Kultura i sport w gminie Stryszów

Działalnością kulturalną na terenie Gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, który współpracuje w tym zakresie z Urzędem Gminy, Gminnym Centrum Informacji Turystycznej, klubami sportowymi, bibliotekami oraz placówkami oświatowymi. 

Czytaj więcej...