, SP Dąbrówka
Dawid Gutt, SP Dąbrówka
Dawid Pękala, SP Dąbrówka
Wyróżnienie: Dawid Kosmyra, SP Łękawica

W kategorii uczniów klas IV- VI
I miejsce: Aleksandra Leśniak, SP Stronie
Karolina Warchał, SP Łękawica
Grzegorz Grajny, SP Stryszów
II miejsce: Radosław Grajny, SP Stryszów
III miejsce Wioleta Kuś, SP Łękawica

W kategorii uczniów gimnazjum
I miejsce: Mirosław Płonka
II miejsce: Monika Śpiewla
III miejsce: Anna Grajny

Uczestnicy konkursu przygotowywali się do testu z otrzymanych wcześniej materiałów. Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy dotyczących środowiska i tego, jakie zagrożenia wypływają z nierozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Nauczyli się też zapewne, w jaki sposób dbać o otaczające nas środowisko i przyrodę.

       
       
       
       
       
       
       
       
       

WYCIECZKA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA 12 MAJ 2008

12 maja 2008 roku odbyła się wycieczka członków Klubu Seniora do Mogilan, Sieprawia, Świątnik i Myślenic. Od dawna seniorzy nosili się z zamiarem zwiedzenia kilku obiektów sakralnych i nie tylko. Postanowili to uczynić w pięknym miesiącu maju, zwłaszcza, że pogoda zapowiadała się bardzo korzystnie.
Swą podróż członkowie Klubu Seniora rozpoczęli od przybycia do Mogilan. W miejscowości tej seniorzy zwiedzili stylowe wnętrza osiemnastowiecznego dworu oraz przepiękny ogród i park będący własnością Polskiej Akademii Nauk. Wszystkich urzekł piękny dwór i budząca się do życia przyroda.
Następnie seniorzy udali się do Sieprawia, gdzie odwiedzili sanktuarium błogosławionej Anieli Salawy. Jest to nowy kościół parafialny, pw. Św. Michała Archanioła. Wybudowany został według planu architekta Politechniki Krakowskiej Jana Madereskiego. Kamień węgielny poświęcił w roku 1960 ks. bp Karol Wojtyła. Konsekracji dokonał, w roku 1995, ks. Kard. Franciszek Macharski, który też, dekretem z 19 marca 2004 roku, podniósł kościół do godności Sanktuarium. W bocznej nawie Sanktuarium znajduje się Kaplica bł. Anieli Salawy. W Sieprawiu znajduje się także stary kościół, w którym bł. Aniela Salawa otrzymała chrzest. To jeden z najważniejszych w województwie małopolskim obiektów zabytkowych.
Z Sieprawia uczestnicy wycieczki udali się do Świątnik, gdzie zwiedzili Muzeum Regionalne, które mieści się w zabytkowej części budynku Szkoły Ślusarskiej. Zbiory Muzeum obejmują dział dokumentów, kolekcję zabytkowych kłódek, narządzi ślusarskich oraz przedmiotów związanych z etnografią tamtejszego terenu. Na szczególną uwagę zasługuje jedyna w Polsce ekspozycja pamiątek związanych z pracą Świętników wawelskich. Najcenniejsze z nich to: obraz „Portret świątnika Katedry wawelskiej St. Synowca” pędzla L. Wyczółkowskiego, talar podzwonny dzwonników zygmuntowskich, strój świątnika Katedry Wawelskiej oraz liczne fotografie i dokumenty.
Następnym etapem wycieczki były Myślenice- Zarabie. Część rekreacyjna zakończyła program wycieczki. Seniorzy w poszumie Raby odpoczęli na chwile, by powrócić pełni wrażeń do swych domów.
WYCIECZKA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA
12 MAJ 2008
12 maja 2008 roku odbyła się wycieczka członków Klubu Seniora do Mogilan, Sieprawia, Świątnik i Myślenic. Od dawna seniorzy nosili się z zamiarem zwiedzenia kilku obiektów sakralnych i nie tylko. Postanowili to uczynić w pięknym miesiącu maju, zwłaszcza, że pogoda zapowiadała się bardzo korzystnie.
Swą podróż członkowie Klubu Seniora rozpoczęli od przybycia do Mogilan. W miejscowości tej seniorzy zwiedzili stylowe wnętrza osiemnastowiecznego dworu oraz przepiękny ogród i park będący własnością Polskiej Akademii Nauk. Wszystkich urzekł piękny dwór i budząca się do życia przyroda.
Następnie seniorzy udali się do Sieprawia, gdzie odwiedzili sanktuarium błogosławionej Anieli Salawy. Jest to nowy kościół parafialny, pw. Św. Michała Archanioła. Wybudowany został według planu architekta Politechniki Krakowskiej Jana Madereskiego. Kamień węgielny poświęcił w roku 1960 ks. bp Karol Wojtyła. Konsekracji dokonał, w roku 1995, ks. Kard. Franciszek Macharski, który też, dekretem z 19 marca 2004 roku, podniósł kościół do godności Sanktuarium. W bocznej nawie Sanktuarium znajduje się Kaplica bł. Anieli Salawy. W Sieprawiu znajduje się także stary kościół, w którym bł. Aniela Salawa otrzymała chrzest. To jeden z najważniejszych w województwie małopolskim obiektów zabytkowych.
Z Sieprawia uczestnicy wycieczki udali się do Świątnik, gdzie zwiedzili Muzeum Regionalne, które mieści się w zabytkowej części budynku Szkoły Ślusarskiej. Zbiory Muzeum obejmują dział dokumentów, kolekcję zabytkowych kłódek, narządzi ślusarskich oraz przedmiotów związanych z etnografią tamtejszego terenu. Na szczególną uwagę zasługuje jedyna w Polsce ekspozycja pamiątek związanych z pracą Świętników wawelskich. Najcenniejsze z nich to: obraz „Portret świątnika Katedry wawelskiej St. Synowca” pędzla L. Wyczółkowskiego, talar podzwonny dzwonników zygmuntowskich, strój świątnika Katedry Wawelskiej oraz liczne fotografie i dokumenty.
Następnym etapem wycieczki były Myślenice- Zarabie. Część rekreacyjna zakończyła program wycieczki. Seniorzy w poszumie Raby odpoczęli na chwile, by powrócić pełni wrażeń do swych domów.

       
       
       
       
       

DECUPAGE

WARSZTATY

Decoupage, to metoda umożliwiająca efektowne zdobienie przedmiotów, wykonanych z różnych materiałów. Polega na naklejaniu wyciętych motywów z ozdobnych serwetek i pokryciu całej nawierzchni bezbarwnym lakierem.
Dnia 21. kwietnia w GOK Stronie odbyły się warsztaty decoupage’u. Cieszyły się wielkim powodzeniem i dlatego postanowiono powtórzyć tę inicjatywę 24. kwietnia w Bibliotece Publicznej w Stryszowie. Wiele osób zabrało ze sobą własne deseczki, by później wykonane przez siebie prace zabrać do domu.
Ta XII - wieczna metoda pochodząca z Chin zainteresowała nie tylko dzieci. Wiele mam przychodzących ze swoimi pociechami zasiadło do stołów, by udekorować deski do krojenia i drewniane łyżki. Metoda decoupage’u wywołała wielką furorę, a uczestnicy warsztatów wyrazili chęć udziału w kolejnych zajęciach prezentujących ciekawe metody zdobienia przedmiotów codziennego użytku.

       
       
       
       
       

LEPIENIE Z GLINY

Biblioteka Publiczna w Stryszowie w miesiącu kwietniu tętni życiem. Korzystając z obecności licznie odwiedzających ją czytelników, oferuje im nie tylko możliwość wypożyczenia literatury, ale też zaprasza do wzięcia udziału w licznych konkursach i quizach.
17. kwietnia w Bibliotece dodatkowo dobyły się warsztaty lepienia z gliny. Zajęcia prowadziła zaprzyjaźniona od lat z Gminnym Ośrodkiem Kultury pani Barbara Drążek. Pokazała, jaką piękną biżuterię można wykonać korzystając tylko z gliny.
Małe wazoniki, elementy biżuterii i różne elementy dekoracyjne pozostawiono do wyschnięcia w bibliotece, by następnie pani Basia mogła wypalić je w specjalnie do tego przeznaczonych piecach. Utrwalona gliniana biżuteria będzie zdobić zapewne niejedną osobę...

 
       
       
       
       
       

PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH

Upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji kolędowania, jakie występują w okresie Świąt Bożego Narodzenia, jest celem organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, corocznego Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych. Tegoroczny przegląd, mający charakter konkursu, odbył się 25 stycznia 2008 roku.
Grupy prezentowały autentyczne formy kolędowania, dawne widowiska i nowoczesne interpretacje poszczególnych scen jasełek. Jury oceniało prezentowane programy, biorąc pod uwagę występujące postacie, efektowne wejście i zejście ze sceny, logikę zdarzeń, czas trwania przedstawienia i rekwizyty.
Mali kolędnicy, w pięknych strojach, wyśpiewując dawne kolędy, prezentowali znane im formy kolędowania. Przygotowywani przez nauczycieli, bibliotekarzy i pracowników GOK, przedstawili cały repertuar kolędniczy wraz z życzeniami noworocznymi i podsypaniem owsem.
Jury w składzie: Małgorzata Kowalska, Mieczysław Stanowski i Tomasz Wójcik, biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne regulaminu, nagrodziło 4 grupy kolędnicze i 2 osoby, które wykazały się szczególnymi zdolnościami aktorskimi.

Przyznano następujące miejsca:
I miejsce: "Grupa Heroda" ze Stronia, przygotowana przez p. Agatę Kwartnik
II miejsce: "Grupa Pasterzy" ze Stronia, przygotowana przez p. Urszulę Baruch
III miejsce: "Boruta i banda" ze Stronia , grupa przygotowana przez p. Bernadettę Łuczak
"Diabliki" z Łękawicy, dzieci przygotowane przez p. Marię Kruk.

Specjalne wyróżnienie przyznano:
Edycie Morek z "Grupy Heroda" za rolę Heroda
Karolinie Warchał z grupy "Diabliki" za rolę Diablicy

Wszyscy członkowie nagrodzony grup kolędniczych oraz dwie wyróżnione osoby, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

KONKURS RECYTATORSKI CZTERY PORY ROKU - JESIEŃ

W dniu 12 listopada 2008 roku o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu został przeprowadzony konkurs recytatorski "Cztery Pory Roku - Jesień". Występy uczestników wysłuchała i oceniła komisja w składzie: Bernadetta Łuczak, Piotr Piwowarczyk oraz Tomasz Wójcik.
W poszczególnych kategoriach konkursowych uczestniczyło 95 osób. Turniej recytatorski "Cztery Pory Roku - Jesień" był adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Każdy uczestnik przygotował wiersz o tematyce jesiennej, którego prezentacja nie mogła przekraczać 5 min. Konkurs został przeprowadzony w następujących kategoriach: uczniowie klas "O", uczniowie szkół podstawowych klas I-III, uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, uczniowie gimnazjum. Najmłodsze dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły wystąpiły w grupie pod nazwą "Maluchy".
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury nagrodziło następujące osoby:

Kategoria "Maluchy":
I miejsce - Joanna Oleksy, Emilia Kruk, Kacper Lempart, Natalia Malina

Kategoria kl. "O":
I miejsce - Julita Kokorzycka, PS Stryszów
II miejsce - Aleksandra Sikoń, PS Stronie
III miejsce - Katarzyna Leśniak, PS Stryszów
Wyróżnienia : Klaudia Worytko, PS Stronie; Filip Targosz, PS Stronie; Karolina Bąk, SP Dąbrówka; Zuzanna Łazarko, PS Stronie; Aleksandra Pindel, PS Stronie; Emilia Goryl, PS Stronie; Kinga Kawa, PS Stronie; Bartłomiej Klimowski, PS Stronie; Arkadiusz Wróblewski, PS Stryszów

Kategoria klas I - III:
I miejsce - Daria Maj, kl. III, SP Łękawica
II miejsce - Mateusz Talaga, kl. II, SP Dąbrówka
III miejsce - Wiktoria Biłko, kl. I, SP Łękawica
Anita Łabędź, kl. II, SP Stronie
Małgorzata Tobiasz, kl. III, SP Łękawica
Wyróżnienia: Łukasz Chmielarz, kl. II, SP Łękawica; Konrad Wątroba, kl. I, SP Łękawica; Klaudia Piwowarczyk, kl. I, SP Łękawica; Karolina Kobylańska, kl. II, SP Łękawica; Julia Koźbiał, kl. III, SP Łękawica; Karol Talaga, kl. III, SP Stronie; Przemysław Okręglicki, kl. I, SP Dąbrówka; Tomasz Gębala, kl. II, SP Dąbrówka

Kategoria klas IV - VI:
I miejsce - Weronika Zaremba, kl. IV, SP Stronie
II miejsce - Sara Paczyńska, kl. IV, SP Dąbrówka
Karolina Korzeniowska, kl. V, SP Dąbrówka
Izabela Mamcarczyk, kl. V, SP Łękawica
III miejsce - Mariola Góralczyk, kl. IV, SP Dąbrówka
Dorota Płonka, kl. IV, SP Stryszów

Kategoria gimnazjum:
I miejsce - Joanna Stanowska, Gimnazjum Zakrzów
II miejsce - Dominika Kurek, Gimnazjum Zakrzów
III miejsce - Aleksandra Leśniak, Gimnazjum Zakrzów
Wyróżnienie: Edyta Pająk, Gimnazjum Zakrzów

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

KONKURS RECYTATORSKI CZTERY PORY ROKU - JESIEŃ 2007

Dnia 7 listopada 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu odbył się konkurs recytatorski "Cztery pory roku - Jesień 2007". Do konkursu przystąpiło 49 uczestników ze wszystkich szkół gminy.
Konkurs otwarła kierownik GOKu, Pani Małgorzata Kowalska, serdecznie wszystkich witając i zapraszając do miłego spędzenia czasu. Poetyckiej inauguracji dokonała Żaneta Grajny, wykonując a capella w formie poezji śpiewanej utwór Sławy Przybylskiej "Pamiętasz, była jesień".
Na tle jesiennej, melancholijnej dekoracji młodzież gimnazjalna i dzieci ze szkół podstawowych wygłaszały przygotowane przez siebie krótkie utwory poetyckie. Największą popularnością cieszyły się wiersze lokalnej poetki, Marii Stanowskiej. Młodzi artyści nie zapomnieli tez o takich autorach jak Leopold Staff, Julian Tuwim, Maria Terlikowska, Danuta Wawiłow, Józef Ratajczak, Maria Konopnicka, Józef Czechowicz, Maria Kownacka, Wanda Chotomska czy Czesław Janczarski.
Komisja miała ciężkie zadanie, ponieważ każdy uczestnik solidnie się przygotował i poziom był bardzo wyrównany. Po długich obradach nagrodzono w każdej kategorii kilka osób, a także przyznano wyróżnienia dla recytatorów, którzy wywarli specjalnie wrażenia na jury.
Klasyfikacja przedstawia się następująco:
W kategorii uczniów klas 0-I:
I miejsce - Tomasz Gębala SP Dąbrówka
II miejsce - Natalia Kwartnik SP Dąbrówka
III miejsce - Barbara Leja SP Dąbrówka
III miejsce - Karol Pawłowski SP Dąbrówka

 

 


W kategorii uczniów klas II-III:
I miejsce - Łukasz Czuba SP Łękawica
II miejsce - Karol Talaga SP Stronie
Sara Paczyńska SP Dąbrówka
III miejsce - Daria Maj SP Łękawica
Anna Wata SP Dąbrówka

Wyróżnienia:
Małgorzata Tobiasz SP Łękawica
Dominik Krystian SP Stronie
Julia Koźbiał SP Łękawica

W kategorii uczniów klas IV-VI:
I miejsce - Paulina Nizińska SP Stryszów
II miejsce - Anna Piętoń SP Dąbrówka
Karolina Korzeniowska SP Dąbrówka
III miejsce - Dawid Paczyński SP Dąbrówka
Edyta Pająk SP Stryszów
Wyróżnienia:
Magdalena Talaga SP Dąbrówka
Patrycja Opyrchał SP Dąbrówka

W kategorii uczniów gimnazjum:
I miejsce - Katarzyna Gnojek Gimnazjum w Zakrzowie
II miejsce - Edyta Morek Gimnazjum w Zakrzowie
III miejsce - Joanna Odrowąż Gimnazjum w Zakrzowie


Wszystkim recytatorom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do edycji "Zima".

       

KOLĘDA - PASTORAŁKA

Dnia 18 grudnia w Gminny Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu zgromadziła się młodzież i dzieci z całej gminy, by wziąć udział w przedświątecznym konkursie kolęd i pastorałek. Spotkanie to miało w uroczysty sposób zapoczątkować wspólne kolędowanie i wprowadzić wszystkich w atmosferę świąt Bożego Narodzenia.
Konkurs rozegrany został w dwu kategoriach. Utalentowani muzycznie młodzi ludzie wygrywali na instrumentach swoje ulubione kolędy i pastorałki. Licznie zgromadzona widownia i zaproszone jury mogli wysłuchać dawne zapomniane kolędy wykonywane na skrzypcach, flecie, gitarze, akordeonie, a także podziwiać ciekawe aranżacje nowych pastorałek wykonywanych na keyboardzie. Możliwość wykazania się zdolnościami wokalnymi mieli nie tylko soliści, lecz także zorganizowane grupy prezentujące wszystkie szkoły i zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury.
Jury po wysłuchaniu 11 prezentacji instrumentalnych oraz wysłuchaniu prawie 30 występów wokalnych zdecydowało o przyznaniu nagród następującym osobom:

W kategorii kolędy zaśpiewanej:

I miejsce: Sara Paczyńska, SP Dąbrówka
Grupa Gimnazjum w Zakrzowie
"Omyłka", GOK Stronie
II miejsce: Karolina Korzeniowska, SP Dąbrówka
"Kwartet", SP Łękawica
Sara Kowalczyk, SP Dąbrówka
Anna Kruk, SP Stryszów
Aleksandra Leśniak, Gabriela Chrapek, GOK Stronie
Tomasz Gębala, Natalia Kwartnik, SP Dąbrówka
III miejsce: Anna Piętoń, SP Stryszów
"Gwiazdeczki, GOK Stronie
"Violino", GOK Stronie
Wyróżnienie: Maria Gadzińska, SP Łękawica
Klasa V, SP Stronie
Klaudia Nowak, Gimnazjum w Zakrzowie

W kategorii kolędy zagranej:

I miejsce: Sara Paczyńska, SP Dąbrówka
II miejsce: Rafał Haranek, SP Dąbrówka
Paulina Pająk, SP Stronie
Dawid Paczyński, SP Dąbrówka
III miejsce: Marcelina Korczak, SP Dąbrówka
Wyróżnienie: Justyna Lenik, SP Stronie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

Kolędnicy na spotkaniu Klubu Seniora

1 lutego 2007r. w ostatni dzień kolędowania, tuż przed Matka Boską Gromniczną, do Gminnego Ośrodka Kultury - na spotkanie Klubu Seniora - zawitali kolędnicy. Ściślej mówiąc Herod, Śmierć, Pastuszkowie, Diabeł, Anioł, Diablątka, Hetman i Maryja z Dzieciątkiem. Uwspółcześniona wersja Herodów dostarczyła niemało wrażeń. Można było zobaczyć m.in. pasterzy - ochroniarzy strzegących bezpieczeństwa małego Jezusa, diablątka i Jagnę co lubi podsłuchiwać. Jak na porządnych kolędników przystało, nie obyło się bez sypania owsem i cukierkami. Nie zabrakło również tradycyjnych życzeń. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek.

KURS KOMPUTEROWY w Klubie Seniora

Klub Seniora "Spragnieni Jutra" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu końcem roku 2007 otrzymał grant na dofinansowanie kursu komputerowego. Seniorzy wraz z pracownikami GOK napisali projekt do PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH NA RZECZ WSI I TERENÓW WIEJSKICH. Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja pozytywnie rozpatrzyła prośbę Klubu Seniora i przyznała pieniądze na cykl szkoleń komputerowych dla członków klubu.
Seniorzy zdają sobie sprawę z możliwości, jakie stwarza korzystanie z komputera, a szczególnie z Internetu. Uważają też, że mają prawo do samodoskonalenia i dalszego kształcenia. Nie chcą żałować, że nigdy nie mieli możliwości sprawdzić się w dotychczas niedostępnych dla nich elementach obecnej kultury.
Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej w Stryszowie i Stroniu przez nauczycieli informatyki. W szkolnych salach komputerowych "dorośli uczniowie" mają zajęcia z obsługi programu do pisania oraz poznają możliwości wynikające z korzystania z Internetu. W sumie jest to cykl zaplanowany na 16 godzin, dla 2 grup .
Planowany cykl zajęć jest dla Klubu Seniora namiastką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członkowie Klubu Seniora chętnie uczestniczą w zajęciach, sporządzają notatki w specjalnie przygotowanych zeszytach. Z zaciekawieniem słuchają instrukcji prowadzących zajęcia panów informatyków. Wyrażają nadzieję, że będą mogli kontynuować dalej te zajęcia, gdyż sprawia im to niezwykłą przyjemność.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Konkurs recytatorski Cztery Pory Roku - Lato

Dnia 13 czerwca 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stroniu odbył się cykliczny konkurs recytatorski tematycznie związany z latem. Dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna zmagały się z tematem konkurując o statuetkę Victorii. Nagroda ta została przyznana w tym roku już po raz drugi.
Inicjatywa przyznania takiego lauru w konkursie recytatorskim spotkała się i tym razem z wielkim odzewem. Do konkursu zgłoszono prawie czterdzieści osób ze wszystkich szkół i przedszkoli naszej gminy.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych Komisja w składzie: p: Małgorzata Kowalska, Urszula Baruch i Piotr Piwowarczyk, debatowała nad werdyktem. Nie było to łatwe zadanie. Komisja brała pod uwagę dobór repertuaru, zdolności recytatorskie i wiele innych istotnych elementów. Wspólnie podjęto decyzję o nagrodzeniu następujących osób:
W kategorii uczniów klas "O":
I miejsce i statuetka Vicotrii: Przemysław Okręglicki SP Dąbrówka Wyróżnienia: Wiktor Pach Przedszkole w Stryszowie,
Barbara Kozik, Przedszkole w Stroniu
Patrycja Leśniak, Przedszkole w Stryszowie,
Dawid Partyka, Przedszkole w Dąbrówce
Anna Stanowska, Przedszkole w Stroniu,
Magdalena Paździora, Przedszkole w Stryszowie
Bartosz Sermak, Przedszkole w Dąbrówce
Paulina Pieczara, Przedszkole w Stryszowie
W kategorii uczniów klas I-III:
I miejsce i statuetka Victorii: Łukasz Czuba, kl.II SP Łękawica
II miejsce: Sara Paczyńska, kl.III SP Dąbrówka
III miejsce: Dominika Szczygieł, kl.III SP Łękawica
Daria Maj, kl.III SP Łękawica
Wyróżnienie: Maria Gadzińska, kl.III SP Łękawica
W kategorii uczniów klas IV-VI:
I miejsce i statuetka Vioctorii: Eliana Wróblewska, kl.V, SP Stryszów
II miejsce: Magdalena Talaga, kl.V, SP Dąbrówka
III miejsce: Monika Kozik, kl.V, SP Stryszów
W kategorii uczniów gimnazjum;
I miejsce: Joanna Stanowska, kl.I, Gimnazjum w Zakrzowie - statuetka Victorii
II miejsce: Edyta Morek, kl.I, Gimnazjum w Zakrzowie
III miejsce: Katarzyna Gnojek, kl.III ,Gimnazjum w Zakrzowie
Wyróżnienie: Joanna Odrowąż, kl.III, Gimnazjum w Zakrzowie
Mamy nadzieję, że kolejny konkurs, który odbędzie się wraz z nadejściem jesieni i możliwość zdobycia statuetki Victorii znów ściągną do nas młodych i ambitnych oratorów.

MALARSTWO EMOCJONALNE -WARSZTATY

Małopolski Instytut Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie to organizatorzy warsztatów malarstwa emocjonalnego. Warsztaty te poprzedzają Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbędą się 10, 11 maja 2008 roku w Dworze w Stryszowie.
12 kwietnia odbyły się zajęcia, prowadzone przez panią Joannę Wowczko, przedstawicielkę Małopolskiego Instytutu Kultury. Pani Joanna i jej kolega, zaproponowali zgromadzonym dzieciom ciekawą zabawę i interesujący sposób spędzenia sobotniego popołudnia.
Już o godzinie 1200 zaproszeni goście przybyli do dworu w Stryszowie, by tam korzystając z gościnności kierownika muzeum, pana Witolda Kaczmarczyka, przeprowadzić zajęcia malarskie. Warsztaty rozpoczęły się od zabaw ruchowych i gdyby nie figiel kapryśnej pogody, młodzież wykonywałaby swoje prace w plenerze, w przydworkowym ogrodzie. Padający deszcz ściągnął wszystkich uczestników do sal muzealnych, gdzie wśród muzyki relaksacyjnej, grupy z każdej szkoły podstawowej gminy malowały swoje odczucia związane z dworem. Pani Joanna opowiedziała dzieciom pewną historię, która również stała się dla nich inspiracją.
Warsztaty zakończyła prezentacja poszczególnych prac i krótka refleksja na temat tego, co kierowało młodymi artystami podczas malowania obrazów. Prowadzący, na podsumowanie zajęć, nauczyli wszystkich uczestników dawnego dworskiego tańca – menueta.
Wykonane przez dzieci obrazy zostały zabrane przez przedstawicieli Małopolskiego Instytutu Kultury, by można było wykonać ich zdjęcia, które zostaną zamieszczone w biuletynie wydanym z okazji Małopolskich dni Dziedzictwa Kulturowego. Prace wrócą do nas tuż przed Dniami Dziedzictwa, by mogły stanowić ozdobę sceny.

Konkurs piosenki turystycznej „Na szlaku”

Dnia 30 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie odbył się konkurs piosenki turystycznej „Na szlaku”. Zgłoszone grupy prezentowały dwa utwory o tematyce turystycznej. Opowiadały o wędrówkach, rajdach i obozach. Śpiewano a cappella i przy akompaniamencie gitary.
Jury powołane przez organizatora, po wysłuchaniu wszystkich występów zdecydowało nagrodzić następujące zespoły.
I miejsce: Grupa ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Grupa Violino
II miejsce: Grupa ze Szkoły Podstawowej w Stroniu
Sara Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
III miejsce: Grupa ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy

II TURNIEJ HALOWY W PIŁCE NOŻNEJ OLDBOJÓW

II TURNIEJ HALOWY W PIŁCE NOŻNEJ OLDBOJÓW
O PUCHAR WÓJTA GMINY STRYSZÓW
24 LUTY 2008


Na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stroniu odbył się II Halowy Turniej Oldbojów w piłce nożnej.
Turniej odbywał się w koleżeńskiej i miłej atmosferze, ale i nie zabrakło prawdziwych sportowych emocji. Znani kiedyś zawodnicy pokazali wiele ciekawych i interesujących akcji.

Wyniki:
I miejsce LKS „Żarek” Stronie
II miejsce LKS „Chełm” Stryszów
III miejsce „Burza” Zakrzów

PANOWIE- Gratulujemy!

Temu, kto czyta książki, nigdy nie zabraknie przyjaciela.

Takie hasło towarzyszyło pasowaniu na czytelnika, które odbyło się 16 czerwca w Bibliotece Publicznej w Stroniu. Bibliotekarka, pani Urszula Baruch, zaprosiła tego dnia pierwszoklasistów, by uroczyście przyjąć ich do biblioteki.
Pasowanie na czytelnika poprzedziła część artystyczna, która odbyła się w świetlicy GOK. Mówiła ona o zaletach i korzyściach wynikających z czytania książek. Dziewczęta z klas starszych recytowały wiersze dotyczące poszanowania książek i zadawały tematyczne zagadki, na które pierwszoklasiści wzorowo odpowiadali.
Część artystyczną zakończyło pasowanie na czytelnika wszystkich pierwszaków, wręczenie pamiątkowych dyplomów i zakładek do książek. Następnie dzieci udały się do biblioteki, by podpisać czytelnicze zobowiązania i wypożyczyć pierwsze książki.

Konkurs recytatorski "Żywe słowo"

Konkurs recytatorski "Żywe słowo" jest imprezą otwartą, w której uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna. Tegoroczny konkurs gminny, poprzedzony eliminacjami szkolnymi, odbył się 15 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu. Gminny Konkurs Recytatorski jest konkursem eliminacyjnym Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.
Celem konkursu jest nie tylko prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury powszechnej, ale też popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. Recytatorzy przygotowali do konkursu wybrany utwór poetycki i fragment prozy.
Komisja artystyczna oceniła prezentacje recytatorskie z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum. Brano pod uwagę interpretację tekstu i kulturę słowa, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór tekstów do możliwości interpretacyjnych dziecka.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznano następujące miejsca:

W kategorii klas I-III:
I miejsce - Sara Paczyńka, SP Dąbrówka, kl. II
II miejsce - Natalia Piwowarczyk, SP Łękawica, kl. II
III miejsce - Dawid Pękala, SP Dąbrówka, kl. III
Wyróżnienie: Emilia Łazarko, SP Stronie, kl. I

Nominacje do konkursu powiatowego otrzymali: Sara Paczyńska i Natalia Piwowarczyk

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Maria Kowalska, SP Łękawica, kl. V
II miejsce - Dawid Paczyński, SP Dąbrówka, kl. VI
III miejsce - Przemysław Pawłowski, SP Dąbrówka, kl. VI

Nominacje do konkursu powiatowego otrzymali wszyscy nagrodzeni w tej kategorii.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

OPŁATEK SENIORÓW

Narodzenie Boga to wydarzenie, na które czekało setki pokoleń. Czekanie to było tęsknotą na przyjście Miłości. Bóg rodząc się każdego roku pragnie być przyjęty i pielęgnowany. Święta Bożego Narodzenia dał nam w tym celu, aby odkrywać Tego, który raz w dziejach ukrył się w Maleństwie, by szukać Go w każdym człowieku.
Działający w Gminny Ośrodku Kultury w Stroniu Klub Seniora "Spragnieni Jutra", korzystając ze świątecznego wolnego czasu spotkał się 28 grudnia w Ośrodku Kultury, by złożyć sobie noworoczne życzenia. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia seniorzy życzyli sobie, aby maleńki Jezus napełniał ich domy wszelką radością i łaską oraz błogosławił wszystkim noworocznym planom. Przy łamaniu opłatka i życzeniu silnej wiary, nieustającej nadziei, trwałego pokoju i wszelkiego dobra, w niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia i szczęścia. By uczcić zbliżający się Nowy Rok i podkreślić rangę spotkania seniorzy wznieśli toast i zasiedli do symbolicznej wigilii. Prawie każdy przyniósł ze sobą jakieś smakołyki, wiec przy suto zastawionym stole i wspólnym kolędowaniu szybko upływał ten świąteczny czas.
Wielką niespodzianką były niezapowiedziane odwiedziny księdza Marka Gizickiego, który od lat przyjaźni się z parafią Zakrzów. Obecnie przebywający w Tanzanii misjonarz z Polski, opowiadał seniorom o świątecznych zwyczajach w swojej parafii i nietypowych sytuacjach w pracy misjonarza. Wszyscy dobrze się bawili i wyrazili nadzieję, że ksiądz Marek zawita jeszcze do Klubu Seniora.
Wszystkim pracownikom Ośrodka Kultury i zaproszonym gościom spodobała się inicjatywa wspólnej wigilii i postanowili częściej spotykać się w takim gronie, by wspominać dawne czasy i mile spędzać czas.

     

CZTERY PORY ROKU "WIOSNA"

Dnia 18. kwietnia 2008 roku, w piątek, odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie Konkurs Recytatorski "Cztery Pory Roku – Wiosna". Jest to impreza adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a uczestnik zobowiązany jest do wykonania wiersza tematycznie związanego z wiosną.
W tym roku zgłoszono 54 recytatorów z trzech grup wiekowych. Osoby zasiadające w jury: Anna Wrona, Ewelina Baklarz i Tomasz Wójcik, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznali następujące miejsca:

W kategorii klas "0"-I:
I miejsce: Natalia Kwartnik, SP Dąbrówka, kl.I
II miejsce: Tomasz Gębala, SP Dąbrówka, kl.I
Konrad Wątroba, SP Łękawica, kl. 0
III miejsce: Barbara Leja, SP Dąbrówka, kl.I
Wiktoria Biłko, SP Łękawica, kl. 0
Wyróżnienie: Mateusz Talaga, SP Dąbrówka, kl.I

W kategorii klas II-III:
I miejsce: Sara Paczyńska, SP Dąbrówka, kl.III
II miejsce: Anna Wata, SP Dąbrówka, kl.II
Daria Maj, SP Łękawica, kl. II
III miejsce: Natalia Piwowarczyk, SP Łękawica kl.II
Łukasz Czuba, SP Łękawica, kl. II
Wyróżnienie: Dominik Krystian, SP Stronie, kl. II

W kategorii IV-VI:
I miejsce: Edyta Pająk, SP Stryszów, kl.V
II miejsce: Angelika Wątroba, SP Łękawica, kl. IV
Magdalena Talaga, SP Dąbrówka, kl.V
III miejsce: Patrycja Opyrchał, SP Dąbrówka, kl. VI
Eliana Wróblewska, SP Stryszów, kl. V
Krolina Korzeniowska, SP Dąbrówka, kl. IV

Oprócz pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych zdobywcy pierwszych miejsc zostali dodatkowo uhonorowani statuetkami Viktorii.

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Ikony

ODKRYWANIE IKONY

W stryszowskim dworze - Oddziale Zamku Królewskiego na Wawelu będzie można poznać tajemniczy świat ikon, ich istotę i teologię wyrażoną obrazami i kolorem.
Wystawę prezentującą ponad 300 dzieł sztuki, pochodzących głównie ze zbiorów Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach i 14 indywidualnych twórców współczesnych będzie można obejrzeć w okresie:
maj-wrzesień 2004 r.
Tradycyjnie już wernisaż wystawy, który odbędzie się w dniu 8 maja br. wzbogacony zostanie bogatą oprawą artystyczno-kulturalną.
Na dziedzińcu dworu
godz. 15.00 - występ chóru starocerkiewnego
godz. 16.00 - otwarcie wernisażu
Estrada przy spichlerzu obok Muzeum
godz. 17.40 - występ zespołu - Dzikie Pola - z Ukrainy
godz. 18.00 - występ zespołu bieszczadzkiego - Tołhaje -


Ikonopisarze współcześni wystawiający swoje prace pochodzą z różnych stron Polski.
Są to:


- NATALIA CZARNECKA Kolbuszowa www.awprom.com.pl

- ZDZISŁAW PĘKALSKI Hoczew www.pekalski-gallery.com

- MALIWINA WÓJCIK BRELIKÓW www.abc.ikony.prv.pl

- ks. JACEK WRÓBEL SJ , Warszawa www.jezuici.pl/ikonnik

- MATEUSZ ŚRODOŃ Warszawa www.saw.sluzew.dominikanie.pl

- WALDEMAR KORDYACZNY Lesko www.kordyaczny.fm.interia.pl

- KRZYSZTOF KABAT Cisna www.kabat.ptt.org.pl

- JADWIGA DENISIUK www.artcisna.bieszczady.info.pl/denisiuk/

- JERZY WOJTOWICZ - Sanok www.sanok.pl

- JUSTYNA i MACIEJ GUTOWSCY Tyrawa Wołoska www.artgut.prv.pl

- MARZENA ZAJĄC Czarna www.barak.art.pl

- Ks. STANISŁAW WOJCIESZAK Ochotnica Dolna

- KRZYSZTOF I BARBARA CUDO Myślenice

Bardzo bogata kolekcja ikon, prezentowana w dworze stryszowskim pochodzi z Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Dzięki uprzejmości Dyrektora Marka Szczepańskiego możemy obejrzeć około 300 dzieł z kolekcji liczącej około 1200 ikon należących do zbiorów najbardziej zróżnicowanych artystycznie w Polsce i pochodzących z pracowni w Palechu, Fedosikny Mstery Chołuja, z Moskwy i ze zbioru ikon czerkawskich. Są to dzieła na drewnie, metalowe krzyże i tzw. składeny. Szczególnie wysoko oceniana jest wartość metaloplastyki staroobrzędowców.
W trakcie wystawy planowane są dodatkowe koncerty. O ich terminie będziemy informować na stronach internetowych gminy.

JawaStryszów i okolice - pejzaż (Wystawa fotograficzna Ireneusza Piętonia)

Wernisaż 22 listopada 2008 - Dwór w Stryszowie

Ireneusz Piętoń urodził się w r. 1980 w Wadowicach. Jest absolwentem Wydziału Historycznego
Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Fotografią zaczął się interesować w czasach licealnych, gdy
w prezencie od kolegi otrzymał swój pierwszy aparat marki Zenit.
Oprócz fotografii drugą jego pasją jest turystyka. Łącząc te dwie pasje uwiecznił na tysiącach zdjęć
najpiękniejsze zakątki Beskidów, Gorców, Tatr, Pienin i Bieszczad. Poza miejscami popularnymi
turystycznie dociera do zapomnianych i nieznanych zakątków regionu, ukazując w swych fotogra-
fiach ich ducha i piękno. Mieszkając od dziecka w Beskidach (Stryszów), mógł poznać ten teren
jak mało kto, a jego zdjęcia są swoistą mapą topograficzną Beskidów.

Sprawny i przyjazny urząd - zadowolony klient

"Sprawny i przyjazny urząd - zadowolony klient"
Certyfikat ISO 9001:2000 dla Urzędu Gminy w Stryszowie

Koniec 2007 roku przyniósł uroczyste zwieńczenie całorocznego wysiłku podjętego przez Urząd Gminy w Stryszowie - ambitnym celem, który wójt gminy Jan Wacławski postawił przed sobą i swoimi pracownikami, było wdrożenia i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 28 grudnia 2007 r. podczas sesji wyjazdowej Rady Gminy Stryszów w Ośrodku Rekolekcyjno-Wczasowym "Caritas" w Zakrzowie. Certyfikat Wręczyli: przedstawiciel firmy BSI Management Systems - Mirosław Łukaszewski oraz prezes Zarządu Krakowskiego Instytutu Jakości - dr Roman Batko.
Przyznając Gminnie Stryszów Certyfikat ISO 9001:2000 dr Roman Batko stwierdził, że gmina należy do ogólnopolskich liderów - gdyż w kategorii gmin wiejskich do tej pory jedynie 5 gmin w kraju może się poszczycić takim wyróżnieniem. Podsumowując całość prac związanych z oceną funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Stryszowie dr Batko powiedział: Największą wartością każdej organizacji, a tym samym systemu zarządzania, nie są jednak procedury, instrukcje i ścieżki obiegu dokumentów, ale ludzie - ich kreatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie. Miałem przyjemność i zaszczyt poznać Pracowników Urzędu Gminy podczas szkoleń i konsultacji. To wspaniali fachowcy i niezwykle serdeczni ludzie, im ten system zarządzania zawdzięcza najwięcej.
Wójt Gminny Stryszów Jawn Wacławski odbierając Certyfikat stwierdził: Satysfakcją dla mnie i wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Stryszowie jest udział w elitarnym gronie samorządów terytorialnych posiadających certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000. Jest to uhonorowanie ogromnego wysiłku całej załogi urzędu, dla której naczelnym zadaniem jest służba publiczna na rzecz społeczności Małej Ojczyzny Gminy Stryszów. Aby to czynić konieczna jest dobra organizacja pracy i zarządzanie, ustawiczne doskonalenie, rozwój kadr, realizacja zadań przypisanych samorządowi. Mam świadomość słabych ogniw w systemie, tego co można poprawić i doskonalić. Będziemy nad tym pracować

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Gminy Stryszów są inne wyróżnienia zdobyte w 2007 r. m.in.:
- X miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich w rankingu Inwestycyjnym Samorządów 2004-2006, organizowanym przez Tygodnik "WSPÓLNOTA" i naukowców Uniwersytetu Warszawskiego;
- Tytuł Samorządu Przyjaznego Szkole Uczącej Się nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie;
- I miejsce w Małopolsce w zakresie wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
W styczniu 2007 r. Urząd Gminy w Stryszowie rozpoczął procedury związane z otrzymaniem certyfikatu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000, przy ścisłej współpracy z Krakowskim Instytutem Jakości i trenerem dr Romanem Batko. W trakcie kolejnych miesięcy została opracowana Księga Jakości.
Polityka Jakości Urzędu Gminy :
Nadrzędnym celem Urzędu Gminy w Stryszowie jest zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej obsługi klienta wynikającej z wdrożonego i wciąż doskonalonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000.
Skuteczne realizowanie założeń Systemu Zarządzania Jakością oraz podnoszenie standardu świadczonych usług możliwe jest poprzez:
- Realizację zadań i spraw klientów zgodnie z terminami i trybami przewidzianymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi w sposób sprawny, kompetentny i rzetelny
- Bieżące rozpoznawanie i realizacja oczekiwań i wymagań klientów oraz analizowanie poziomu ich zadowolenia
- Partnerskie nawiązywanie relacji z mieszkańcami z zachowaniem służebnej roli Urzędu Gminy
- Podnoszenie kompetencji i aktywności zawodowej pracowników poprzez szkolenia i aktywny udział w rozwijaniu systemu
- Dostępność wiedzy i doświadczenia pracowników w obsłudze klientów
- Odpowiedzialność i świadomość projakościową pracowników w wykonywaniu wszystkich czynności zawodowych i społecznych
- Ciągłe dążenie do unowocześniania infrastruktury i ogólnego rozwoju organizacji, a także poszukiwania nowych możliwości doskonalenia.
- Ciągłe poszukiwanie nowych możliwości rozwoju i promowania Gminy

Aby umożliwić pełne wykorzystanie narzędzia do doskonalenia organizacji Urzędu, jakim jest wdrożony System Zarządzania Jakością, deklarujemy zapewnienie wszelkich niezbędnych zasobów i warunków potrzebnych do rozwijania funkcjonującego Systemu.

Cele jakościowe:
Cele określone przez Urząd Gminy zostały szczegółowo określone i zdefiniowane w dokumencie "Strategii rozwoju gminy Stryszów". Do strategicznych celów zaliczone są:

- Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa publicznego
- Aktywna ochrona środowiska
- Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
- Doskonalenie oświaty, wychowania i usług medycznych
- Modernizacja struktury i organizacji rolnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości

Ponadto:
- Badanie i realizacja potrzeb społeczności lokalnej
- Podnoszenie satysfakcji klienta
- Rozwój kadr
- Wzrost motywacji do pracy i samokształcenia pracowników
- Efektywność w gospodarowaniu środkami publicznymi

Przeprowadzono szkolenia: pracowników, kadry kierowniczej, powołano Zarządzeniem Wójta audytorów wewnętrznych. Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością została mgr inż. Marta Pływacz.
W toku wdrażania systemu podjęto szereg działań doskonalących w związku z wykrytymi uchybieniami stwierdzonymi samodzielnie przez pracowników oraz wykrytymi w czasie audytów wewnętrznych. Podejmowane działania miały na celu poprawę pracy, komfortu Klienta, komunikacji wewnętrznej oraz usystematyzowania zadań.
W dniu 22.06.2007 r. zespół audytorów w osobach: Artur Jabłoński, Michał Krajewski z firmy BSI Management Systems przeprowadził audyt certyfikujący. Audytorzy nie zidentyfikowali żadnych niezgodności.
Dnia 2.07.2007 r. Urzędowi Gminy w Stryszowie został nadany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2000 w zakresie "Świadczenia usług dla społeczności lokalnej, wynikających z Ustawy o Samorządzie Gminnym", a jego uroczyste wręczenie odbyło się 28 grudnia 2007 r. Certyfikat rejestracji wydano także w języku angielskim i niemieckim. Klienci mają możliwość oceny działań pracowników poprzez wypełnienie anonimowej ankiety badającej ich zadowolenie, w której mogą składać propozycje i uwagi związane z poprawą i doskonaleniem systemu zarządzania jakością.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Stanowski złożył gratulacje pracownikom gminy za zdobycie certyfikatu, a radni nagrodzili oklaskami.

Stronie - Karate 2007


12 października 2007 roku - w Stroniu rozegrały się sceny żywcem wyjęte z filmów wojennych.

Godzina 17.40 - przybywa samochód OSP z Kalwarii Zebrzydowskej wraz z dziećmi z sekcji Beskidzkiego Klubu Sportowego OYAMA Karate "Sokół” - Lanckorona.
Godzina 17.55 - Policja chwilowo wstrzymuje ruch na drodze dojazdowej do szkoły w Stroniu.
Godzina 18.00 - na przyszkolny plac z "piskiem opon” wjeżdżają bojowe Hammery wiozące 12 uzbrojonych "po zęby” komandosów z 18 Batalionu Desantowo - Szturmowego z Bielska - Białej - na placu rozlegają się strzały. Tak Beskidzki Klub Sportowy OYAMA Karate "Sokół” rozpoczął wspólne pokazowe szkolenie z żołnierzami w systemie COMBAT.
Beskidzki Klub Sportowy OYAMA Karate „Sokół” jest pięćdziesiątym piątym klubem OYAMA Karate w Polsce. Posiada licencję Polskiej Federacji Karate. Zajęcia prowadzi założyciel klubu Janusz Kotyrba posiadający uprawnienia Państwowego Instruktora Sportu ze specjalizacją karate wydane przez AWF Katowice.
Domeną klubu jest system COMBAT. Jest to specyficzne połączenie technik samoobrony i wyspecjalizowanych technik karate.
Członkowie klubu w trakcie zajęć realizuję autorski program szkoleniowy rozwijający refleks, ogólną sprawność fizyczną i umiejętność przewidywania w sytuacjach ekstremalnych.
Klub współpracuje z 18 batalionem desantowo - szturmowym. Pozwala to na udział komandosów w specjalnych pokazowych treningach i prezentację praktycznego zastosowania poznawanych technik w wykonaniu profesjonalistów.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Szkołach Podstawowych w Lanckoronie i Stroniu.

Nad bezpieczeństwem pokazu czuwała Policja oraz służby medyczne Straży Pożarnej. Na przyszkolnym placu komandosi rozegrali scenę wprost z poligonu. Po pokazie publiczność nagrodziła komandosów gromkimi brawami
i przeszła do sali gimnastycznej na kolejne atrakcje - wspólny trening ( a zarazem wzajemna nauka) z żołnierzami. Porównanie praktykowanego przez nas stylu COMBAT i "żołnierskiego” KRAV - MAGA było najważniejszym celem dla "SOKOŁA”.

W czasie treningu odbyły się dwa konkursy wytrzymałościowo - sprawnościowe dla młodzieży. Pierwszy przeznaczony był dla członków klubu - laureatem została IZABELA BURDZAŃ z Lanckorony, która otrzymała w nagrodę odtwarzacz MP3. Drugi konkurs miał charakter otwarty. Do współzawodnictwa przystąpiło 50 osób - laureatem został Michał Mamcarczyk ze Stronia i otrzymał zestaw do higieny jamy ustnej. Na wyróżnienie zasługują Marcin Radoń z Lanckorony, Aleksandra Lempart z Lanckorony i Maria Chyczyńska z Kalwarii, którzy podczas konkursów
wykazali przerastającą ich wiek wolę walki i zacięcie we współzawodnictwie.
W przerwie treningu Klub zapewnił publiczności "słodki poczęstunek”.
Po konkursach rozpoczęła się część specjalistyczna obejmująca zaawansowane techniki obronne (przed nożem, kijem, duszeniem itp), w której wystąpili dowódca plutonu bojowego ppor. Seba Dostal oraz żołnierze z jego plutonu:
kpr Skowron Anita
st. szer. Peterko Damian
kpr Nowogrodzki Paweł
chor Kora Robert
st. szer. Grymek Paweł
st. szer. Uran Emil
st. szer. Prusak Paweł
st. szer. Zych Gabriel
st. szer. Sitarz Jarosław


W trakcie pokazu publiczność miała możliwość wyrażenia swoich opini do księgi pamiątkowej. Równocześnie goście z bielskiej jednostki złożyli uroczysty wpis do Kroniki Klubowej, w której podkreślili profesjonalizm B.K.S. OYAMA Karate "SOKÓŁ”:

"Serdeczne podziękowania od żołnierzy 18 bdsz za wspólny trening oraz profesjonalizm w prezentacji technik karate. Świetni ludzie, pełen profesjonalizm, wielkie dzięki za mile spędzony wspólny wieczór. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.”

Na zakończenie szkolenia założyciel klubu "SOKÓŁ” instruktor Janusz Kotyrba wręczył w dowód podziękowania i uznania przedstawicielom 18 Batalionu Desantowo - Szturmowego pamiątkową statuetkę symbolizującą "twardość”, charyzmę i siłę żołnierzy.
Pamiątkowe statuetki za szczególny wkład pracy otrzymali asystent instruktora Pani Sabina Pocielej oraz prezes OSP w Stroniu Pan Rafał Lempart.
Po ceremoni żołnierze zostali zaproszeni do Dworu "Senator” w Zakrzowie na wspólny poczęstunek, podczas którego omówiono plany dalszej współpracy zgodnie z wcześniejszymi wzajemnymi deklaracjami.

Organizując taką imprezę mieliśmy na celu propagowanie wśród młodych ludzi idei dbania o własne bezpieczeństwo, a także przy współudziale zaproszonych żołnierzy pokazać lepszą stronę pracy w wojsku.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją przychylnością wspierali mnie podczas tego pokazu:

- Dowództwu 18 Batalionu Desantowo - Szturmowego z Bielska - Białej za zgodę na udział żołnierzy i sprzętu wojskowego w pokazie
- Panu Komendantowi Policji w Kalwarii Z. oraz grupie interwencyjno - patrolowej za zabezpieczenie ruchu drogowego w obrębie szkoły
- Panu Prezesowi OSP Stronie i jego strażakom za zabezpieczenie porządku w trakcie pokazu
- Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stroniu za umożliwienie rozegrania scen militarnych
- Panu Wójtowi Gminy Stryszów za kontakt z mediami
- Panu Tomaszowi Gębali za bezpieczny transport dzieci do ich domów i pomoc w zorganizowaniu miejsc dla publiczności na sali
- Panu Andrzejowi Łężniakowi za transport dzieci z Lanckorony
- Paniom Katarzynie Szczygieł i Barbarze Pękali za zadbanie o porządek na sali
- Rodzicom i opiekunom dzieci ćwiczących za przybycie
- Sponsorom i fundatorom nagród :
- słodycze: Sklep spożywczy Wanda Zacharska - Kwarciak, Paweł Zacharski
- zestaw do higieny jamy ustnej: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jarosław Warmuz
- odtwarzacz MP3: Klub "Sokół”

Kończąc chciałbym przywołać słowa Krzysztofa Kolumba, wypowiedziane po odkryciu Ameryki
"Życie posiada więcej wyobraźni, niż możemy sobie wymarzyć”.
Być może wyobraźnia młodych ludzi pod wpływem wydarzenia, w którym uczestniczyli będzie wybiegać ku bezpieczniejszej przyszłości, a ich przyszłe życie znaczyć będą same proste ścieżki.
Czego wszystkim gorąco życzę. OSU!

Janusz Kotyrba

Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Przełajowym

Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Przełajowym
IX Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Stryszów


Organizator: Wójt Gminy Stryszów,
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie,
Ludowy Klub Sportowy "Żarek" Stronie.

Sponsor imprezy:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Sklepy sportowe - Active.pl

Oprawa artystyczna imprezy - zespół "Violino"

1 marca ziemia stryszowska gościła kolarzy z całego województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Stryszów w 2008 roku ma już dziewiątą odsłonę, a Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Przełajowym na ziemi stryszowskiej już trzecią.
Zewsząd przybyli kolarze, aby sprostać tutejszym trasom oraz przeciwnikom. Dodatkowo zawody utrudniała zimowa aura, i podmuchy orkanu Emmy, które nie oszczędzały kolarzy. Zawodnicy wykazali się żelazną kondycją i ogromnym zahartowaniem oraz wolą walki.
Trasa wyścigu wiedzie po strońskich górkach i krętych drogach, często w mrozie lub padającym śniegu. Szczególnym wyzwaniem dla kolarzy jest stromy podjazd na boisko LKS „Żarek” Stronie . Zawody odbywają się w kilku kategoriach wiekowych: od młodzików po seniorów. Startują także reprezentanci Polski. Oczywiście nie obywa się bez nagród.

WYNIKI

KOBIETY - Elita i Juniorki

1. Paulina Gorycka - ULKS Sprint Valvex Jordanów
2. Katarzyna Solus - LUKS Dobra Jarecki Team
3. Sabina Mosur - UKS Sokół Kęty

KOBIETY - Juniorki Młodsze

1. Iwona Bajer - KS Iskra Głogoczów
2. Anna Plichta - UKS Sokół Kęty
3. Monika Żur - Ks Luboń Skomielna Biała

MĘŻCZYŹNI - Elita i Orlicy

1. Tomasz Sikora - KS Iskra Głogoczów
2. Paweł Lampart - JOE COX Pajęczno
3. Wojciech Badyl - KS Iskra Głogoczów

MĘŻCZYŹNI - Juniorzy Młodsi

1. Łukasz Góra - UKS Sokół Kęty
2. Arkadiusz Żabiński - UKS Sokół Zator
3. Igor Polniak - UKS Sokół Kęty

NIEZRZESZENI - KATEGORIA GIMNAZJUM

1. MALARA KRZYSZTOF - GIMNAZJUM ZAKRZÓW
2. BĄK SZYMON - GIMNAZJUM ZAKRZÓW
3. SURMA DAWID - GIMNAZJUM ZAKRZÓW
4. ŁABĘDŹ DAMIAN - GIMNAZJUM ZAKRZÓW

Łącznie startowało 38 zawodników.

X Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Stryszów


X Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Stryszów
Stronie - 28.02.2009 r.

Organizator: Wójt Gminy Stryszów,
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie,
Ludowy Klub Sportowy "Żarek" Stronie.

W dotychczasowej historii kolarskich wyścigów przełajowych w Stroniu pogoda wielokrotnie dawała się we znaki zawodnikom, tym razem aura okazała się łaskawa dla kolarzy. Mieli warunki zimowe z przebłyskami wiosny - czyli tak jak lubią.
W jubileuszowym - dziesiątym z kolei wyścigu zorganizowanym przez klub Żarek Stronie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszowie, uczestniczyli zawodnicy z Małopolski i Śląska. Młodzi kolarze przełajowi rywalizowali o cenne w ich środowisku trofeum - Puchar Wójta Gminy Stryszów.
- Nasza impreza od wielu lat cieszy się dużym uznaniem w środowisku przełajowców - podkreśla Bogdan Radwan, szef zawodów, niegdyś przełajowiec (w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników w Polsce w połowie lat osiemdziesiątych) oraz kolarz szosowy (początkiem lat osiemdziesiątych czołowy polski junior).
Na przełomie lutego i marca pod szczytem Kamionki, gdzie tradycyjnie rozgrywane są wyścigi, z reguły panują warunki zimowe. Wymaga to od uczestników nie tylko żelaznej kondycji, ale również umiejętności pokonywania śliskich, stromych zjazdów. Od uczestników zawodów i ich trenerów, podobnie jak w poprzednich latach, usłyszeliśmy wiele ciepłych słów podkreślających dobre warunki terenowe i wysoki poziom organizacji zawodów - dodał Bogdan Radwan.

SPONSORZY IMPREZY:

Sklepy sportowe - "Sportive.pl"

Piekarnia "Stryszów" - Jadwiga Kolasa

Starosta Powiatu Wadowickiego

Stacja paliw "Szwagier"

Firma budowlana "Machnik"

Firma budowlana "ZBOIS"

Zakład Tapicerski "Gonek"

Zaklad tapicerski "Mucha"

Kolarze rywalizowali w pięciu kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior, orlik i open. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

WYNIKI

KOBIETY - Młodziczki
1. Bal Agnieszka - Skomielna Biała
2. Ceremon Agnieszka - Skomielna Biała
3. Rapacz Monika - UKS Podwilk

KOBIETY - Juniorki Młodsze
1. Pyrgiem Alicja - UKS Podwilk
2. Żur Monika - SkomielnaBiała
3. Zamroźniak Sabina - UKS Podwilk
4. Wójs Marlena - UKS Zawoja

KOBIETY- OPEN
1. Szczurek Katarzyna - K.K.CMCiM Smok Kraków
2. Masur Sabina - UKS Sokół Kęty
3. Plichta Anna - UKS Sokół Kęty
4. Spytkowska Agnieszka - UKS Sokół Kęty

MĘŻCZYŹNI - Orlicy
1. Bartkowski Paweł - MTB Silesia Rybnik
2. Biel Szymon - LUKS VICTORIA KOZY
3. Bulik Mieszko - UKS Sokół Kęty

MĘŻCZYŹNI - Juniorzy Młodsi
1. Wanak Bartłomiej - LUKS VICTORIA KOZY
2. Demkowski Beniamin - Goldman Zator
3. Czerniawski Dominik - UKS Podwilk

MĘŻCZYŹNI - Juniorzy
1. Czerniawski Mateusz - UKS Podwilk
2. Sądel Michał - UKS Dobra „Janicki Team”
3. Hajda Grzegorz - UKS Sokół Kęty

MĘŻCZYŹNI - Młodzik
1.Talaga Patryk - ULKS krakus BBC Czaja
2. Słomka Adrian - UKS Podwilk
3. Zamroźniak Jakub - UKS Podwilk

Łącznie startowało 68 zawodników.

Koncert organowy w wykonaniu Witolda Zalewskiego

Koncert zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Stryszów odbył się 09.11.2008 r. w kościele parafialnym pw. św. Anny w Zakrzowie. Licznie zgomadzona publiczność wysłuchała profesjonalnie wykonanych interpretacji znanych utworów organowych. Parafianie z Zakrzowa mogli przy tej okazji przekonać się jakie walory i możliwości posiadają nowe organy zainstalowane w zakrzowskim sanktuarium. Wójt gminy Jan Wacławski oraz ks. proboszcz Marian Chyrc podziękowali zarówno wykonawcy jak i barzdo licznie przybyłej publiczności. Wszyscy uczestnicy muzycznego spotkania podkreślali, że zakrzowski instrument należy jak najczęściej wykorzystywać do tego rodzaju koncertów popularyzujących wysoką kulturę muzyczną.

Program Koncertu:
Johann Sebastian Bach

- Toccata i fuga d-moll BWV 565
Chorały Schüblerowskie:
- ,,Wachet auf, ruft uns die Stimme" BMV 645
- ,,Wo soll ich fliehen hin" BMV 646
F. Mendelssohn-Bartholdy
- II Sonata c-moll op. 65 nr 2
- Grave-adagio
- Allegro maestoso e vivace
- Fuga
César Franck
- Preludium, fuga i wariacje h-moll
Leon Boëllmann
- Suita gotycka
- Introdukcja - Chorał
- Menuet gotycki
- Modlitwa
- Toccata


Witold Zalewski
- naukę gry na organach rozpoczął w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie u Mieczysława Tuleji. W 1992 roku ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie - w klasie organów prof. Jana Jargonia. Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów interpretacji muzyki organowej prowadzonych m.in. przez J. Laukvika i G. Schneidera i J. Guillou.

Od roku 1995 Witold Zalewski pełni funkcję organisty w Królewskiej Katedrze na Wawelu. Jako solista koncertuje w kraju i za granicą (m.in.: Czechy, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Rosja, Szwajcaria, Ukraina i USA.) Od roku 1998 jest członkiem Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W czasie pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny w liturgiach sprawowanych przez Ojca św. Jana Pawła II pełnił rolę organisty podczas Jego Pielgrzymek w Krakowie (Katedra Wawelska, Sanktuarium w Łagiewnikach oraz Błonia Krakowskie). Witold Zalewski jest autorem Śpiewnika pieśni kościelnych wydanego nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w 1997 r. oraz współredaktorem i współautorem wielu innych publikacji (m.in.: Śpiewnik Wawelski). Witold Zalewski jest pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Zakopanem oraz kierownikiem artystycznym Letnich Koncertów Organowych w Nowym Targu jak również Skawińskich Koncertów Organowych. Wielokrotnie nagradzany za organizację i propagowanie muzyki organowej.

KONCERTY ORGANOWE W ZAKRZOWIE

Raz w miesiącu, w jesienno-zimowe niedziele dźwięki muzyki organowej rozbrzmiewają we wnętrzach Sanktuarium Św. Anny Kościoła Parafialnego w Zakrzowie. Przy współdziałaniu księdza proboszcza Mariana Chyrca, Wójta gminy Jan Wacławskiego i Gminnego Ośrodka Kultury zrodził się pomysł organizowania koncertów organowych.
W listopadzie licznie zgromadzona publiczność wysłuchała żywiołowo wykonanych interpretacji znanych dzieł J.S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdy, Leona Boëllmanna, Césara Francka w wykonaniu Witolda Zalewskiego, organisty Katedry na Wawelu.
Grudniowy koncert uświetnił występ Sławomira Barszcza organisty Bazyliki Katedry w Tarnowie, wykładowcy Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie w klasie organów. Muzyk wielokrotnie nagradzany podczas festiwali organowych m.in. podczas Ogólnopolskiego Konkursu Organistów PRO ORGANO - III miejsce w 2005r., wyróżnienie w 2007r. W repertuarze wykonawcy znalazły się utwory muzyki organowej od klasyki do współczesności. W programie koncertu, który odbył się 14 grudnia, znalazły się utwory Johanna Pachelbela, Dietricha Buxtehude, Jana Sebastiana Bacha, Józefa Surzyńskiego i Mariana Sawy. Szczególnie interpretacja awangardowej i brawurowej Toccaty "Hejnał wszyscy zaśpiewajmy" Mariana Sawy - współczesnego organisty i kompozytora, pokazała ogromne możliwości brzmieniowe organów. Publiczność podziękowała za koncert owacjami na stojąco i bukietem kwiatów. Koncerty gromadzą dużą widownię o szerokim spektrum wiekowym, co przy trudnej, nieznanej muzyce organowej należy do rzadkości. Zakrzowskie organy powstały dzięki ofiarności wspólnoty parafialnej. Sponsorem koncertu był Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spółka Akcyjna. Zakrzowskie koncerty maja na celu popularyzację muzyki organowej i kultury muzycznej. 25 stycznia 2009 r. o godz. 16.00 odbędzie się kolejny organowy spektakl muzyczny w wykonaniu Krzysztofa Latały - wykładowcy krakowskiej Akademii Muzycznej. Informacje o koncertach zamieszczane są na stronie www.stryszow.pl.
Od pomysłu do wybudowanie organów w zakrzowskim kościele upłynęło 10 lat. Staraniem Proboszcza Ks. Kanonika Mariana Chyrca w 1996r. zaczęto oszczędzać i gromadzić środki na rozpoczęcie inwestycji. W 2003 roku przeprowadzono roboty przygotowawcze w wieży, na chórze, poprzez położenie posadzki, malowanie i wykonanie metalowych schodów. W tym samym roku wybrano firmę Organomistrzowską Józef Mamel Kraków i wykonawców podzespołów:
- piszczałek labialnych
- piszczałek językowych
- piszczałek drewnianych
- elektroniki
- szafy organowej
- ozdób rzeźbionych

W latach 2004-2005 wykonano konstrukcję nośną, szafę organową, zamontowano miechy, wiatrownice, kanały powietrzne, piszczałki, dostosowano instalacje elektryczną. Początkiem 2006 roku wykonano rzeźby i złocenia a uroczystego poświęcenia organów dokonał J.E. Kardynał Franciszek Macharski w dniu 1 marca 2006r. Całe organy liczą 25 głosów, mają 1438 piszczałek metalowych i drewnianych 3 manuały i pedał. Posiadają system elektromechaniczny, system powietrzny z miechem głównym i dwoma pomniejszymi, trewola na wszystkie wiatrownice.
Instrument ma duże możliwości brzmieniowe od delikatnego piano głosów fletowych
do potężnego forte, wzmocnionego głosami językowymi. Zakrzowskie organy powstały dzięki ofiarności wspólnoty parafialnej.

Dyspozycja organów:
Manuał 1: Pryncypał 8" Burdon 8" Oktawa 4" Rurflet 4" Kwinta 2 2/3" Mikstura 3ch. Trąbka 8" Manuał 2: Salicet 8" Holflet 8" Viola 4" Róg nocny 4" Piccolo 2" Cymbel 2ch. Obój 8" Manuał 3: Prynypał skrzypcowy 8" Amabilis 8" Trawersflet 4" Nasard 2 2/3" Sifflet 1" Krumnhorn 8" Subbas 16" Oktawbas 8" Fletbas 8" Chorałbas 4" Fagot 16" M II - M I M III - M I M III - M II M I - P M II - P M III - P

Konwent Przewodniczących Rad Gminy i Powiatu

Gmina Stryszów 4 czerwca br. była gospodarzem Konwentu Przewodniczących Rad Gminy i Powiatu Wadowickiego. W programie było zwiedzanie SUNFLOWER FARM w Stryszowie, poznanie technologii odnawialnych, informacja o gospodarstwach agroturystycznych, którą przedstawiła Pani Helena Master
z Łękawicy, informacja o zagrożeniach związanych z GMO i działaniach podejmowanych przeciwko wprowadzaniu roślin genetycznie modyfikowanych, zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Stryszowie.
Podczas spotkania w Ośrodku Caritas w Zakrzowie Wójt Gminy przedstawił multimedialną prezentację gminy i strategiczne działania samorządu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Janusz Korczak patronem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Janusz Korczak patronem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Uroczyste nadanie imienia patrona odbyło sie 19.05.2004 r.

"Do nadania imienia szkole przygotowywaliśmy się prawie dwa lata.Po dokonaniu wyboru Janusza Korczaka chcieliśmy, aby wszyscy bardzo dobrze poczuli tę postać. Był on bowiem człowiekiem, który całe życie poświecił dzieciom, jako wielki obrońca ich praw i twórca systemu wychowawczego, opartego na pobudzaniu aktywności społecznej i podmiotowym traktowaniu dzieci.

Wyjątkowa osobowość tego człowieka, nowatorskie poczynania wychowawcze, a zwłaszcza bogactwo i atrakcyjność środków i technik aktywizujących dzieci oraz ciepło i miłość, która otaczał swoich wychowanków, spowodowała, że jest osobą godną naśladowania. Może być wzorem dla tych, którym nie są obce losy małego człowieka - dziecka.

Całe życie poświęcił dzieciom, jego zakłady opiekuńcze stawały się prawdziwymi domami, zastępującymi dom rodzinny.

Organizacja wychowawcza Korczaka oparta jest na zaufaniu, ukochaniu, szacunku i porozumiewaniu się z dzieckiem, na dostrzeganiu w nim przede wszystkim człowieka i równowartościowego partnera, na stwarzanie mu warunków do podejmowania możliwie świadomego wysiłku samozachowawczego, aby dorastało do prawdziwego człowieczeństwa.

Janusz Korczak żył dla dzieci i z nimi zginął. Jednak jego idea wychowawcza jest nadal żywa i aktualna.
W naszej szkole uczymy mądrości, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, wychowujemy w prawdzie, dlatego cieszymy się, że Janusz Korczak został patronem naszej szkoły, a jego metody pracy z dziećmi będą przez nas kontynuowane.

Pragnę z całego serca, by w przyszłości nasi uczniowie potrafili oceniać ludzi za ich czyny i charakter, a nie za pochodzenie."

Dyrektor SP im. Janusza Korczaka w Dąbrówce
Lucyna Wacławska